Може би справката за осигурителен доход на СОЛ ?
Това не е ли услуга?

Ишлемето не е ли всъщност услуга ? :smile1:
Здравейте, в случай като Вашия подадох ОКД5 с прекратяване от датата на Решението на ОС .
При нея клиенти юридически лица донасят материал и за същия грамаж взимат готова стока и плащат само изработката на стоката която е вече калкулирана в готовото изделие.
......
Сделката не е ишлеме.

А какво е ?
А вече при подаване на ГДД лицето ще има право на пълната сума на авансово внесените осигурителни вноски.
Правя ли в този случай протокол по ЗДДС, за да си самоначисля отново ДДС-то. Според мен не е нужно, но като гледам предишната счетоводителка, още веднъж го е начислявала. Моля за съвет.

Принципно в случая е задължително издаването на Протокол по чл.117. Въпросът е върху коя сума . Имаше в една тема от предишни години постнато писмо или Указание на НАП и там смисълът беше, че се начислява върху цялата сума по фактурата с включеното ДДС. Може да поровите и потърсите.
Здравейте ,

Всяко физическо лице, което упражнява дейност в каквото и качество да е следва и да се осигурява. В случая лицето с ДУК подлежи на осигуряване, но предвид това, че е осигурено на максимума по ТД няма да плаща осигуровки по ДУК. В Д1 ще се подават дни в осигуряване без осигурителни вноски.

Не коментирам варианта да не подлежи на осигуряване поради липса на възнаграждение. Това е една друга тема с много спорни моменти. :smile1:
Може. Физическото лице обаче следва да е наясно какво прави и защо го прави.
ОКД е документ - декларация за самоосигуряващо лице, каквото в случая лицето по ДУК не е.

   Управителят не е собственик на капитала.
СОЛ до 01.11.2017г. се е самоосигурявал във фирма "Х". От 01.11.2017г. декларира дейност (като собственик на ЕООД) във фирма "Y" и прекратява дейност във фирма "Х" (като собственик на ЕООД) .

За това, че прекъсва дейност във фирма Х подадена ли е ОКД5 ? Ако не е - стои активен статус , но без осигуряване, което се извършва чрез Y  вече.
Защо ОКД5 - нали пишете, че управителят по ДУК не е собственик на капитала ? Можете с анекс към договора да спрете възнаграждението за този период. Не знам как биха подходили контролните органи - те винаги ни "изненадват" с различното си мислене кое е и кое не е дейност.
Здравейте, а когато финансирането обхваща два отчетни периода 2020 и 2021 год как процедирате. Финансирането се отчита като такова в годината на получаване , но в 2020 год. какви записвания трябва да се направят.

Тоест 60.. опик /401 или 501     
след това  611/60..    и......нататък как

Приключвате си нормално годината. Нищо специално. Като получите финансирането следващата година 503/70...   впоследствие  и 70../123 .

Аз не приключвам 611 със 705 .
Благодаря и аз смятам, че няма проблем както и ако клиент поиска да плати фактура по банка в брой , няма да го върнем я, защото ние не използваме супто.

И да ползвахте пак няма защо да откажете парите.  :smile1:
Осигуряването е функция на упражняването на дейност. В такъв смисъл, ако този управител няма какво да управлява не следва и да се осигурява.
Да, ако получават възнаграждение за личен труд с код 102.
В случая самоосигуряването е оставено докато тече процеса по годишно приключване на фирмата.

Имаше една подобна тема и колега даде доста интересно и практично предложение - в договора за приключване на фирмата да се впише, че счетито приключва и подава декларации в институциите в определените за това срокове след прекратяване дейността на фирмата. Нещо в този смисъл - ще потърся. Иначе не виждам защо докато се приключва СОЛ-ът трябва да се осигурява. Най-много за ден да си пусне ОКД5 и да подпише документите, но и това е спорно дали е необходимо - ОКД5 де, не подписването . :smile1:
Винаги съм намирала противоречие в това едно лице да се самоосигурява във фирма, която по всички параметри отговаря на определението за фирма без дейност. НОИ не биха заверили осигурителен стаж, ако няма подадена декларация, а от друга страна фирмата си е без дейност, защото не намирам в описаното никакви причини да се посочи такава. Като казвам не биха заверили в същото време сигурно има и заверени такива - разнопосочна практика . Дори бих попитала какъв код на дейността бихте посочили ? Вероятно на последната упражнявана поради липса на друг.
Мисля, че не бива да се слага знак на равенство на фирма с дейност и упражнявана дейност от СОЛ , но това си е лично мнение. Често постъпваме така, както не бихме имали проблеми. :smile1: