Да, но ще отбележите, че не следва да подавате Д6. :smile1:
Всъщност каква е ролята на "Допълнителен осигурителен доход" и нанасянето на сума там?

ПП
Разбрах те. Трябва предварително да си намеря разликата за ос. доход. Мислех, че има контрола до 2600 и от нея изчислява щом има място за нанасяне

Всъщност и аз така помислих след като има поле за допълнителен осиг. доход, но явно не е предвидена такава контрола и действително в този случай се питам и аз каква е ролята на полето "допълнителен осигурителен доход " ?

ПП Всъщност стигам до извода, че въвеждането на този доп. осигурителен доход има информативен характер за това откъде идва ограничаването на сумата на осиг. доход по втория договор.
Janѐ ,

при тези параметри , които си въвела излиза така. Но не следва ли направо да ограничиш осигурителния доход по този договор до разликата с 2600 и да изчислиш с калкулатора брутната заплата ? Този калкулатор според мене не изчислява осигурителен доход, а БРЗ при дадена нетна. Като заложиш чисто 500 и осигурителен доход 2600-1924,40 = 675,60 ще получиш брутна заплата от 645.68 и така ще имаш чисто 500, а сборът на осигурителния доход по двата договора ще е 2600.
http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=444

 Предмет на непаричната вноска

Скрит текст :
За целите на статистиката основна е дейността с най-голям относителен дял на приходите от продажби. Става така, че не винаги дейността с най-много заети в нея дава и най-голям дял от продажбите и така на практика имаме различни основни дейности за целите на НСИ и за целите на правилното определяне на осигурителните прагове . Вероятно НСИ са прави , ако виждат,че имате друга дейност с най-голям дял в приходите. Не следва да уведомявате никоя друга институция.
Няма как да се отговори без инфо кой какъв е в схемата - данъчно -задължено или не лице съгласно ЗДДС. Какво се случва със стоката примерно...Едва тогава може да се мисли или не за протоколи и дистанционни / евентуално / продажби. Дистанционни покупки няма. :smile1:
ДЗЗД-то си е работодател и си сключвате трудови договори с хората за длъжностите, на които ги назначавате.
Така или иначе за база няма да вземат повече от 2600. Това е и моята логика. :smile1:
Аз поне не съм срещала, но и не ми се е налагало да търся. А може би не трябва да ги ограничаваме тези суми в 34 , защото програмата на НОИ си прави това автоматично ? Не знам. :hmmm:

" 34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 57 от 2015 г.)."

Май по-скоро не следва да ограничаваме нетното ?
Вероятно тази забележка има смисъл, когато осигурителния доход и брутното възнаграждение са две различни суми. Тогава нетното възнаграждение на лицето дори и при максимален осигурителен доход може да е по-малко от 2600 и следва да се посочи сумата в т.34 дори и при непопълнена т.21.

http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1861-povn13
"Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението."
не спира да ме човърка.

Да,  Janѐ , и мене ме гложди това в забележката. Питам се кога ще имаме на практика вариант, при който т.21 няма да е попълнена , т.31 ще е попълнена и изобщо ще се налага да попълваме т. 34 ???
Но той не е с код 12, а с 10

Малко на части прочитах темата, но сега видях това с код 10. Според мене не следва нищо да попълваш в 34 за код 10 защото след като лицето по ТД е на максималния осигурителен доход попълнената т.34 няма да увеличи по никакъв начин базата за изчисление на евентуалните му болнични, а такава е в крайна сметка нейната роля . Така мисля.
Да, видях .
Все пак в забележката е написано категорично, че за вид осигурен 12 т.34 не се попълва.
Нещо не е това май...

аха, ще видя сега.
Дай линк към наредбата.
"34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.
Забележка. Когато в т. 12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14, 15, 27 и 28."

Това пише в Указанията за обр.1 , актуални в момента. И в хелпа на програмния продукт за Д1 пише същото.
Какъв всъщност е точно въпросът ? И къде е проблемът в ситуацията ?
Понякога и аз доста чакам - пробвай пак, но търпеливо изчакай и не натискай продължи.
3. ако откаже работодателя поради липса на средства какво съдействие оказва ИТ ?

Кодекс на труда

Скрит текст :
Вижте и чл.414 и 415 за глобите при неизпълнение предписанията на ИТ в подобни случаи.
доброволна регистрация

Тука е проблемът. Вижте ЗДДС чл.108 ал.2 - рано е още да се дерегистрирате. :smile1:

Скрит текст :