Не сте права в тълкуването на това "чекване". Чеквате и за 2016 и за 2017 и то не защото 2016 сте имали лично ползване, а защото ако бяхте имали щеше да се обложи по ЗКПО. За 2017 е същото - това, че чеквате за 2017 не значи непременно, че ще имате лично ползване , а че ако имате то облагането му ще е по ЗКПО.
Без да се впускам в подробности - да, в двете колони може да бъде последната дата на месеца . Един вариант за това е , ако заплатите се изплащат на последно число от януари / примерно / датите и на код 5 и на код 8 могат да бъдат 31.01.2017.
Ами ще видим - практиката тепърва ще покаже дали и как .  :smile1:
Според мен-съдружник или собственик на ЕООД,който не полага личен труд,а формира доходи само от дивиденти,няма право на избор

Този избор се прави за ЕООД-то , а не за собственика. Това е смисълът на тази част от ГДД чл.92.
Може - стига да не Ви притеснява чл.16 ал.2 т.2 ЗКПО.
Ремонт на сграда е започнало 2015г. Разходите се набират в сметка, не минават през гр.60. 2016 ремонта завършва и разходите се капитализират 203/61.
В ОПР намират ли отражение ?

Не.
По отношение на дължимите данъци личният труд е приравнен на трудово правоотношение, но по същество това не е договор по КТ, а по ЗЗД. Лично аз съм чекнала за себе си в същия като Вас случай облигационно правоотношение. В никакъв случай не може да се каже, че съставител е фирмата.
А какво казват ДР ЗДДФЛ пар.1 т.26 и ?
от коментара, постнат от alfa :
"За да бъдат признати за данъчни цели разходите за пътуване и престой на едноличния собственик е необходимо същите да са извършени във връзка с дейността на дружеството. В тази връзка дружеството следва да наеме физическото лице /в конкретния случай едноличния собственик/ да извърши определени действия и изпълни задачи за постигане на определен резултат във връзка с предмета на дейност на предприятието."

Ясно е, че лицето трябва да отговаря на изискванията на чл.33 ЗКПО. Въпросът, който бих искала да коментираме е следният :
Да се ограничим с положението, при което СОЛ упражнява личен труд без да получава възнаграждение за него. Сключваме договор за възлагане на дадена задача или договор за личен труд . Следва обаче те да са възмездни, защото кой би изпълнявал безплатно нещо ей така за целите на дейността на фирмата . Ако има договор и е безвъзмезден имаме отклонение от данъчното облагане съгласно чл.16 ЗКПО.
И така, за да имаме право на данъчно признати разходи за командировка следва да имаме договорни отношения с лицето. Вършат ли ни работа тези договори, ако са безвъзмездни ?
Здравейте, Благодаря Ви за отговора ! точно така съм направила както сте написали. Не съм се изразила правилно , но съм посочила осигурителния доход в дните на болничен. И дава грешка постоянно.

Какво съобщение Ви дава за грешката ?
" в таблица 1 - колона 4 посочвам сумата за болничните за съответните месеци"

Ще попълните не сумата за болничните, а осигурителния доход за дните БЕЗ болнични." в таблица 2 посочвам и тази сума в колона 4, но и в 3 добавям сумата по чл. 40. "

В колона 3 - осиг. доход за дните в болнични, а в к.4 - същото като в к.4 на Т1.
В Т1 посочвате само сумата, върху която са реално внесени осигуровките - пропорционално на работните дни. В Т 1 няма място осигурителният доход , върху който са внесени ЗО за болнични. В Т2 колона 3 - осиг. доход за болнични, а колона 4 - осигурителен доход за дните в осигуряване.
Дано го обясних разбрано, че нямам пред себе си таблиците.
 :wave:  Хубава вечер и на тебе !
Дали ще Ви глобят или не е без значение в случая - болничният така или иначе трябва да се подаде. Имам впечатление, че в НОИ не бързат да налагат глоби - важното е да подадете болничния и човекът да си получи парите. Все пак за налагането на глоба имат основание, а за Вас остава да се надявате да не го направят. Успех. :smile1:
Важното е в баланса да бъдат отразени в задължения, каквито са. Оборотната ведомост не е все пак единната сметка на дружеството в НАП в частта за задължения. В случая, ако разглеждаме осигурителните вноски те се явяват едно поето от дружеството задължение , а не собствено.
   Начислени осигуровки на СОЛ /493/461/.Неплатени! Тъй като не са задължение на дружеството,къде да бъдат отразени в баланса?

Е, защо да не приемем, че са. По силата на подадено ОКД и указан ЕИК е поет ангажимента СОЛ да се осигурява чрез дружеството и да възстановява парите за това.Нормално е да има вземане от СОЛ и задължение към бюджета.
В конкретния случай правилното осчетоводяване не е през 499 , а през 4531 и с използване на възможностите на програмния продукт. А без никакво  осчетоводяване 01.2017 при посочване на месец за експорт 01.2017 фактурата ще влезе в дневниците по ЗДДС за 01.2017.

Това е при положение, че сте осчетоводили фактурата 2016 , а искате да влезе в СД ЗДДС 01.2017.
точно това го направиш. Вече всичко е ООКККкккк :good:
Благодаря Ви! :bow: :bow:

извадихме най-накрая ряпата.... :good: