Ако не се " вслуша " в по-горе цитирания член от КТ може би ще му помогне Инспекцията по труда ? Успех !  :smile1:
Платеца на доходи е юридическото лице според мен, защото той удържа и внася данъка.Отново според мен юридическото лице е задължено да подава декл.по чл.55.(права ли съм?)

Да, именно - точно така е.

А какво става с вноската за 4-то тримесечие?Кой я внася?-физическото лице с подаване на декл.по чл.50 ?

Да, правилно. :ok:
 :wave:
Изчисленията са правилни. Сроковете за внасяне на данъка - също. Декларацията по чл.55 се подава от платеца на дохода .
 :wave:
Не спирам да се "учудвам" на изобретателността на работодателя, когато трябва да намери вратичка в своя полза......
 :thumbup: Точно така - внасяте си здравните осигуровки като безработно лице.
" какво става във времето в което нито съм на борсата нито на работа "

През това време Вие сте безработна и следва да внасяте здравните си осигуровки ежемесечно. Тъй като имате необходимия осигурителен стаж , даващ Ви право на обезщетение за бременност и раждане , то не е необходимо да се осигурявате специално , за да придобиете това право и е достатъчно малко преди издаването на болничния от 45 дни да сключите ТД и да сте осигурена за всички осигурителни случаи..
 :wave:
Тя ще Ви представи болничен за 42 дни и него ще представите в НОИ. Третият болничен, издаден от личния лекар на детето ще изравни дните до 135.
Обр.1 и 6 следва да бъдат за месеца, за който е положен трудът. Подавате обр.6 редовна с ДДФЛ за тази премия на лицето за 08.2013 и с дата на изплащане 10.2013  и обр.1 корекция с верните данни за 08.2013..
Това би било най-разумното и икономично решение по отношение на дължими осигуровки.  :ok: Прекратява ДУК и подава ОКД5 за начало на упражняване на дейност като СОЛ .
Точно така, Алфичка !  :give_rose:
свои, има едно писмо в темата - в него има и разяснение по въпроса

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,8303.0.html

" 23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;"

Единствено в този случай е приложим код 23.
" Работя по трудов договор и съм управител на три работещи ООД-та."

И вероятно в тях е и съдружник, освен управител....
Въпросът беше дали следва да се осигурява и в трите ООД-та. А в качеството си на СОЛ се самоосигурява по ЕГН върху избран от него осигурителен доход. Разбира се, че ако осигурителният доход от самоосигуряването и ТД надхвърли максимума то следва да бъде ограничен до него - 2200 лв. месечно.
Кодът ще бъде 12 в обр.1 и дни в осигуряване без осиг. вноски в т.16.4 при осигуряване на максимума при ТД.
Не, осигурявате се по ЕГН като физическо лице върху 420 лв..
Помощник-възпитателят замества директора в какво му качество ?
Следващият път ще им се ядосам , irenabrili  :hunter:  :laugh:
Да, така си е, create - не е задължително, но не е и забранено. Да не би да е по-добре пак да броим като в каменната ера.......Представям си колко изненадващ ход би бил този, при който не ни искат КА, но ние си го искаме........ :laugh:
" Държа да подчертая, че социалните се интересуват от брутни доходи, а не от осигурителни такива."

Така си е, искат брутни доходи - само не ми е ясно защо на СОЛ не "признават" нулев доход, а си търсят 420 ........Явно не приемат, че някой може да живее без доходи...... :laugh: