В този случай - когато ДМА е напълно амортизиран - Дт 709 / Кт 123 с продажната стойност.
ФЛ да направи упълномощаване , за да може с подписа на ЕИК да подавате на ФЛ по електронен път?
Така трябва да е - ЕГН на лицето и трите имена на лицето. Да не би причината да е, че подавате с ел.подпис от ЕИК ?
Да попитам - някой може и да има идея.......
Платих си личните осигуровки като СОЛ и си подадох обр.1 още през декември 2012 г.. Проверих си в края на годината единната сметка и всичко беше ОК. Сега гледам от 123.06 лв. за декември имам 82.38 неплатени - няма никаква логика от къде точно толкова, като плащам само осигуровки и съм ги платила до стотинка. Направо не разбирам какво става........днес е едно , утре - друго.
Имате от всичко - търговия, услуги, производство. Три в едно. След като сте ЕООД няма да сте на патент - той е за ЕТ. По отношение на счетоводната работа - трудността е относително нещо, но трудоемкостта е на лице в случая. Ще се вдигне и цената на счетоводния труд - дали обаче ще се плати е друга работа. Пазарът на труд за счетоводители е доста наситен и за голямо съжаление винаги може да се намери и още по-евтино.......въпросът е да бъде и качествено.
Реалната дата на начислението - вероятно , за да платите осигуровките на 25.01.2013 сте начислили преди това заплатите ?
Без повече да коментирам реших да постна тука последното Указание на НАП по повод осигуряването на управители и съдружници . В самото указание е визиран текста : " Основополагащо за възникване на сигуряването е упражняването на трудова дейност."Божидара, разбира се, че това е вариант и то много добър - управител и съдружник би могъл да е и пенсионер, който няма задължение да се самоосигурява - това би могъл да прави само по избор. Единствено задължение, както и Елена-С писа е да внася здравните си осигуровки. Това би бил и един оптимален вариант за стартираща фирма, която чрез избор на управител-пенсионер би могла да си прецизира плащанията за осигуровки в рамките на закона.
mihalkovbg, всъщност е точно така - фирмата има управител - управлява, наети по трудов договор - работят. Другите съдружници , ако не полагат труд - получават само дивидент. Участват в капитала на дружеството и получават пари за участието си в капитала на дружеството.Капиталисти. :laugh: На практика има толкова ООД-та с двама или повече съдружници - едва ли се осигуряват всички, ако не работят нещо в тези дружества. Това е в основата на осигуряването - упражняването на дейност. Аз ако имам капитал бих го вложила в едно печелившо ООД - само с цел да си получавам дивидента...... :laugh: Всъщност в доста ООД-та някой е съдружник именно защото от него е капитала, а от другия - работата.

Хубава вечер и да сложим край на спора - всеки със своите аргументи.  :wave:
" Значи продължавате точно Вие да твърдите, че щом има кой да работи за мен, мога да не се осигурявам... А заплата може ли да взимам? "

/ не съм Елена-С, но......./

Не, ако не сте на трудов договор,  но дивидент - моля, Ваш е. :wave:
" Е, все някога ще му се наложи и ПООТДЕЛНО да драсне някой ред с име и подпис отдолу..."

Когато му се наложи да драсне някой ред - тогава ще си подаде Окд и ще посочи, че упражнява дейност .

"Сега ще кажете, че и ГФО-то и данъчната декларация ги подписва само единия."

Да, ако единият упражнява дейност . И двамата, ако и двамата упражняват такава.

Аз мисля, че темата се изчерпа -  едва ли на който и да е  съдружник би му било безразлично с основание или не го караме да се осигурява.
В темата всички пишещи твърдим едно - ако фирмата има дейност управителят се осигурява. Като пиша управителят да поясня, че този управител може и да не е съдружник - може да е лице по ДУК . Ако има други съдружници то в случай на неупражняване на дейност от тяхна страна те не следва да се самоосигуряват. А Вие искате да ни убедите, че всички съдружници трябва да се самоосигуряват - по-скоро Вие ни посочете това от къде да го прочетем.

Ами не всички внасяме осигуровки на управителите на основание ДУК. Ако Вие внасяте сигурно си знаете защо. Иначе тази тема с осигуряването на управителите беше широко обсъждана през 2010 и излязоха и разяснения на НАП, но всичко си е както се казва вече по местата.
" И моля, моля... това със СОЛ и заверяването на осигурителните книжки... виждали сме в НОИ... заверяват си ги, стига човек да докаже, а то има как, че е внасял осигуровките си."


Не това трябва да докаже, а да докаже, че е упражнявал трудова дейност.
" В някои ООД-та не се налага да се осигуряват тези съдружници, по други причини... може би се осигуряват на друго място....."

Никога не е било това да е основание да не осигуряваме някого - факта, че другаде го осигуряват, освен ако не е СОЛ и има право на избор от едно място да се самоосигурява. Ако е на трудов договор някъде това не го освобождава от самоосигуряване, ако има основание за това.


" Иди после доказвай откъде има доходи, откъде и защо се осигурява и какъв е във фирмата."

Ако има изплатен дивидент, макар да не се е осигурявал поради липса на основание за това си има узаконен доход.
Няма много време да се отдели за интересни иначе дискусии. Защо обаче искате да вмените на някого само поради обстоятелството, че е съдружник да се осигурява на всяка цена, след като не знам да има нормативен документ, позволяващ осигуряване без полагане на труд. Ако някой не полага труд и се самоосигурява то не биха му заверили дори осигурителната книжка, в практиката има такива не малко случаи - внасяни осигуровки, но неупражняване на дейност и незаверка на осигурителна книжка.
" Той, понеже ми е съдружник, но нищо няма да прави... въпреки че е вписан, че и той, заедно и поотделно с мен, ще управлява дружеството /интересно това дали не се тълкува като дейност/"


Това вече наистина никъде го няма. :laugh:


Или нищо не прави и съответно И не управлява дружеството или щом управлява значи нещо прави и тогава се осигурява.
" Ама не може да имаш фирма, да се изпраскаш за управител и да не плащаш осигуровки за тази си роля. Това, доколкото знам, никъде го няма. "

Ако са двама управители и единият управлява ефективно, а другият да не упражнява дейност няма основание да се осигурява.
 " Как може, примерно, да няма регистрация за осигуряване по никакво основание, на никое друго място и тук просто да присъства на хартия като съдружник?! "

При положение, че има съдружник, който реално управлява и се самоосигурява , а другият не упражнява никаква дейност кое би било основанието да се осигурява ? Няма такова - в основата на осигуряването стои упражняването на дейност. Не упражнява такава - няма осигуряване и е съдружник, който си прибира дивидент от участието в капитала на дружеството.

По отношение на това дали е безработен - да, такъв е и следва да се самоосигурява по ЗЗО и да внася здравноосигурителните си вноски.