стар касов апарат само с лицензиран продукт

И обратното - нелицензиран продукт с нов касов апарат. Толкова завоалирано казано иначе във всевъзможните Указания и Наредби  , че без " превод " не се разбра.
ето тука

В момента толкова програми се доработват с цел регистрация на същите в НАП в обявения от НАП срок и излиза, че това е безсмислено за клиентите им в момента , защото работещите с тях до 30.09.2019 нямат СУПТО и им искат нов касов апарат.
ай-мразената Наредба на НАП
Вижте чл.42 ал.2 ЗДДФЛ. След като облагането на личния труд се приравнява за данъчни цели на това по трудов договор следва да има и същите правила. Авансово внесените осигурителни вноски за първите три месеца лицето ще си приспадне вече в ГДД.
Но този е начина нали не съм сбъркала с нещо.

 :good:
За ДДФЛ посочихте код 8, нали ? И сумата е за ДДФЛ ?
Да не би да имате в декларацията и код 5 макар и с нулеви стойности ? Вижте да е само една колона с код 8 - при едно подаване в това ми се оказа грешката.
За ДДФЛ не се изисква засичане на Д1 и Д6 и съвсем правилно сте си подали Д6 редовна с код 8 и разликата в повече. Може би не сте чекнали, че не е необходимо едновременно подаване на Д1 и Д6.
По т.1 всичко е ОК.
По т.2 и т.3 не е така , както сте го описали в частта за к.5.
 Т1/2 за 2018 подавате с попълнена колона 5 и суми по месеци, както следва : 550*11/12 . Подава се коригираща Т1/2 за 2017 с добавяне на сумата от 240 лв към вече наличната такава там. В случая това, доколкото разбирам няма да е необходимо, защото човекът е на макс осиг. доход цялата година по ТД вкл. и 12.2017, когато започва като СОЛ.
По т.4 - 12*152,90

Точно така съм Ви и разбрала. И защо, ако стоката е платена от холандската фирма да не е Ваша ? МД посочва Вашата фирма като контрагент . Може би ще направите някакъв Протокол за прихващане на вземания и задължения ? Или има и други обстоятелства , които съществуват като договореност ?
Според мене така оформените документи говорят за внос , а плащането от холандската фирма - като част от задължението им да платят за материалите и труда при изработка на поръчката .
Д6 с код К , а СО и УПФ - с новите, намалени стойности. ЗО е със старата , подадена вече стойност. Датата е като вече подадената Д6.
Д6 редовна със сумата на ЗО в увеличение.
В
Догодина, когато се правят коригиращи Т1 и Т2 за 2018, ще се получат осиг.вноски за довнасяне, които ще се включат на съответния ред в Приложение 1 (окончателни осигурителни вноски вкл. и за минали години)  и така ще стане дублиране според мен.
Или бъркам?

Няма да се получи дублиране. Под "осигурителни вноски вкл. и за минали години" се имат предвид тези вноски за доплащане, които биха се получили от подаване на коригиращите Т1 и Т2  само с разликите в сравнение с вече подадените и платени за тези минали години  .
Примерно сега 2018 подаваме за 2018 и 2017 коригиращи Т1/2. Получават се вноски за довнасяне за 2018 - 100 единици, а за 2017 - 20 единици платими до 30.04.2019. Посочвате тези 120 единици. Те са общо дължими по ГДД 2018 , но включват и вноски за 2017.
Според Указанията в Приложението - не.
Не просто когато ме съкратиха ми казаха че другия месец ще ми преведат борса на 15то число

За съжаление плащат не тези, които съкращават.
По - скоро очаквах причината да е плащане на сумата за наема за 10 г. . Принципно фактура се издава при авансово плащане / до 5 дни от постъпване на плащането / или до 5 дни от датата на данъчното събитие. Какво данъчно събитие имаме в случая ?
Да цялата година е СОЛ, полага личен труд от 01.04.2018г.

Само като уточнение :
След като цялата година е СОЛ значи полага личен труд цялата година, а от 01.04.2018 този личен труд е и платен.
Зависи какво са договорили с наемателя.
Разделяте размера на сумата за личен труд на броя на месеците на упражняване на дейност като СОЛ.
"Личният труд при мен се полага от 01.04.2018 на 510лв."
Ако това означава, че за първите три месеца лицето не е упражнявало дейност и не се е осигурявало делите на 9.
Ако това означава, че лицето е упражнявало дейност И за първите три месеца, но без възнаграждение делите на 12.
Посочвате сумите в колона 5.