Попълвате в колона 5 дохода от получен наем, а в колона 4 - осигурителния доход, върху който внасяте здравни осигуровки.
Направете си го да Ви е удобно и прегледно и да води до правилен краен резултат. Подробностите не са от съществено значение.  :smile1:
В едностранното счетоводство имаме ли разходи за бъдещи периоди,

Защо да нямаме ? Те си съществуват независимо от формата на счетоводството. Може би е добре да си направите един регистър/книга и там да ги вписвате и пренасяте в книгата за разходи, когато тези разходи станат текущи.
С ГДД чл.92 ЗКПО вече не могат да се декларират авансови вноски.
Може би трябва да изисквам документ, че ще си декларира дохода, за да мога да осчетоводя при мен разхода?

Това си е негова работа - ако иска да не го декларира. Вие не следва да се съобразявате с това точно. Все едно някое ФЛ от България да не си декларира дохода и това да попречи на нашето осчетоводяване и признаване на разхода. Вижте обаче облагането на доходи, изплатени на ЧФЛ , удържането или не на данъци, декларирането им от платеца.
Предизвестие при предстоящо пенсиониране


Скрит текст :
За тези възнаграждения от 2019, получени 2020 ще попълните коригиращи Т1/2 за 2019. Там ще отразите тези суми.
Чудесна опция в услугите на сайта ! Благодаря ! Сега успях да разгледам и да си създам "любими" закони - много удобно !
Новорегистрирано ООД( 10.2020 ), има регистрация и по ДДС.
Все още не е започнало дейност.
За 2020г. има  2-3 фактури за разход – за печат, за е-подпис – общо стотина лв. Има и 1 фактура за аванс – 8000 лв. – за предстоящо изграждане на ДМА.
Всичките фактури все още не са включвани в СД по ДДС. Подавани са нулеви декларации по ДДС.
Чудя се какви годишни отчети трябва да подам.

ЗСчетоводството
Скрит текст :

Плащането на аванс за ДМА сякаш води до неизпълнение на подточка "в" и според мене не сте за "фирма без дейност".
Да, въпросът е по-скоро възможно ли е полагането на личен труд, свързан с дейността на дружеството, при условие, че ФЛ е СОЛ и се осигурява като такова през друго дружество

Да, при тези условия.  :smile1:
След като се осигурява в друго дружество Д1 ще е с код 90 и няма да има право на приспадане на личните осигуровки при формиране на данъчната основа за изчисляване на данъка.
Вижте тука има доста теми по въпроса - администрирането на личния труд и този на ДУК е принципно съвсем различно , както и смисълът им. Не, лице по ДУК не е лице, полагащо личен труд по отношение на получавано възнаграждение, дължими осигуровки и данъци.
"Този образец не се попълва, когато получателят на дохода от друга стопанска дейност ..."

Доходът от наем не е доход от друга стопанска дейност.
Фирма продава фирмен автомобил на физическо лице . Освен застрахователна стойност трябва ли да има и оценка от лицензиран оценител и ако ДА - коя стойност се взима за продажна цена във фактурата.

Във фактурата се вписва именно продажната цена.
 се чудя изобщо дали ще го включа в дневниците и по-скоро не.

И аз така.
ЕООД, нерегистрирано по ДДС може ли да отчита онлайн продажбите си към физически лица, които не желаят фактура, на основание чл. 119 ал.1 във вр. с ал. 2 ЗДДС - с отчет за извършените продажби на последно число на месеца например. Знам, че това е задължително за регистрираните по ДДС фирми, но се задучих дали ще съм в нарушение, ако го правя по този начин.

Здравейте,
ЗДДС дава определение за това кои са данъчно задължени лица и те не са само регистрираните по този закон. Точно с Протокол за извършените продажби можете и трябва да отчетете продажбите , за които не сте издавали фактури. Няма да бъдете в нарушение , а точно обратното - ще сте в правилна позиция по въпроса съгласно законовите изисквания.

Българска фирма регистрирана по ЗДДС извършва транспортни услуги / лицензирана Пътна помощ с платформа превозва автомобили/

Това пояснение за пътна помощ означава ли, че извършвате всъщност именно пътна помощ или просто с тази "пътна помощ" доставяте автомобили, че нещо не ми стана много ясно , както е зададен въпроса .
Логично е и те,както другите осигуровки да се приспадат

 :good: