Пък, който е допуснал нарушението, ако е виновен, ще си отговаря.

Нали точно в това е въпросът - да не се стига дотам. Точно това е и питането - да се предотврати такова развитие на нещата, а най-вече и работодателят да не остане с впечатлението, че е нещо обичайно. Казвате законно - как да е законно ?
Май говорим на различни езици. В този ред на мисли питащата да вземе да приеме, че МОЖЕ и така и да посъветва работодателя си и после ще си отговарят.
Може ли работника да започне работа от 02.01 преди да е регистриран в НАП?

Това е точният въпрос в дискусията - хванахме се буквално за думата може и така стигнахме до отговора МОЖЕ. Силно се съмнявам обаче, че питането съдържа "може ли " в смисъла, който му придадохме. Аз в случая разбирам "може ли"  като "редно ли е" , "законно ли е" . И в този смисъл отговорът е НЕ МОЖЕ / НЕ Е РЕДНО.
Сигурна съм, че питащата не е искала да ни попита "Правилно ли е въпреки , че договорът е нерегистриран лицето да започне работа ? " Все пак в това се изразява и нашата роля - да даваме правилните съвети с цел спазване на законодателството.
Иначе моженето го доказва практиката - не са малко тези, които не само са почнали работа преди регистрацията на ТД, но и такава изобщо няма да бъде направена.
И не мога да разбера, защо колегите твърдят, че НЕ МОЖЕ, след като МОЖЕ.
Явно нещо има, което не им е станало ясно.

Ами най-вероятно не ни става ясно защо работодателят следва да плати една солидна глоба за нерегистриран навреме трудов договор по нечия вина и неразбиране какво е законовото положение, при което това няма да се случи.  :smile1:

То по същата логика и декларация по ЗДДС може да не подадем.
Коя дата трябва да бъде написана в трудовата книжка ако ТД е сключен на 02.01 регистриран в НАП на 04.01? Може ли работника да започне работа от 02.01 преди да е регистриран в НАП?

Последователността е :
- сключване на договора
- регистриране в НАП в 3 дневен срок
- започване на работа / не преди регистрацията /
В трудовата книжка - датата на започване на работа .
По принцип - корекцията можете да направите само на място в НАП.
Аз лично въобще не бих правила нищо в този случай.

Така подадени според Указанията излиза, че възнагражденията са неначислени.

Излиза, но на практика не е така -  начислили сте ги и платили осигуровките вероятно. :smile1:
Според мене няма да има единомислие по въпроса дали смяната на една дограма е ремонт или е подобрение. Винаги ще има застъпници и на двете тези и е важно всеки да направи сам своята аргументация.
Лично моето мнение е, че една смяна на дограма е разход за ремонт на ДМА. Ако дограмата е била дървена трябва да сложим пак дървена ли, за да се води не подобрение, а ремонт ? Всеки слага вече съвременни материали . Ако подът е бил дюшеме и сложим теракот ще е подобрение заради плочките ли ?
Дограмата е била за смяна и се сменя, за да се даде възможност на актива да функционира нормално. Със сигурност има и съдебна практика в двете посоки.
В смисъла на дискусията по-горе съм съгласна с мнението на irenabrili .
Разгледайте този линк - има много полезна информация. Вижте и на стр.36 / и следващи - може да се ориентирате от съдържанието в началото / някои неща по въпроса Ви.

http://bcnl.org/uploadfiles/documents/analyses/qa12.pdf
Извинявам се, но през 2018 януари как го отразявам върнатия превод?

Може би било удачно да го осчетоводите като при изпращане, но със знак минус ?


превод                            401/503   -    2000 / примерно /
върнат превод             401/503   -  - 2000
Не, не съм подала все още декларацията и не съм внесла данъкът. Умишлено се забавих, защото съм в чудене какво да правя. В такъв случай начислявам като счетоводен разход, непризнат за данъчни цели, без да удържам данък, така ли? И си подавам и внасям данъкът без върнатите преводи?

Да, точно така. И начислявате и плащате данъка на невърнатите преводи. :smile1:
Така или иначе ще го начисля като разход през 2017, но какво правя с начисления и внесен данък по чл.38 ЗДДФЛ?

Ще го начислите за счетоводен разход, но няма да е данъчно признат. Вероятно вече сте подали декларацията по чл.55/201 и сте в срок да я анулирате .Сумата може да оставите като надвнесена и да я ползвате при следващи задължения или да си я поискате с Искане за възстановяване.
  Колеги,отпусната е субсидия на спортен клуб който не извършва стопанска дейност . Според мен се отнася в с-ка 125.

И според мене е така.  :smile1:

И само да добавя :
Според мене липсата на касова наличност рядко се осчетоводява като разход . По-скоро или не се осчетоводява изобщо / и касата стои с фиктивна сума / или се дава като изплатени суми на собственик без да се пояснява за какво са изплатени .
Авансовият дивидент, отчетен като скрито разпределение на печалбата, ако е осчетоводен като разход и след това е преобразуван фин.резултат, не се ли изкривява счетоводния фин.резултат за годината. Не е ли по-добре да се осчетоводява по разчетна сметка /425/

Да, най-добре е дивидентът да се осчетоводява стандартно като дивидент. Мисля, че по-горният пример като начин на осчетоводяване идва от факта, че от гледна точка на НАП понятие като авансов дивидент няма / все още / , а разполагаме с това, което те упорито наричат скрито разпределение на печалбата.
По-долу приложеният текст ми е предоставен от Калина Янкова и го публикувам с нейно съгласие. Благодаря ти, Калина ! :smile1:


Авансово разпределяне на дивиденти от текущата печалба

Когато нова фирма започне дейност и генерира добри печалби, често пъти съдружниците (физически лица) желаят да си разпределят дивиденти още преди да е изтекла счетоводната година. Възможно ли е това?
По този въпрос има доста коментари, има и издадено становище № 96-00-395/ 07.10.2008 г. на Дирекция ОУИ – Пловдив, където е подчертано, че „подлежи на разпределение само печалба посочена в годишен финансов отчет, приет и одобрен от общото събрание на съдружниците“. Тоест не може авансово да се разпределя печалбата от текущата година.
От 01.01.2014 г. влезе в сила нова алинея 2 към чл.267 от ЗКПО. С тази нова алинея разпределянето на авансов дивидент става напълно възможно, при това без да съществува противоречие със законовите разпоредби.

Нека да разгледаме как на практика може да се разпредели авансов дивидент. В § 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на ЗКПО е дефинирано понятието „дивидент“. В б.в) от тази точка се посочва, че в понятието дивидент се включва и „скритото разпределение на печалбата“, като последното понятие е дефинирано в следващата т.5. Това означава, че може да отчетем разход през сметка „Други разходи“, създавайки съответната аналитична сметка и да изплатим на съдружниците определена сума.
В чл.267 ал.1 от ЗКПО е посочено, че скритото разпределение на печалбата се наказва с имуществена санкция в размер на 20 на сто от съответната разпределена сума. Но добавената от началото на 2014 г. нова алинея 2 регламентира, че когато данъчно задълженото лице, извършило скритото разпределение на печалбата посочи това обстоятелство в данъчната си декларация, санкцията по ал.1 не се налага. Ако вземем за пример данъчната декларация от 2014 г. трябва да попълним Част VII с размера на сумата, представляваща скрито разпределение на печалбата. В съответствие с чл.26, т.11 от ЗКПО увеличаваме финансовия резултат с тази сума. Това става като сумата се запише на ред 8 от таблицата за преобразуване на счетоводния финансов резултат.
Начислява се окончателен данък за доходите от дивиденти в размер на 5 на сто върху брутната начислена сума в съответствие с чл.38, ал.3 и чл.46, ал.3 от ЗДДФЛ.
Разпределената сума се включва в справката за изплатените доходи за данъчната година, в която е начислена, съгласно чл.73, ал.3 от ЗДДФЛ.
1.Код Корекция - избира се между 0 - основна декларация; 1 - коригираща декларация; 3 - заличаваща декларация.

С клавиш F1 може да извиквате помощ при попълване на Д1 и на екрана Ви се визуализират Указания за попълване. :smile1:
4177
ЮЛНЦ » Re: юлнц
18.01.2018, 16:03
Вижте чл.3 ал.3-6 на ЗЮЛНЦ.
Става една игра на думи - вземат се едни пари от касата, но трябва да ги облечем в думата "скрито разпределение на печалбата" вместо да ги наречем смело авансов дивидент. Иначе статията на доц. д-р Л.Мермерска е , както винаги , абсолютно аргументирана и точна. Мисля обаче, че все по-смело ще се чуват гласове в подкрепа на мнението на проф. Герджиков. Не е нормално един собственик да има добър бизнес, да има приходи и пари в касата, да има желание да плати данък и да си ги ползва, но Законът да нарича това "скрито разпределение на печалбата " вместо държавата да си прибере едни данъци , а физическото лице едни чисти пари.
Направи ми впечатление, че специално е разгледан и въпросът дали е страшно да се посочва скрито разпределение на печалбата.
Не, не е страшно вероятно, но е заложено по принуда - ако имаме една голяма каса от дейност през текущата година значи собственикът да трупа парите до края на годината / кой знае къде - може да не иска в банкова сметка / или да ги взема крадешком и да си признава , че скрито си ги разпределя. Не е страшно, а е направо смешно.
Здравейте,

Понеже възнаграждението е платено през декември, Д6 трябва да бъде редовна и само с данъка, код 8 или греша? А декларации обр.1, като трябва да се коригират всички месеци назад с код корекция се подават като коригиращи с всички данни или има полета, които ми обягват.
Моля за съдействие при Д1 коригираща, как да се попълни.

Подавате коригиращи Д1 с правилните данни, а Д6 - редовна с код 8 и данъка. Вижте тази тема и отговор 61 в нея - ще прочетете подробно Писмо на НАП относно това кои полета попълвате при личен труд на СОЛ.
Здравейте, тази седмица на семинара Велин Филипов изрази тезата, че би могло да се разпределя текущо авансов дивидент, като цитира коментара на Огнян Герджиков, че това би могло да стане след съставяне на междинен финансов отчет. След всички указания на НАП, тяхното становище е че не може. Моля, да споделите мнение.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,22068.0.html

Мисля, че темата ще става все по-актуална.