Начислявате си данъка стандартно Дт123/Кт452 и така ще имате дебитно салдо по 452 , което ще се равнява на надвнесения данък .
4163
На фокус » ннн
20.02.2017, 15:15
На практика Вашите отношения с фирма Б не са нито трудовоправни , нито облигационни. Фирмата, издала фактурата вероятно не отговаря на условието тя като фирма да може да бъде съставител в качеството си на счетоводно предприятие. Това изискване за вписване на съставителя в ГДД вероятно ще доведе до прецизиране на взаимоотношенията съставител-фирма.
С голяма изненада установих, че в един такъв случай ми го приспаднали това ДДС от подобно задължение без да съм подавала искане та виж да не са те изненадали и тебе приятно.
  Вижте като не можете да отговорите...защо правите хейтърски отговори.Аз ПРОЧЕТОХ КАКВО Е ОБЛАГАЕМ ДОХОД-НЕ Е НЕОБХОДИМО ДРУГ ДА ЧЕТЕ ВМЕСТО МЕН

Да те нарекат хейтър не звучи лошо - даже е модерно сред тийнейджърите. :smile1:
Вижте какво - може да не мога да отговоря, а може и да не искам да отговоря. Въпросът е друг - Вие като прочетохте какво е облагаем доход каква беше ползата ? Дори и при даден от ХХХХХ отговор искате някой в прав текст да Ви каже дали облагаем доход включва или не удръжките за лични осигуровки. Това е всъщност въпроса .
И наистина какво общо има облагаемият доход с осигурителния ?Благодаря!
А всички части, които не са попълнени, а са с нули, ли се подават, като се даде "премахни"?
Благодаря!

Не, не е нужно да давате премахни и за другите части. Подават си се с нулите. Тази X обаче без премахни не се преодолява - все дава червен надпис.  :smile1:
Не попълвайте и не потвърждавайте - дайте "Премахни" и тогава подайте.
Погледна ли какво означава "облагаем доход" съгласно чл. 24 от ЗДДФЛ?

Е, защо е нужно - нали ти погледна. :smile1:
В тази тема пояснявате, че става дума за ЕТ, в предходната не става ясно. Не попълвате 31 и 31А за СОЛ ЕТ.
1. В справката на ред 13 за 2016 г. - облагаемият доход за 2016 г. (придобитият през 2016 г. и отнасящ се за 2016 г. минус 25%)
Да.

2. В справката на ред 13 за 2015 г. - вече декларираният осигурителен доход за 2015 г. + придобитият през 2016 г. и отнасящ се за 2015 г. минус 25%.
Да.

3. В справката за 2015 г. отбелязвам Код корекция, нали така?
Да.

4. От облагаемия доход на ред 6, част 1, приложение 3 изваждам платените авансови осигурителни вноски + дължимите изравнителни за 2016 г. (които ще се видят под Т1 и Т2) + допълнително дължимите изравнителни за 2015 г.
Да.

5. Допълнително дължимите изравнителни вноски за 2015 г. ще получа като от тези под коригираните Т1 и Т2 извадя вече внесените и приспаднати за 2015 г.
Да.

6. Доходът, който е платен през 2016 г. и увеличава осигурителния доход за 2015 г. е за труд, положен през м. ноември и м. декември 2015 г. В случая, ще го прибавя към ред 13, който ще разпределя на всички месеци от 2015 г., в които е упражнявана дейност.
 :good:

Не мисля, че трябва да търсите такова равенство. По-скоро ред 13 от Т1/2 за /2015+2016/
ще обединява сбора на осигурителните доходи по източници за / 2015+2016 /  и така правилно ще се отрази осигурителния доход за съответните години, както и евентуалното довнасяне, ако има такова. :smile1:
http://balans.bg/6326-popylvane-na-spravka-za-opredeljane-na-okonchatelen-osiguritelen-dohod/

Скрит текст :
От указанията за Т1:
5. В колона  5 се вписва облагаемия доход от упражняване на дейност като самоосигуряващо се лице. На ред 13 се попълва облагаемия доход от дейността като самоосигуряващо се лице по следния начин:
-лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част I, ред 6 с код 305 и 306;


При приспадане на изравнителните вноски от минали години за определяне на данъчната основа за 2016 г., не трябва ли да се приспаднат само за новоустановения осигурителен доход за 2015 г. Иначе ще стане двойно приспадане и тази и миналата година. Някъде има ли указание как се попълва Справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за минали години?

Разбира се, че следва не целия размер на вноските за минали години, а само частта , която ще следва евентуално да се довнесе за дохода от 2015, получен 2016. Не виждам да има противоречие - на ред 6 от част 1 Приложение 3 формираме облагаемия доход. Той според мене следва да се пренесе на ред 13 в Т1/2 за 2016 - за доходите от 2016 и частта за 2015 - в Т1/2 за минали години. Така на ред 13 за 2016+ред13 за 2015 ще имаме общ сбор равен на ред6 от част 1 на Приложение 3.
"Ако за 2016 г. впиша на ред 13 по-малка сума от облагаемия доход, защото част от него е придобит доход за 2015 г., то няма как кол. 5, ред 13 да е равна на приложение 3, част I, ред 6"

В Т1 и Т2 изравнявате осигурителен доход за 2016, а в Т1 и Т2 за минали години / в случая за 2015 / изравнявате за 2015 и тези изравнителни вноски си приспадате за целите на определяне на данъчната основа. Не мисля, че трябва да търсите равнение на ред 13 и Приложение 3 за 2016.
"Как се попълва Справка за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за минали години? Само с разликата, която е установена през 2016 г. или така, както би била за 2015 г., ако бяха платени всички суми през 2015 г.?"

Последното.


"Трябва ли облагаемият доход за 2016 г. да е равен на осигурителния доход в справката за 2016 г. плюс осигурителния доход в справките за минали години?"

Не.Даже няма как, доколкото през 2016 са получени част от парите за 2015.
За целите на ДДФЛ - получения доход 2016
За целите на осиг. доход - времето, за което се отнасят доходите , получени 2016 , но отнасящи се за предходни години
При подаване на ГДД за 2016, ако имате получени доходи, отнасящи се за предходни години чеквате в Част ІІІ – Приложения към декларацията  т.13.2 .
В Д1 на СОЛ за 2017г.осигурителния доход е 460.00 лв.В Д1   в т.31 и т.31А да попълня или да ги оставя непопълнени

Тези клетки се попълват при изплащане на лицето на личен труд. Ако не начислявате и съответно изплащате личен труд не ги попълвате. Ако имате личен труд на СОЛ то попълвате 31 с облагаемия доход, а 31А с ДДФЛ.