Тези производствени характеристики са толкова остарели вече - даже и бланките им са от едно време - като реликви са.  :laugh:
Всъщност описвате професионалния маршрут само във фирмата, издаваща тази производствена характеристика.
Аз лично такъв регламент не съм срещала. Ако парите са налични не виждам проблем - проблем има, когато ги има само на книга.  :smile1:
Сключвате допълнително споразумение и подавате уведомление за новата длъжност.
Имам попълнена осигурителна книжка, в която на една страница има отразен осиг. стаж при двама работодатели последователно - отстрани на периодите са и подписите на ревизор и осигурител .
По принцип осигурителните книжки следва да се попълват от НОИ след съответната проверка / ревизия. Ако ревизорът , който ще заверява книжката поиска да бъде попълнена от Вас следва да уточните това с него.
Алфа, от това не следва автоматично обратното - ако лицето е вписано като управител задължително да се осигурява.
Смятам, че няма две мнения по въпроса, че ако едно лице не упражнява дейност то няма и основание за осигуряване.
И аз смятам, че вписан като управител или не за целите на осигуряването е важно упражнява ли дейност или не като такъв. Вписването на дадено лице като управител не е основание за осигуряването му - още повече, че си има действащ управител.
За напускането на съдружника трябва да има и решение на ОС на съдружниците , в което да е упомената датата на това напускане. Към тази дата определяте и печалбата, ако това е необходимо.
Ако лицето е ЕТ или свободна професия дали задълженията са по ЕГН или по ЕИК е все едно - можете надвнесените от ЕИК да компенсирате с бъдещи по ЕГН . Ако обаче не е ЕТ или свободна професия - следва, както и create е пояснила , да бъдат поискани за възстановяване тези надвнесени суми.
" Чудя се дали да го носят на лекаря, за да го анулира или да пише върху задрасканото отбележете     " поправката е наша" "

А може лекарят да даде трети вариант........

 :laugh: :lol: :laugh:

Обявявам номинация за бисер на уикенда !!! Ето как действителността е по-комична и от най-добрата комедия !
create , ти нещо още по-така не можа ли да измислиш ?  :laugh:
Абе носиш го - връщат ти го / евентуално / и после препис . Иначе е ясно, че поправки и задрасквания по документа не трябва да има.
Тези обаче дали се броят ?
Копие го разбираме като ксерокопие ? Тогава - да донесе препис, копие няма да приемат . Ако нищо не донесе - " Просто си остава за негова сметка-нищо няма да получи от НОИ."
Лекарят няма проблем да издаде препис на болничния лист и съответно да го занесете в НОИ , когато  управителят Ви го представи. Според мене трябва да го отразите във ведомостта , още повече, че е и представен като доказателство за неявяване в съда. Много неприятно е преработването на обр.1 и 6 със задна дата, но станалото - станало.
http://qwerty1/4683-opredeljane-na-osiguritelnija-dohod-na-lica-raboteshti-po-trudovi-dogovori/


Може би ще е от помощ за определяне на правилния осигурителен доход .
Определете правилно осигурителния доход на лицето и тази сума посочете в т.21 .
Наредбата не изключва обаче гражданските договори........
В случай, че лицето се осигурява на максималния осигурителен доход на едно основание, но упражнява дейност и на друго основание, то следва да се подаде Д1 независимо, че няма удържани осигуровки като дните се посочат като дни без осигурителни вноски.

16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и други дни в осигуряване без осигурителни вноски.
Да го впишете в трудовата книжка ? Или да напишете ново УП2 ? Или УП 2 само за това обезщетение ?
Премиер, това с чл.130 е така, но колко предприятия и особено фирми в частния сектор имат синдикални организации ?