от 09.02.2009 до 31.12.2010 включително (т.е. считано от 01.01.2011)

1 г 10 м 22 дни
Да , подадох Д1 с вид осигурен 22 , код корекция и верните данни - успешно приета. Но СОЛ е ходил в НАП и от там твърдят, че това не е достатъчно.

Проверете с ПИК дали ежемесечните задължения на лицето до момента включват и здравно осигуряване. Ако излизат нормално всички суми по фондове за месеците, изминали до момента можете да спрете до тук. :good:
А опитали ли сте да подадете с код 22 коригираща Д1 с верните данни ?
Хрили, приятелю, ще ни липсваш с компетентните си отговори и шегите . Определено присъствието ти тука внасяше цвят . Животът обаче продължава и ти желая здраве и много усмивки ! Съжалявам за станалото ! :good:
https://lifestyle.bg/travel/baseyn-nad-okeana.html
В момента съм на това място.......мислено де.  :good:


/ПП : картинки се качват без проблем, но снимки не успявам./
Да се включа съвсем безславно...
За кой ли път се опитвам да кача снимки, но не ми се получава. Качвала съм, а сега не става...Защо така ?  :(
Здравейте ,
Услугата е с място на изпълнение страна извън ЕС. Префактурирането на транспорта е между две данъчнозадължени лица по смисъла на ЗДДС. В този случай ДДС  не се начислява съгласно чл.86 ал.3 ЗДДС и във връзка с чл.21 ал.2 . Във фактурата се вписва и текста "Обратно начисляване."

/ Първоначално разбрах, че питате дали се начислява или не изобщо ДДС. :smile1: /
Из констатациите на статистиците...
- Българинът живее в пъти по-добре!
- Спрямо коя година?
- Спрямо следващата...
Разгледайте тази табличка - със сигурност ще намерите отговор.  :smile1:
Запознават се младеж и девойка .

Младежът:

- Как съ казваш ?

Девойката:

- Мии,няма'а ти кажа .

Младежът:

- Шъ пузная,ама ми пудскажи с коя буква ти почва имито ? Девойката:

- Мии , с "И".

Младежът:

- Имилия?

Девойката:

-Не, Илена !
Т.е. изчисленията на колежката са правилни ли?

Правилни са в смисъл, че така е приравнявала нощните часове към дневни, а не , че така е изчислявала нощния труд в празник.
ЕГН?

Вижте Приложение 12 от ППЗДДС. Там е казано следното :
Скрит текст :
Чл. 79. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)
(1) Регистрирано лице, което изцяло, частично или пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност, е приспаднало данъчен кредит за произведена, придобита или внесена от него стока, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоката начислява и дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

Да, начислявате ДДС в пълен размер на ползвания данъчен кредит.

Относно Декларация 1 с код корекция ли трябва да се подаде и със цялата сума 16300 или трябва да подам първо заличаваща на предходните Д1, след което да се подадат редовни Д1?

Подайте с код К и правилната сума . :smile1:
Здравейте,
аз някак не съм съгласна и с двете. Нощният труд си е нощен - плащате си го стандартно. Във фиша заплащане за работа на празник си има отделен ред и сумата в него се изчислява съгласно чл.264 КТ.
Тоест да не подписвам каквито и било документи свързани с фирмата.

Да. Имате договор с нотариална заверка за прехвърляне на дяловете Ви на други лица. Нямате вече нищо общо с фирмата.
И да не забравите да си подадете декларация за този доход за 2018.
За Вас въпросът е приключен. Как да продадете и прехвърлите нещо, което вече не притежавате ?
Незнам дали това въобще е законно и дали имам право да подписвам такива документи след като вече съм прехвърлил дяловете а те просто не са отразили промени в търговски регистър.

Получихте ли си парите за това ?
"Четох за анулирането с протокол по чл.116,ал.4, но нещо не ми стана много ясно отразяването на фактурата със знак минус и в двата дневника, "


И в двата дневника, но единият дневник е на издателя / продажби /, а другият е на получателя на фактурата / покупки /.