Съответно ще има намаление на осигурителните вноски по д6. Какъв е начинът да направя корекцията по електронен път или ще трябва да се подава заявление до НАП.

Ще трябва да отидете до НАП в случая на намаление.
Сега преобразубах финансовият резултат. От тук нататък трябва да начисля данъка, който трябва да се отрази в ОПР и така попълнен се подава в НСИ, правилно ли е?

Правилно е, да.  :smile1:

Следвате последователността приключване и получаване на счетоводен резултат - преобразуване и получаване на данъчен резултат - изчисляване и начисляване на данък - подаване на ГДД и НСИ.
От Указанията на Т1:
Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни.

Няма място за чудене, ditzve . :smile1:
тоест приключвам ли ги в 123 , или само в данъчната декларация си попълвам клетката за преобразуване на резултат, но нали ще имам разлика в ОПР? Благодаря.

Да.
Здравейте искам да попитам декларация 6 с код 13 са самоосигуряващо се лице за 2019 по електронен път ли е само

Не, може и по поща или на място .
В данъчната декларация, за да преобразувате в увеличение трябва да имате сумата осчетоводена на разход. Не се преобразува с неосчетоводен разход.
май се оказва ,че ще трябва да корегирам подадената вече чл.73,ал.6???!

Всъщност не съм сигурна, че трябва. Попълнила сте, каквото сте приспаднали. Иначе съм приятно изненадана, че системата зарежда всички осигурителни вноски, независимо от посочените - така и трябва да бъде - лицето има право да ги ползва, ако не от този от други доходи в ГДД.
и при мен е така :blink:

Те не са заредени при отваряне - има една стъпка - зареждане на данни / не помня точната формулировка  / и тогава се зареждат.
в таблица Т2 за ЗОВ  в ГДД  по чл 50 за 2017 видяхме ,че е
пропусната да се сумира в годишният доход пенсията му!
какво да правим?

Ако не оказва влияние на изравнителните вноски може би най-добре нищо.
 И въобще това според вас дали следва да се третира като дейност/разход

Здравейте ,
според мене напълно отговаряте на условията от т.30 на ДР на ЗСчетоводство за предприятие без дейност. Това, което описвате ще бъде един счетоводен разход, който сам по себе си не представлява дейност за фирмата.
Какви проблеми биха възникнали евентуално за това ,че клиентите на адвоката не са му подали данни?

За адвоката - никакви. Подава си ГДД с верните данни и това е.
Благодаря много.Съвсем се обърках вече с тези СОЛ. Този СОЛ от 2020 пак ще взема заплата за личен труд.Дали може сумата за връщане да му се приспадне сега  и да не я иска от НАП,защото няма банкова сметка и не иска да си открива само заради тази сума?

Може. През миналата година за един такъв СОЛ не поискахме възстановяване и му направиха Акт за прихващане от задължения за осигурителни вноски.
СОЛ има право да ползва годишния размер на осиг. вноски при намаляване на данъчната основа независимо колко месеца е полагал труд с възнаграждение. Правилно е, че ще има данък за възстановяване.
Направи ми впечатление следното :
При зареждане на данни в Т1/2 се изписва съобщение, че данните ще заредят колона 3 , а колони 4 и 5 "следва да попълните " . Вероятно това е и правилното / ще видим / - да не се попълват с данни точно тези колони, а само подадените от работодателите данни за к.3.
"Системата" ги е попълнила в колона 5. Аз също съм на мнение, че там им е мястото.

Влизам с ПИК в ГДД на едно самоосигуряващо се лице. Приложение 1 с код 102 е ОК. В Т1 и 2 обаче нищо не се попълва от системата. Бяло поле...да не би да има някаква "технология" , която не съобразявам ?
Може да очакваме твърде много...то и от подадените Д1 може да се извлече инфо за наетите, но пак ни искат чл.73/6... :(
Ще ги разхвърляме ръчно явно сумите в подобни случаи до подобрение на продукта. :smile1:
Не знам какво да Ви посъветвам - аз не го направих - просто платих, каквото имах като задължение по сметката.
02.2020 излиза 2000 вноска

А преди да платите погледнахте ли в данъчната си сметка ? Дали и там е 2000 ?
на "К и К инфо", не знаех, че има на страницата на НАП, може ли да ми дадете линк и за нея?

А като попълваш тука не видя ли пояснението под печалба за годината / прочети и ще ти се изясни / ? Нямам линк към НАП-ските - не съм ги ползвала и търсила , а и тука са толкова добре проследими нещата.
Само дето си мисля, че ако цяла година се е самоосигурявал, а само три месеца е вземал по 400 лв  за личен труд /общо 1200/, то в таблиците би трябвало да има всеки месец по 100 лв, а не 3 месеца по 400 лв, както "автоматично" е попълнено. Или греша?

Не, не грешиш - системата обаче няма как да знае колко месеца лицето е било СОЛ.