Задължението Ви за регистрация не обхваща периода , през който сделката е развалена. След издаване та КИ за разваляне на сделката , ако оборотът Ви падне под 50 000 може да подадете документи за дерегистрация.

ЗДДС
..............
Чл.96. (1) Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот50 000 лв. или повече за
период не по-дълъг от последните12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в
14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да
подаде заявление за регистрация по този закон.
(2) Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от лицето:
1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка;
2. доставки на финансови услуги по чл. 46;
3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47.
(3) (Изм.- ДВ, бр.108 от2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В облагаемия оборот не се
включват доставките по ал.2, т.2 и3, когато не са свързани с основната дейност на лицето,
доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на
лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3.
(4) В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки по ал.2, с изключение на получените авансови плащания преди възникване на данъчното събитие по чл. 51, ал. 1.
Скрит текст :

Не мисля, че е правилна идеята да "нагодите" декларацията на лицето към погрешното изискване на дадена институция.
Аз за пръв път "чувам" да искат да се доказват доходи за заверка на книжка при задължителното осигуряване на минимума на СОЛ.

Има ли упражняване на дейност
има и задължение за осигуряване / поне на минимума / независимо от резултатите от тази дейност .
На минимума ли се е самоосигурявал този ЗП ?
Благодаря за споделеното мнение и прикачения файл. Ще го помисля малко и ще преценя какво да направя - най-вече ме занимава мисълта да не се злоупотребява с тези фактури в бъдеще . Наистина не са анулирани де факто и наистина няма глоби, но нашето законодателство не знам къде ми е " подложило" крак в тази ситуация .

Благодаря, create !

абе това коте много неуморно и в такт се кефи, чак и мене кефи.... :ok:
Фирма е регистрирана по ЗДДС. Има кочан с фактури с трайно отпечатани реквизити от номер 1 до номер 50 / примерно /. Променя се обаче адресът на фирмата и се сменя управителят. Поръчват се други фактури от 51 до 100 .

Следва ли според вас неизползваните и вече неизползваеми фактури от първия кочан да се опишат в дневниците за продажби като анулирани ?
Много се притесних за намалените заплати във Великобритания . :lol:
В т.6 Професионален маршрут трябва ли да записваме годините,през които лицето е работила напр.в МВР,ДАНС и т.н. ,след като за тези год.няма информация в трудовата книжка?

А Вие откъде имате информацията тогава ?
Нулев отчет не се издава от фискалното устройство. В касовата книга чеквате ден без продажби и се подписвате.

 :good:
Мисля дневен отчет се вади при наличие на дневен оборот.
Неудържането на данък за четвърто тримесечие позволяваше на получателите на тези доходи да си ползват отстъпката при подаване на декларацията и внасяне на данъка до 10 февруари. При авансовото удържане и за четвърто тримесечие няма да могат да се възползват от това си право, освен, ако не се предвиди от законодателя.
......... може би трябва да се представи споразумение, че няма да възнаграждение по ДУ?

По-скоро да няма ДУ и да не упражнява дейност . :smile1:
 :smile1:

Скрит текст :
Г-жо Керчева,обезщетението се отнася за период непосредствено след съкращението.Не може след това.


Откъде тази категоричност ? Не съм срещала тази забрана в някакъв норматив .

http://www.karieri.bg/trudovopravna_konsultaciq/2227146_obezshtetenie_chl222_al1_i_vremenna_nerabotosposobnost/

Аз лично предпочитам да изчакам лицето да представи пенсионно решение и тогава начислявам обезщетението.

 :good:
Благодаря!
Ако решат да се възползват от освобождаването нали няма да има проблем в това, че лицето получава доходи от наем, но не се осигурява по никакъв начин в България?

Нали все пак ще си е законно освободен от това задължение евентуално:smile1:
Редно е да се подаде корекция на обр.1 за лицето и надвнесените пари да бъдат поискани за възстановяване или да си останат надвнесени и усвоени от последващи задължения на СОЛ-а.