Не се удържа, ако лицето не е надхвърлило сумата на данъчното облекчение от 7920 за година. Ако все пак е направена удръжка то възстановяването става с подаване на ГДД. :smile1:
От Указанията към Т1 :
" Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо от броя на отработените през месеца дни."

Още ли си несигурна ?
В самата СИС има място да се отбележи от самото лице дали е пенсионер и дали има инвалидност.
Какво значение за ГДД чл.50 има този факт ?
Питам се дали някой е правил равносметка какъв административен и бюрократичен товар тежи на всяка една фирма ? Дали тя може финансово да го понесе ? Дали чрез разни облекчения не натоварват още повече фирмите ? Всъщност тези облекчения за кого са ? До вчера се регистрирахме в КЗЛД, а тепърва предстои да сме вече нерегистрирани и да добавим нови функции и ангажименти по този повод . Да си припомним и ДАНС и цялата суматоха, наподобяваща сегашната , относно това какво и как да го направим .
Регистрации тук и там, директиви една след друга , невъобразим хаос.
Чета ви внимателно, но да си призная честно само информативно. Ние си задаваме повече въпроси, отколкото законотворците . Още нищо не е ясно като практика. Омръзна ми да губя ценно време за половинчати неща. В крайна сметка наистина има адвокати и тази материя си им приляга толкова добре.
Вероятно това е една ниша, която би могла да води до увеличаване на възнаграждението на пожелалите да се занимават и с това. Стана обаче твърде много...
без дейност НСИ - 31.03.2018 за ЕООД/ООД
                                   30.04.2018 за ЕТ


без дейност в ТР - 31.03.2018

"2. предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период; това обстоятелство се декларира с декларация, която се публикува в търговския регистър в срок до 31 март на следващата година"
Срокът е обявен в Закона за счетоводството. Вижте чл.38.
Мерси, знам го само това че е предоставен на физ. лице ме притеснява. Значи да го третирам като междуфирмените заеми.

По принцип чл.37 разглежда отписването на вземания независимо от това какъв е характерът им. Без значение е дали заемът е свързан с физическо или юридическо лице.
Болничният ще бъде издаден с начална дата датата на постъпване в болницата. В подобен случай си правя ведомостта като отразявам болничните за да не правя след това корекции. Ако обаче питането Ви е само за чия сметка са здравните - за сметка на работодателя. И в неплатен по принцип го водим в случая неправомерно, защото както и ХХХХХ писа няма молба за неплатен отпуск.
Чл.37 ал.1 т.1 ЗКПО си е направо категоричен по въпроса . Вижте го.
Не виждам причина в случая здравните да са за сметка на работника . :smile1:
Ако знаете и датите бихте могли да си отразите болничния / освен, ако не се притеснявате от недобросъвестно отношение от работника / .
Вече минава понеделника, но за следващия може да се подготвим :

Началото на седмицата, познато като понеделник, е един от най-омразните моменти за всяка работна душа. Само хората, които работят без почивни дни, не се страхуват от понеделника. Останалите, са измислили няколко забавни начина за разведряване на първия работен ден от седмицата:

Човек има само един живот, а всеки понеделник му се иска да го започне отначало.

Никога не успяваш да започнеш новият живот в понеделник, а във вторник е вече късно.

Новият живот започва или утре, или в понеделник.

От цялата година най-много мразя сутрините и понеделниците.

Най-краткият сценарий за филм на ужасите: утре е понеделник.

Нищо не разваля така неделната вечер, както мрачният понеделник.

източник : някъде из интернет
Нещо вълнуващо и романтично... 

 :( 

Много беше вълнуващо и НЕромантично да работя в събота и неделя........едва дочаках понеделника да си почивам.........хм, дали обаче стана така ?

До утре, момичета и момчета, всеки следващ ден ще е по-добър от предишния !
Според мен може с ел.подпис на управителя като физическо лице, ако е вписан като представляващ фирмата.

Вероятно си права, но някой подал така може би ще сподели...
Може, аналогично на ГФО, който може да се подаде в кой да е офис на АВ в страната. :smile1:
По принцип не се води счетоводство за лицата , регистрирани като свободна професия, защото имат нормативно - признати разходи.
 или може да се начисли в 494 с-ка - разчети за лихви и разчетът да се закрие с плащането?

Как ще стане това ? Нали трябва да отиде по кредита на 494 , а по дебита на .... пак 621 май.  :smile1:

Осчетоводявате в 621, преобразувате и това е.
Как е по-правилно да се осчетоводява лихва просрочие по забавени осигурителни вноски на управител на ЕООД: в 621 и после в увеличение на финансовия резултат за данъчни цели или ипри положение, че осигуровките са за сметка на СОЛ и лихвата да бъде осчетоводена в 493 и да не се преобразува ГДД?

Без значение - по един от двата посочени от Вас начина .
Никъде, подайте си декларацията въпреки това предупреждение. :smile1: