Въпросът ми е, какви са вариантите за ангажиране отговорността на счетоводителя за неправомерните му действия.

А договор има ли сключен с него ?
Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишен текст на чл. 37, изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания по реда на чл. 34 се признават за данъчни цели най-рано в годината, в която настъпи едно от следните обстоятелства:...

 Задължени ли сме  първо да намалим с размера на отписаното вземане

Не.
след това на 03/06 отново получават същите плащания без да излизат суми от сметката ни.

Хахх, развесели ме - ти на това проблем ли казваш ? Нямам аз такова щастие - два пъти да получа едни пари, а ти да ми ги платиш един път.
През 2021г. дружеството има получен аванс. Няма приходи. Има разход за местен данък. каква форма трябва да попълня в статистиката според вас ?

Скрит текст :

"Отметнете" тези точки и ще сте наясно с отговора.  :smile1:
 През стария портал се влиза без проблем

Прочетох и опитах - след кликване на ел.услуги с ПИК дава пренасочване към новия портал и ... до тука. С ПИК и през новия и през стария не става. Поне с КЕП през новия работата върви.
Не съм се изразила достатъчно ясно: имам предвид какви са вариантите бащата да продължи да предоставя услуги на работодателя,

бащата работи на ТД (професия Специалист приложно програмиране)  на 8-часов работен ден предполагам, че заплатата му е висока. Или поне по-висока от едно майчинство.
Защо не помислите върху варианта да се върнете на работа след 6-ия месец и да продължите да вземате 50% от майчинството

Неясно ми е, как бащата може да продължи да взима възнаграждение от работодателя му, с който е в момента в отношения по ТД? Не зная как може да е в "майчинство" и да получава възнаграждение по ТД,
:good:

Много правилно сте се изразили всъщност, но майчинството при работодателя и едновременно работата / ефективно / при него са взаимно изключващи се неща.
Но клиента няма да я има тая фактура, защото тя е в кашона със стоката и ще се върне при мен.
Към какво да издавам кредитно известие?

Смятам да анулирам ф-рата защото тя е със стоката,която ще си върна и да издам сторно касов бон от КА.Така ли е ...?

Точно така следва да постъпите. :good:
1/ трябва да подаде декларация ОКД-5 за започване на дейност като свободна професия като осигуровки ще внасят само през ЕООД-то.

Т.е. ще подаде Декларация обр. 1 през ЕООД-то и през свободната професия НЯМА НУЖДА да подава Декларация обр. 1 така ли е?

Точно така. :smile1:
 ...просто да подам нова и тя да замести предната?

Точно така е и при чл.92.  :smile1:
може ли лични средства по см 499 да се покриват със средсват откасата. става въпрос за взети средства от собственика, но тъй като стоят по 499, да се покрият ако има в касата средства?

Не само може, но и си е задължително. Друг е въпросът , че тези лични средства не могат да стоят просто така по с/ка 499, а трябва да имат определена характеристика -  заем ли е , допълнителни парични вноски ли са или друго. Разбирам, че собственикът е дал пари.
 трябва да е едновременно

Това е начинът.  :smile1:
Фактурата е преведена обаче по фирмената сметка.

Използвайте някаква разчетна сметка и си ги изплатете на ФЛ.
В ГДД ми дава засечка, че е платено авансово по-малка сума. Излиза голяма сума да доплащане и ще дължим лихва  :hmmm:

Точно така и следва да бъде - като задължение ще се появи по-голяма сума, а като сума за плащане - намалената с тази последна вноска.
Да, така излиза :smile1:

Ако имате данък за плащане по ГДД той ще излезе в намален размер с тази надвнесена вноска - просто си ползвате сумата и плащате разликата.
Един вид тази внесена сума остава като надвнесена ? Правилно ли разбирам ?
Наистина защо тогава е тоя ПИК ?

Е, той не е само за Д1/6, но са ограничили възможностите му в сравнение с ел.подпис. :smile1:
може ли да се подава Д 1 и 6  на лице назначено по тр.договор във фирма  , с ПИК / не ел.подпис/  по ел.път ?


Не, с ПИК не може.
Това, че по ДУК лицето се осигурява на максимума не означава, че не трябва да се назначи на трудов договор, ако има обстоятелства, които го изискват.