Престой ?


Трудово възнаграждение при престой и производствена необходимост

Чл. 267. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) За времето на престой не по вина на работника или служителя той има право на брутното трудово възнаграждение.
Може би колежката е имала в предвид попълване на уведомление при освобождаването  :good:

Да, при прекратяване е така. :good:
Това го постнах по повод изказано мнение по-горе, че чл.68 ал.1 т.1 не изисква срок на договора в уведомлението .

Указание за попълване на уведомление
...............
12. Срок на договора - Попълва се  /ддммгггг/ датата,                                                 
на която периодът от време или срокът  на договора изтича, само                         
когато в т.8 е попълнен код 02.                      
                              


 код 02 е за назначаване по чл.68 ал.1 т.1
Указание за попълване на уведомление
...............
12. Срок на договора - Попълва се  /ддммгггг/ датата,                                                 
на която периодът от време или срокът  на договора изтича, само                         
когато в т.8 е попълнен код 02.                      
                              


 код 02 е за назначаване по чл.68 ал.1 т.1
И аз трябва да подавам редвни декларация 1 на СОЛ за цялата 2012 и 2013г и утре мисля да пробвам дали ще мине по ел.път.

Ще те помоля да споделиш резултата, Алфичка !  Хубава вечер !
Ако някой знае и е подавал - може ли с ел.подпис да се подаде обр.1 за цялата 2013 г. ? Или ще искат предписание за това ?
Помолиха ме за тази услуга, но не знам дали въобще може - нали до 30 април изтича срокът за редовно подаване на обр.1 за предходната календарна година ?
Можете спокойно да пуснете и на 01.05.-ще се обработи със сигурност. Системата действа "автоматично". :smile1:
ГДД по чл.50 е по ЕГН.
Ако  лицето има доходи от ТД, ГД, ЕТ, наеми... накрая всичко се сумира и излиза ДАНЪК ЗА ВНАСЯНЕ  като ОБЩА СУМА.
ПО ЕГН.

Тенерифе, сумира се всичко без данъка на ЕТ-то. Той въобще не се пренася в началната страница на декл. чл.50.
" А що се отнася за осигуровките те авансово са по Булстат, но с годишното изравняване са по ЕГН "

Е, не - как авансово ще са по Булстат ??? Осигуровките на СОЛ са си по ЕГН.
Ако едно Ет има например авансови вноски то ЕГН ли ще ги преведем ? Не- по Булстат.Така и с данъка. Иначе авансовите вноски по Булстат, а данъка по ЕГН ???
Ако лицето има други доходи по ГДД извън ЕТ - те по ЕГН. И отделно от това всички задължения на лицето излизат както по ЕГН така и по Булстат като е ЕТ, но все пак трябва да спазваме някакъв принципен подход, мисля.
Мнение - изпратете втора с протокол .  :smile1:
по първи метод дава 5 м 17 дни
по втори метод дава 5 м 18 дни

попълване от 24.04.2000 до 18.10.2000
Ирена, това за притесненията на работодателя си е напълно нормално, но този работодател бива малко да се научи да се изразява правилно, да употребява точки и главни букви, да пише граматически правилно . В противен случай работникът наистина няма да издържи....... :smile1:

и аз като компи мисля, да - за вицовете е........
- попълва се таблица 6, ако е един вид професия на едно и също място се събира дохода и се записва на един ред
да

- място на извършваната дейност означава точен адрес - така ли е
да 


- и прилагат ли се служебни бележки за получения доход
не

 :smile1:
"Самоосигуряващо се лице е внасяло осигуровки върху 2200 лв. през част от месеците на 2013 г. За съжаление това е бил брутния му доход, а не след НПР."

Авансово избраният осигурителен доход и полученият от лицето доход са различни неща. Обр.1 трябва да съответства на подадената в ГДД чл.50 Т1 и 2.
В т.8 от уведомлението се пише кодът основанието на трудовия договор - там ще посочите евентуално 01 или каквото е то. Основанието на сключване на ДС не се упоменава в уведомлението.