:wave:

Отговорът на Въпроса Ви е във Вътрешните правила за РЗ в настоящата Ви месторабота - зависи какви критерии за сходност на длъжностите са заложили в тях.
Договорената брутна сума по договора ще Ви бъде данъчно-признат разход, при всяко плащане на суми по договора се удържа ДДФЛ и се внася до 30 число на месеца, следващ тримесечието на изплащане на дохода. За четвърто тримесечие ДДФЛ не се удържа. За удържания и дължим ДДФЛ фирмата подава в срока на плащане на данъка и декларация по чл.55 .
Премиер обобщи и остава питащият / ата да си прецени какво е необходимо точно  да се даде в случая :ok:
Може би в определени случаи и УП 2 ?
30 работни дни за една календарна година общо
Да, точно от там идва объркването Ви.  :thumbup:

" Определяне на тримесечните авансови вноски

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Тримесечните авансови вноски се определят по следната формула:
АВ тримесечна=ПДП/4*ДС
 , където:
 е тримесечната авансова вноска
ПДП е прогнозната данъчна печалба за текущата година;
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък "
" нали  4 трим. не се прави авансова вноска   ,в дан.декларация сме посочили че ще правим  на трим. вноска  по 125 лв,  и би следвало до края на годината да внесем 500 лв  "

Защо 500 ?
125*3 = 375
Може би за начало ще споделите Вие какво сте начислявали ?
Във вече подадената от Вас ОКД5 лицето е заявило, че иска да се осигурява - това е за периода преди пенсионирането. Сега след като е вече пенсионер как трябва да се укаже, че не желае вече да внася осигуровки ? Не знам каква е официалната позиция на НАП по въпроса, но / лично мнение / бих подала прекъсване и след това започване на дейност само за да съм сигурна , че няма да ми търсят пак тези осигурителни вноски, за които съм декларирала преди пенсионирането , че ще внасям. Това, разбира се няма нищо общо с въпроса за пенсионирането - то може да стане и без прекъсване на осигуряването.
Алфа, не знам защо твоят отговор най-много ми хареса и ако ми пожелаеш ти вместо НАП приятен ден направо ще "приключа" преписката !  :give_rose:  :laugh:

Не, че идеите на Ирена да ги строя, както заслужават и на create да си взема парите  :ok: са лоши, но ще ги оставя май за други времена. :wave:
 :laugh: това с идеята да си ги поискам ми харесва ............. :laugh:

Да "тествам"  собствената им система дали дава или не дава......... :laugh:
Представяте ли си - няма задължения фирмата и пари отгоре на всичко - бол. Дали да не внасям занапред до изчерпването им ?  :laugh:
За мед. сестри редът на икономическа дейност е 82, а групата е 2. Ако сте подавали обр.1 с други цифри следва да го коригирате .
Явно никога няма да е спокойно , ни ел.подписи , ни точност в работата - нищо не оправя тая крива нива..........
Имал ли е някой такава ситуация, свързана с единната сметка :

Внесени за 08.2013 г. осигуровки примерно 300 лв., подадени обр.1 и обр.6, сега като задължение стои ДДФЛ с падеж 25.10.2013 - до тук ОК. Влизам в плащания и виждам, че тези 300 лв. стоят като надвнесени, не е приспаднато нищо по тях и все едно разполагам с тях. А в една фирма така ми излиза за целия период от 04.2013 до 08.2013.

Направо не знам как да го тълкувам, в моя телевизор ли е повредата ?  :no:
НОИ нямат основание да искат прекъсване, за да заверят ОК


 :ok:
Аз Ви разбрах може би неправилно - че наистина искате да се прекъсне дейността и пак да я подновите - това за целите на пенсионирането. Ако само ще прекъсне осигуряването може би не трябва нищо да подавате - след пенсиониране има право да не пожелае да внася осигуровки.
Не съм сигурна дали не би било по-сигурно и чисто да прекъснете за ден и на следващия да подновите с подаване на ОКД5 и вече като пенсионер да не посочва нищо за осигуряване........
След като са напълно изхабени , то

Дт 241 / Кт 205 - с набраната амортизация, а тя е сумата, с която ДМА е заведен в АП.