"  Има ли забрана да не работи в този период?? "

Има очевидно и това е документирано от лекаря, издал болничния лист .
" ...как е възможно длъжността да остане същата, а квалификационната група да се промени? "

Ако се променят кодовете на определени длъжности, както това стана преди години - една и съща длъжност от  премина от една в друга квалификационна група. Като пример мога да посоча медицинските сестри, но това разбира се се отнася и за редица други длъжности.
С новия обр. ОКД5 за 2013 се декларира само, че лицето упражнява дейност, считано от.....и се упоменава за кои случаи ще се осигурява. Не се посочва ЕИК , защото самото осигуряване е по ЕГН . Ако лицето е осигурено в друга фирма като СОЛ не посочва вид осигуряване , а само декларира начало на дейността в съответната фирма.
Е , не е задължително да има начетено лице - може тези липси да са си и по вина на собственика. А най-лесно би било да " продадете "  тези стоки през касовия апарат.
Да констатирате липсата им при инвентаризация ? И съответно ще осчетоводите липси на тези стоки .
При прекратяване на трудов договор в обр. 1 подавате като последен ден в осигуряване деня , предхождащ деня на освобождаване на лицето , а не последния работен ден . Ако не сте спазили това е редно да подадете съответните корекции.
Може би да ги бракувате, когато им изтече срокът на годност ?
Аз мисля следното - ако сградата е била амортизирана и без тази облицовка не би могла да се ползва и функционира по предназначение, то самото поставяне на облицовката не увеличава нейната стойност , а я привежда във вид, удобен и възможен за експлоатация. Бих дала в този случай стойността на тази облицовка на разход.
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=5347.40

може да потърсите и други теми по въпроса - има доста дискутирани такива  :wave:
Всъщност във Вашия случай трябва или не да начислявате осиг. вноски ? И сигурни ли сте , че правилно сте попълнили данните в сметката ?
Не съм пробвала точно този случай, но според мене е по-важно какво ти начислява в крайна сметка калкулатора според случая, за който го ползвате - важното е да не начислява и " удържа " ДДФЛ за доходи, изплащани през четвърто тримесечие.
"...трябва да й връчи заповедта за прекратяване с писмо с обратна разписка..."

Да, правилно.
Сключвате с лицето договор за възлагане на дадена поръчка и оформяте командировката съгласно Наредбата за командировките.
Евелина, явно при вас лицето е на втори трудов договор. Ако за интервала на болничния е идвало на работа и не  е представило болничен бих отразила тези дни като работни. Все пак работим по документи и след като няма болничен има два възможни варианта - или работникът е бил на работа или не . Съобразно това вземете и решение как да отразите тези дни. Нека си носи отговорността за непредставения болничен.
Успех и приятно прекарване на отпуската !  :wave:
Да, така е - тя е за лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство. В такъв смисъл е и пояснението на края на писмото на НАП, което приложих по-горе. :smile1:
Обр.6 подавате общо за наетите и СОЛ.
Работя в Микроинвест ТРЗ и не ми дава да въведа осигиг. доход в кл. 34 ? Някой има ли същия проблем

И моята ТРЗ програма не ми прави обр.1 на СОЛ, правя го на НАП-ската програма.