Разсъждавам така :
Съгласно СС 16
Отписване на дълготрайни материални активи
11.1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Дълготраен материален актив се отписва при продажба или когато не се очакват никакви икономически изгоди от използването на актива или при освобождаването от него.


от Писмото на НАП по въпроса :
" Кражбата е инкриминирано деяние, изразяваща се в тайно присвояване на чуждо имущество. За целите на данъчното облагане кражбите са приравнени и включени в категорията "липси".

Според мене установена е липсата на това МПС и счетоводно вече не се очаква икономическа изгода от него. Бих отписала актива при установяването на кражбата/липсата със съответния документ от полицията.

Вижте и този материал  - разгледан е и въпросът с намирането на актива :
https://www.megabalans.com/blog/item/56-otrazyavane-na-lipsa-na-aktiv-poradi-krazhba
Писмо № 24-32-320 от 31.01.2008 г. на НАП

 Отписване от ДАПл на актив (автомобил) поради кражба и данъчно третиране на ползвания данъчен кредит преди настъпване на кражбата

Скрит текст :


а при получена фактура за такса регистрация в чуждестранен семинар трябва ли протокол?

Ако става дума за такса за семинар в страна от ЕС / не съобщавате подробности / вероятно попадате в чл.21 ал.4 т.3 от ЗДДС и мястото на изпълнение е мястото на провеждане на семинара. В този случай не следва да издавате Протокол по чл.117, а във фактурата на доставчика следва да има начислено ДДС на съответната страна.
Така мисля.  :smile1:
Е, то въпросното Разяснение разглежда общия случай на разпределение на дивидент в полза на ЮЛ.  :smile1:
тоест ако сме избрали Себестойностен метод няма нужда да увеличаваме резултата в годината на отписване на инвестицията?

Така го тълкувам и аз от по-долу приложеното Разяснение.

РАЗЯСНЕНИЕ № 9600141 от 26.03.2008 г. относно облагане с данък при източника на дивидент, разпределен в полза на местни юридически лица
 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
 чл. 27, aл. 1, т. 1 ЗКПО
 
Скрит текст :


По спомен имаше горе вляво едно поле "само здравно" - може би не го маркирате ?
А следва ли лицето да внесе за своя сметка ЗОВ по чл.40 ал.5 т.1     ?

Разбира се . :smile1:

ГД с безработен ........
Тоест задължена ли съм аз като фирма да включвам всички издадени фактури за гориво към нас, или не е необходимо.

А Вие като счетоводител какво мислите ? И ако мислите, че не е необходимо на какво основание ?
 Сега като разпределям дивидент за минали години на стария собственик ли трябва да преведа сумата, която му се полага до 2014?

Не се разпределя дивидент за минали години, а  натрупана и неразпределена печалба. От кои години е е без значение. Право на дивидент от неразпределената печалба имат съдружниците в дружеството към момента на разпределяне на печалбата.
Разяснение Изх. 1-ит-00-73 от 20.05.2010 г. на НАП
Относно: Основание за Задължителна Регистрация по Реда на ЗДДС
Скрит текст :

В случая с извършване на услуга за САЩ имате място на изпълнение извън територията на страната. Основание - чл.21 ал.2 ЗДДС , ако приемем, че получателят на услугата е данъчно-задължено лице съгласно чл.3 ал.1 ЗДДС. Нямате задължение за регистрация по ЗДДС.

Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
Това с давността е така, но тя може и да мине и едва след нея да се върнат парите . Едното с другото няма връзка.Както и да е.  :smile1:
http://www.nap.bg/page?id=440

"Задължени лица за подаване на декла­рации по система „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешно-общностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране, определени със заповед на предсе­дателя на Националния статистически институт. "
Значи оформяме едни решения за допълнителни вноски със срок и връщаме сега парите на собственика, ако са преди 2009г. А този срок не е ли много дълъг, е трябва ли да е до 5 години?

Ще подкрепите ли твърдението си с някакъв закон, норматив или друго ?
Много са Ви въпросите и е нормално за човек, незапознат с материята. Най-доброто за Вас е да се обърнете към счетоводител за консултация и тя да Ви насочи към някакво решение. Иначе ето линкове за четене :

http://www.capital.bg/biznes/predpriemach/2007/11/16/398610_et_ili_eood/

http://www.smetkoplan.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B5%D1%82-%D0%B8-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4

https://offnews.bg/ikonomika/kakvo-da-izberem-za-startirashtia-ni-biznes-eood-ili-et-633001.html

И тука има калкулатори, които биха били полезни за Вашата ориентация по въпроса.
Успех !  :smile1:
Тази тема ще Ви е определено от полза.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21293.0.html

Копвам и едно Разяснение на НАП, което е в пряка връзка с предходната и тази тема.

РАЗЯСНЕНИЕ № 9600141 от 26.03.2008 г. относно облагане с данък при източника на дивидент, разпределен в полза на местни юридически лица
 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
 чл. 27, aл. 1, т. 1 ЗКПО
 
Скрит текст :

Дивидента на собственика на ЕООД-то може да си го разпредели с Решение самият управител и да си плати чрез ЕООД-то данъка.
Zdraveite izkam da popitam ako liceto ne e na trudov dogovor ima li pravo da poluchava maichinstvo prez purvata godina


Да , има - от Дирекция "Социално подпомагане"  .

http://www.karieri.bg/trudovopravna_konsultaciq/2649274_maichinstvo_na_bezrabotna/
С Ваша помощ ще направя обобщението по въпроса :
1. Лицето си подава молба за освобождаване
2.Работодателят издава Заповед за прекратяване на ТД по взаимно съгласие
3.Майката подава Д7 в НАП и внася ЗО съгласно чл.40 ал.5 ЗЗО
4.Получава обезщетение от НОИ до навършване на 410 ден.

Благодаря на всички !  :give_rose: :air_kiss: :wave:
Само да поясня, че причините тука не са от финансов характер.
Въпросът обаче е интересен като продължение. Следва ли освободената майка да подава Д7 ? Следва ли да се осигурява / сама като безработно лице / здравно ?
Според мене - да, но признавам, че не се чувствам уверена в тази ситуация.
Погледнато обективно освобождаването по взаимно съгласие не изисква предизвестие - след като и двете страни са съгласни проблемът е никакъв мисля.
djidja83 ,
то тази година и срокът за ГДД чл.50 беше 02.05.2017 точно по същата причина. Мисля, че аналогично днес може да подадеш и корекцията на декларацията.
Не помня как беше законово с пращането по пощата - гледаше се датата на клеймото на пощата при изпращане. Това последното го казвам тихичко.