Прочетох го но аз няма да приспадам загубата. Когато вземат решение тогава.Става въпрос да я отнеса в загуби Сметка-121-Непокрити загуби. Та това ми е въпроса.

Всъщност въпросът Ви беше :
 Въросът ми е към 2019 и в началото на 2020г мога да покрия загубата и кога мога да приспадна от евентуална печалба в следващи години.

Какъв е проблемът тогава да си осчетоводите приключването на сметка 123 стандартно , ако последно Въпросът Ви е първият???
Инсталирах новата програма на НОИ за подаване на Д1 и  Д6.

Версия 12,03 ? Би трябвало с нея всичко да е наред.
maxi ,
като те чета си мисля с благодарност за програмистите на ТРЗ програмите - колко терзания ни спестяват като всичко това просто го прави самия продукт...
Сега на въпроса :

В кл.3, когато през годината лицето, назначено по трудов договор е било в болнични, първите три дни не се облагат с ДОД  и записвам облагаемия доход, а не брутната заплата?
Да.


За код 102, личен труд, ако решението на едноличния собственик на капитала е да се полага личен труд до 31.12.2019г., маркирам ли т.7 -работодател по основно трудово правоотношение към 31.12?
Не.

С една дума правилно си си отговорила.  :smile1:
Въросът ми е към 2019 и в началото на 2020г кога мога да покрия загубата и кога мога да приспадна от евентуална печалба в следващи години.

За счетоводни цели - при вземане на Решение от собственика на ЕООД
За данъчни цели - още през първата година при реализиране на данъчна печалба можете да приспаднете данъчната загуба
Точно в същата тема има изказани различни мнения по въпроса.
Всъщност по трудния начин установих, че ако едно лице има доходи на различни основания за чл.73/6 не може да се подават данни поотделно с различни файлове за всеки код . Подаде ли се един другите следва да са коригиращи и да съдържат предходните записи.
A как подавате информация за самоосигуряващо се лице, което през част от годината е било СОЛ с възнаграждение за личен труд, а през останалото е било на ТД в ООД? Подадох с код 102 и след това за ТД ми върна грешка, " За Тип идентификатор 0 Идентификатор ЕГН-то има подадени коригиращи/основни данни и не могат да се подават основни." Не се ли натрупват основните данни?

Вчера подавах и аз такъв случай и доста ме затрудни , докато схвана логиката на това подаване. Няколко пъти подавах и ми връщаше декларацията докато успях да се справя.
Ще Ви опиша какво следва да направите.
Имате вече подаден запис с код 101. Няма да приеме допълнителен запис с друг код, защото за всяко лице може да има само един запис във файла.
Направих корекция , но вече на НАП - ската програма. Ще въведете с код корекция два реда за това лице - един с код 101 и един с код 102. Едва тогава ще дадете "добави" , за да отидат на реда за запис. Там обаче от двата реда ще се формира един. Не се притеснявайте - така трябва да стане. Обединява записите с код 101 и 102. Подадох и ми беше приет коригиращия запис. В справките в ел.услугите вече виждам и двата дохода.
Успех !

Да добавя : има два бутона "добави" - за подаване на инфо за различни кодове / той е горе под името / и по-долу - за изпращане за запис. С първия подавате информацията по двата кода и после с последно добави ги изпращате за запис.
Предполагам, че не е необходимо възложителят да е непременно осигурител . В случая вероятно не става дума за упражняване на дейност по занятие , а еднократна услуга между две физически лица. В указанията на попълване на Приложение 3 / най-накрая, мисля / е подчертано, че получателят на доходите не е необходимо да пише от кого ги е получил, а да посочи само сумата.
В това ЕООД няма работници през 2019 г. СОЛ е от края на декември 2019 г. Не знам дали ще ме пусне статистиката. Защото ще търси отчет за заетите лица, пък аз нямам какво да попълвам.

Всъщност би трябвало да попълните и тази справка като в края на реда за работещи собственици отбележите 1 лице.
Да си призная не мога да схвана каква е целта на "гимнастиката"?

И аз като тебе . То по-евтино ще излезе да си внася като безработно лице .
 И сега всички осигуровки за удържани и внесени, но не се зачитат. Мога ли да довнеса за всеки месец допълнително суми, които да стигнат МРЗ 560 лв. Съответно и Д1 и Д6.

Всички или само здравните ? Питането сякаш се отнася за всички...
Да, така е било вероятно, но нали и при 560 лв при граждански договор не се дължат осигуровки като не е осигурено лицето на друго основание? Внесените вече се явяват недължимо платени или и аз съм извън строя ?
Не, не е осигурено на друго основание. А ние сме го осигурявали на сумата от 525 лв. като сме си плащали и декларирали всичко както си му е реда. И моят въпрос е точно затова - може ли да  доплатя осигуровките до 560 лв.,- МРЗ-то за 2019 г.

Не знам каква е целта на това , което сте решили да правите , но защо сте внасяли едни недължими осигуровки и искате и да довнасяте още ?
Подаването на Д1 ще промени основанието в Персоналния регистър на лицето, но в системата на НАП ще остане по регистрация като втори трудов договор. Това може да видите в справки - активни трудови договори . Там основанието не може да промените с Д1. Или прекратяване и назначаване или ДС. По всички правила вярно е първото, но с ДС / поне технически / също става.
Най-добре е лицето да си подаде ГДД и да си доплати данъка. Ако искате Вие да го направите по описания от Вас начин ще подадете Д6 редовна за януари и февруари само с данъка на това лице. Това ще е коригирането - редовна Д6 с ДДФЛ , което не сте удържали. Ще подадете и Д1 с код К за това лице като отразите данъка.
Бих Ви посъветвала да влезете с ПИК в история на самоосигуряването и предполагам, че ще видите срещу фирма Б изписано "Активен с осигуряване" . След като е прекратена дейността в А , но има такава в Б това става по подразбиране. Проверете .
 
Според  мен се включват ЗО вноски само за посочените три месеца  с личен труд, които реално са удържани защото подаваме справка по чл.73, ал.6 към НАП за удържаните през годината задължителни осигурителни вноски, а не попълваме Годишна данъчна декларация.

Може би за СОЛ с личен труд логиката да е малко по-различна. Примерно в програмата за ТРЗ чеквам, че не удържам осигурителните вноски на СОЛ / той си ги внася сам на каса / и тогава тези осиг. вноски участват само в определяне на данъчната основа за целите на изчисление на дънъка. В справката по чл.73/6 обаче ми фигурират в пълен размер. Нямам обаче вариант с месец без личен труд, за който сега коментираме .
По-интересното тука е, че ако лицето само попълва декларацията си ще проследи последователно доходите си като СОЛ и ще приспадне осигуровки до размера на съответния доход по отделни Приложения. При личен труд лицето си има право на цялата годишна сума задължителни осиг. вноски - ако размерът е в повече ще се впише нула данъчна основа - отрицателно число на реда за данъчна основа не може да има.
От друга страна тези данни ще отидат в ГДД на лицето, но следва да се има предвид, че все пак лицето  може да коригира разпределението на осигурителните вноски преди подаването на ГДД, ако за личен труд идват в повече , а има други доходи.
В същото време попълнена по този начин 73/6 с целия размер няма да допринесе по никакъв начин за "изкривяване" на резултата за годишния данък, ако лицето проследи тези вноски по приложения.
С една дума въпреки , че ще отидат в ГДД тези данни не следва сляпо да се подават без никаква мисъл.
Не знам какъв запис за 73/6 прави софтуер при такъв случай. Ще ми е интересно някой да сподели, ако ползва ТРЗ програма как се записва от продукта този случай на личен труд. Все ми се струва, че ще сложи всички ЗОВ ... ама знам ли...може и да не съм права
Малко дълго стана...
В самото Приложение 1 за доходи от личен труд / код 102 / има следния текст :
" ред 3 Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО, внесени авансово през годината"
/ ред 2 е неактивен - за удържаните /
Независимо дали са приспаднати при определяне на данъчната основа осигуровките само за отделен месец в самото Приложение ги посочваме всички , подлежащи на приспадане .
Същата е и логиката на Т1 и Т2. Внесени или не - вписваме осигурителния доход, върху който са дължими.
Мисля, че следва да се посочат всички.
Мнението ми е неангажиращо.