чл.204,т.3 е отменен тоест вече не се дължи или?

Не, не се дължи .  :smile1:


Как да си снимате краката на плажа докато всъщност сте в офиса ? :smile1:
Въпроса ми е- нали може да се пише дата на въвеждане в експлоатация - 30.08.18г. в протокола?

Да , може . :smile1:
При смъртен случай на наемодател договора за наем,който не е изтекъл ...

...........е вече прекратен.
2465
стоката не напуска страната (България).

ЗДДС
Чл. 7. (1) Вътреобщностна доставка на стоки е доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика - регистрирано по този закон лице, или на получателя от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Нямате ВОД в описания случай и би следвало да начислите ДДС.
Много Благодаря за бързият отговор! 
Разбирам, че може данъчната и сч. амортизация да са еднакви. 
Датата на въвеждане в експлоатация трябва да е на базата на документ. Т.с. каквато я напишем в протокола за въвеждане в експлоатация. Може и да е 30.08.

Съобразете обаче начисляването на данъчната амортизация с чл.58 и визираното в него "начало на месеца..." .
По първи въпрос  - да, може да е така .
Имайте предвид, че ЗКПО определя максимални норми , а за счетоводни цели може да имате различни от данъчните амортизации. 
По втори въпрос :
ЗКПО
........
Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.

Датата е тази от Протокола за въвеждане в експлоатация - каквато я фиксирате там. :smile1:


То и до Венеция можем да си спестим ходенето...
Не мога да не го споделя, както казва P.G.H.R. -чето... :lol:

 " Здрасти, комшо! Как е бебето?
- Бебето е добре, ама ние двамата се смачкахме от недоспиване.
- Мими как е?
- Аз съм Мими! Гошо е още по-зле..."

Поспивай си, Алексче, навестявай ни тука да си побъбряме , да се посмеем , че после сигурно няма да имаш време за нас... :air_kiss:
Лелеее, Алексче, къде ги откри тези красоти...То направо морето в краката ти се разбива, а пък ти си спиш значи и не усещаш...Прилив ли е , отлив ли е - все едно красота.
Малко се поразхлажда вече - дано ти е по - леко , че накрая най-тежи. Ама здраве да е - все ще се справиш ! :good:
Гледам на плажа как едно момиче яде баничка. Прекрасна е. Сигурно е със сирене.


Седят две блондинки на плажа. Едната погледнала нагоре и казала:
- Ииии, гледай какъв хубав самолет лети!
- Да-а-а! Сигурно е правителствен.
- А, не е!
- Защо пък да не е?
- Ами да виждаш някакви мотоциклети около него?!
Да, програмата определено не може да направи файла.Какво ще ме посъветвате? Как да постъпя?

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4078.0.html

Тука има прикачено от Алфа много полезно Разяснение на НАП точно по този въпрос.
Бих подала Д1 корекция като посоча последен ден в осигуряване 31.07.2018 и бих включила тогава обезщетението по чл.224. Може и да приложите варианта, предложен от Марпан.

Иначе Д1 по принцип се подава от "Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица ..." - текстът е от чл.2 на Н-8. За това лице конкретно в питането фирмата не се явява нито работодател, нито осигурител за 08.2018.
И други ТРЗ програми правят такова предупреждение. Правилно или не мисля, че няма да стане с обезщетение чл.224 в месец без отработени дни. Съответно програмата няма да генерира Д1 за 08.2018.
Но знам ли, НАП може вече и по телефона да са обаждат?

По същия такъв повод при мене ФЛ си получи писмо по имейла и с него / като основание / отидохме след това в НАП за ...начало на процедурата.
По същество тази сума дължи ли Ви я отсрещната страна независимо, че нямате фактура ?
 .....може ли да се направи нещо в посока деклариране за 2017 год., защото според мен не може да се подава коригираща декларация.

Да, коригираща няма да може да се подаде. По въпроса за подаване на редовна лицето следва първо да е наясно, че с подаване на редовната то де факто признава, че е извършвало независима икономическа дейност и да не се изненадва / евентуално / от действия на НАП в посока търсене на дължими суми за данъци, осигуровки и каквото там следва от упражняване на дейност от ФЛ. Следва да подадете на място в НАП тази декларация за 2017 и да "се оставите" вече на техните процедури в случая.
Малко ми е странно защо НАП ще се обаждат по телефон на лицето като за това има имейли и адреси по местоживеене...
До 30.09.2018 г. е срокът за подаване на коригираща ГДД. Такава не може да подаде при неподадена редовна в законоустановения срок.
А ако не даде плодове?
Да се чете отстрани. :smile1:
Какво да кажем ние от страни ? Освен като една жена, която мъжът и не я завел на море :
"Плаж, море и палми наоколо... Толкова са ми хубави чаршафите!"    :lol:

Иначе - да ти е готино и не бързай да свършва отлива ! :good: