Освен ако случая не попада в специалните разпоредби където в Директива 2008/8/ЕО по силата на чл. 56, мястото на изпълнение на услугата по отдаване под краткосрочен наем на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предоставят на разположение на потребителя (получателя на услугата).

Остава само да споделиш дали според тебе  кранът е превозно средство........
Благодаря за бързия отговор, единственото което ме смущава е, че в класификатора пише  1120 Управителяващи и изпълнителни директори. Това управителяващи не се ли отнася за съдружници? В случая няма съдружие.


Единственото, за което става дума в класификатора е името и кода на длъжността на наето по трудов договор лице.  :smile1:
Длъжността е в Раздел "Управляващи и изпълнителни директори" и според мене този код е подходящ.Има и други кодове за Директор - Директор предприятие 11206006 , Директор организация 11206005, Изпълнителен директор 11207002 - може да подберете евентуално най-близкото до Вашия случай.
Защо обсъждаме какво ни пише в дипломите ?

Защото дипломите ни не са като на тази дама и държим на тях.
........ако ви представлява интерес мога да ви подскажа какво следва и какво трябва да се знае в тези случаи.

Надяваме се да споделиш...........
Може би ще Ви бъде полезно :

Скрит текст :
Доколкото разбирам описвате класически случай, когато при недостиг на пари в касата собственикът "внася" такива и те стоят по кредита на 499. В момента на внасянето на тези пари не сте уточнявали произхода им - дали са заеми, дали са парични вноски от съдружник и не са оформяни надлежно съответните документи .Сега вероятно е необходима разшифровка на сумите и трябва да посочите от кого, кога и при какви условия са взети тези пари. Не виждам да е проблем, ако заемите са в 499 сметка. Ако по тези заеми няма уговорени лихви / което би било нежелателно / то всичко си е ОК - сумите стоят в Кт 499 и чакат връщане на кредитора. Ако са парични вноски от собственика -  безлихвени - също . Само оформете необходимите документи за заем или допълнителни парични вноски.
Ако обаче заемите и/или допълнителните парични вноски са с уговорени лихви то е следвало текущо да начислявате и лихвите като счетоводен разход и, ако не са били платени да преобразувате / евентуално / финансовия резултат с тях, ако те са в полза на физически лица.
Не мисля, че става дума за някаква административна санкция , а по-скоро до правилно определяне на финансовия резултат и документиране / или липсата на такова / на определени операции по получаване на заеми или допълнителни парични вноски.
........значи в Д6 само данъка с код 8, ако съдружника отново продължи самоосигуряването си само Д1 без данък в нея.
Хубав ден!

В обр.1 също се попълва данъка за СОЛ, полагащ личен труд - това става в клетка 31А и отделно се подава обр.6 при изплащането на сумата за личен труд.

от линка с Писмо 94-.....
"  В хипотезата, при която съдружникът е получил доход за полагане на личен труд в дружеството и подлежи на задължително осигуряване съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО в качеството си на съдружник, декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” се подава чрез дружеството, като в т. 12 „Код за вид осигурен” се попълва код – 12. В тези случаи, освен данните, свързани с държавното обществено осигуряване, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване, се попълват и полетата на точки 31, 31а, 32 и 33. В поле 31 се вписва начисленият месечен облагаем доход, а в поле 31а - начисленият месечен данък (размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ).

    По отношение на данните за нетното възнаграждение в Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” е указано, че в т. 34 „Нетно възнаграждение” се попълва сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване."
Д6, трябва да бъде  за осигуровките- код 5 или код 4 и код 8 за данъка.
Този договор не се обявява в нап, ако този договор бъде сключен за 2 месеца,  преминаването към самоосигуряване ще бъде видно от Д1, не е нужно подаване на някаква декларация

В грешка сте - прочетете Указанието на НАП внимателно. Осигуровките на СОЛ се подават само с Д1, а ДДФЛ се декларира и с Д6 код 8.
Управител търговия на дребно - 14203003; Управител търговия на дребно - 52213001,52213002 или ?
Предварително благодаря!

52213001 е управител ТД / доставки по домовете /
52213002 е управител ТД/магазини на самообслужване /

Според мене управител на търговски обект ТД извън тези би следвало да е с код 1 .
ДДФЛ за дохода от личен труд се декларира само с обр.6 при изплащане на сумата, а не с декл. чл.55 . Разбира се за СОЛ се подава и годишна обр.6 -13.

http://accountplus.info/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%90%D0%9F/94-00-114.html
Молба за отпуск, заповед за отпуск - стандартно . Не е по Кодекса на труда - само това да се има предвид и не е необходимо да се позовавате на чл. от КТ, а на база договореното в ДУ.
Извинявам се предварително за спама ,но тези разнищвания по въпроса ме навеждат на мисълта, че ако съм проверяващ в дружество "ХХХ" ще искам на счетито в документа да пише специалност "счетоводство в дружество " ХХХ " ".И нищо, ама нищо друго  няма да приема .

/ Натам вървят нещата май...........в нашите представи и предложения - за смях ли е или за плач не знам /
Подкрепям казаното от Ирена - точно така е, в дипломите освен конкретната специалност пише и квалификация ИКОНОМИСТ .
  /също за издадена от ВИИ К . Маркс , мисля, че и от УННС също/

"за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата"

Разбирам го 01.01.2012 до ...10.2014. Текущата е 2014, а двете съответно 2012 и 2013 .Да ти прикача образец на тази справка, която съм ползвала.

Тя наречена справка, но си е по-скоро декларация.  :smile1:
" Само че при мен въпросният ред 13 не е активен. "

Не е активен, защото е резултатна величина от попълването на другите редове за месеците от годината.
Само че аз не упражнявам дейност.

Има се предвид дейност като СОЛ, а във Вашия случай като лице по чл.40 ал.5 - предполагам такова сте 12 месеца.Делите дохода на 12 в този случай. И да - в колона 4 по 210 лв. месечно.  :smile1:
За тези две справки има ли някакви бланки или е свободен текст и ако изобщо няма такива ,дали ще е достатъчна една обща декларация от лицето,че няма такива доставки?

Няма определени бланки и можете да ги направите в свободен текст . Би трябвало да свърши работа и декларация, че няма такива доставки - лично аз съм правила справки .