"иначе ЗКПО според мен не дава възможности за отписване на задълженията "

Точно така е, антеа ,  :thumbup: по-коректно би било да напиша в поста си " преобразуването за данъчни цели " , а не отписването за данъчни цели .
При електронно банкиране разпечатвате ли платежните за плащанията си към НАП ?
Не съм имала практика по въпроса, но според мене между дарение и отписване има разлика. Дарението е доброволен акт от страна на доставчика или лицето, на което дължим пари. Отписването за счетоводни и данъчни цели не е според мене дарение , а е действие, продиктувано от дадените ни от закона възможности.
В приложение 6, където следва да се декларират тези доходи е указано, че здравните вноски са за лицата по чл.40 ал.5 от ЗЗО, а пенсионерът не е такова лице. Прилагам самото приложение 6, а също така следва да имаме пред вид, че изравняване правят само СОЛ и тези по чл.40 ал.5 ЗЗО.
Преди доста време си бях запаметила една тема с много полезен коментар на пасат  / :wave: / в нея точно по въпроса. Ще копирам линка към нея тука, защото чудесно допълва написаното по темата, както и указанието, приложено от create .

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,1536.msg4308.html#msg4308
 :wave:

Върху сумата, изплащана от работодателя за първите три дни болничен не се дължи ДДФЛ. Прилагам едно разяснение на НАП по въпроса.
Цитат от същото :

" За периода след 01.07.2010 г. възнагражденията, изплатени за първите три работни дни от временната неработоспособност, са необлагаем доход по смисъла на ЗДДФЛ. Нормативното основание за това е новосъздаденият § 10б от ПЗР на закона, съгласно който в облагаемия доход по трудови правоотношения не се включват изплатените възнаграждения по реда на § 22о, т. 1 от ПЗР на КСО."

Конкретно на Вашия въпрос - т.2 е верният вариант.
Във въпроса се казва, че автомобила е използван за основната дейност...няма нищо общо с изключенията...

Какво общо има дейността в случая след като си е пояснено, че е използван за основната дейност ? Цитирам този член , защото той изброява случаите, когато нямаме право на ДК, а експлоатацията на товарен автомобил не е сред тях.......

" 5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали;"

Смятам, че в случая няма проблем да се ползва ДК за този товарен автомобил . След като автомобилът не отговаря на определението за лек не влиза в кръга на ограниченията за ползване на данъчен кредит.
Скрит текст :
Това в общи линии са изключенията за ползване на данъчен кредит и разходите за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на товарен автомобил не са сред тях.  :smile1:
Намерих нещо интересно, все не ми се вярва доброволно да си купуват КА......http://trekto.info/%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
Не знам кое последно е актуално, но може би двоумението ми идва от факта, че познавам лица-свободни професии - точно фризьори , които работатят с касов апарат - едва ли доброволно са го взели........
Да, Премиер, исках да подчертая, че получаването и начисляването са две независими събития , но меродавна трябва да е датата на начислението..........
Аз смятам, че да - важна е датата на начислението. Ако не се плати примерно изобщо раотникът какво да прави ? въпросът е риторичен
Ааааааа, сега няма пак да бъркам в чекмеджето да ги гледам - ако са стока ще си дойдат.........справките де........ :laugh:
Марпан, моля те виж и нашите да не са при тебе.......... :laugh:
"........бръкнете в чекмеджето, извадете ел. подпис, сложете го където трябва и проверете!"

svetlakercheva , бръкнах в чекмеджето , както помоли / абе откъде знаеш къде ми е ел.подпис ?  :hmmm: / и проверих - НЯМА справки, дишай спокойно .......... :laugh:
Необходимо е - именно чрез КА ще отчита приходите си в брой .  :smile1:

Прочетете Становището на НАП от 02.01.2014 г. и от примерите в него ще разберете как да  направите обр.6.Ако не ви се чете Становището на НАП то вижте в тази тема.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,9139.0.html


все си е добре обаче да хвърлите поглед на това Становище....  :smile1:
Не сте сгрешила - правилно сте попълнили сумата без да приспадате НПР.
Ето в този текст от ЗДДС е отговорът на въпроса Ви.

Скрит текст :

Прочетете го, защото не съобщавате подробности, а примерно може да отговаряте на условията за искане на данъчен кредит в 30 дневен срок. Ако ли не - изчаквате си периода на процедурата.
Честно казано ЗДДС в случая е много полезно четиво.  :smile1:
Успех !
Вероятно е заем с уговорена лихва . Ако бащата ще се откаже от връщане на заема това си е дарение . А отказва ли се от лихвата по заема ? Има доста неща да се обмислят в тази ситуация още повече, че става дума и за свързани лица .Всъщност опрощаването на заем си е дарение и да, има разлика между опрощаване и безвъзмездно предоставяне на заем.Ако опрости заема трябва да се види и какви задължения поражда това по ЗМДТ.
И неслучайно постнах текста за отклонение от данъчното облагане - да не забравяме за принципа на предпазливостта от ЗСч.  :smile1: