а ми сега ми стоят като не внесени авансовия  и доото за два месеца . сумите са начислени а няма плащания защото са покрити от надвнесените суми .
 да може и да има грешки в д6 но от нап върнаха тези суми и вече са използвани .

Проверете си подаваните декларации обр.6 и други, ако имате такива да не стане да имате нещо некоректно подадено и после да връщате пари с лихви. Без анализ не следва да се ползват тези суми.
Много често тези надвнесени суми се дължат на неподадена информация обр.6 , а не на невнесени осигурителни вноски така че внимателно си анализирайте нещата и тогава " ползвайте " тези пари.Счетоводно салдата ви може да са наред, но за целите на единната сметка да имате разминавания.
Април 2015 имате в предвид, нали  :smile1:

Един да забележи правилната дата......... :good:
ФЛ-свободна професия не води счетоводство ,има необходимо-присъщи разходи , които обхващат нормативно всички правени от него разходи , данъчно признати от законодателя. В такъв случай не се нуждаете от счетоводител .При регистрация по ЗДДС наистина искат и договор за счетоводство, но просто пишете в обясненията, че нямате такъв - няма да има никакви последствия от това обстоятелство. То има само информативен характер .

А кога взеха Решение за това ?
 "2.вариант
    420лв.- 123.06 = 296.94 лв.
    296.94 лв x 10% = 29.69 ДОД
    296.94 лв.- 29.69 = 267.25 лв. чиста сума ???
   501/498 -123.06 - осиг. в касата на ф-мата.
   498/455 -123.06 - нач.на осиг
   455/503- 123.06 - внасяне на осиг
     604или602?          420.00
                     К-т498 - 390.31
                     / 454 -   29.69
    454/503  -29.69 прев. на ДОД
    498/501 - 390.31  сума за пол."

Това подчертаното го разбрах като удръжка на осиг. вноски и затова в поста от 13 януари съм  писала, че не може и да се удържа и да си внася парите на каса едновременно. Иначе по - долу в 498/501 - 390.31 е правилно посочена сумата за получаване .
Подава се обр.6 всеки месец само с ДДФЛ и годишна обр.6 също, но вече със сумите на осигурителните вноски за годината.

Ако с едно плащане сте платили за 3 месеца подавате обр.6 за всеки от тези три месеца с данните за сумите по фондове за всеки месец поотделно.
Този спор се водеше и за бележките предходната година - дали старите да се преиздават или не. В крайна сметка всички бележки, редовно издадени през текущата година по действащия тогава образец си се признаха и приеха при подаването на ГДД. Естествено , ако издаваме сега ще ползваме новия образец от 2015. Нима ще потърсите всички вече напуснали или тези по ГД и наеми от старата година, за да им преиздадете бележки ?

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=9041.40

/ за илюстрация от практиката през 2014 , когато пак имаше нови бележки- отговор 43 от темата /
Служебна бележка с дата от преди 31.12.2014 - старият образец, а издадена с дата след 01.01.2015 - новият образец.
До изтичане на предизвестието могат да настъпят събития, които да направят невалидна датата на прекратяване на ТД , която е фиксирана в тази заповед .И аз съм за предизвестие отделно от заповедта.
А коректно ли такъв кредит е да се отрази в Баланса този в т. Задължения към предприятия от група? Реално този кредит води до изменения само по пасива на баланса нали?

 :good:
 В конкретния случай ние не получаваме пари, а се трансформират наши задължения в заем.

 :good: В този случай си е ОК.Недопрочетох въпроса.
- за получаването на кредита
Дт.с/ка  401 Доставчици
           Кт.с/ка 159 Получен дългосрочен заем

За получаването на парите от заема би следвало да е Дт 501 или 503.  :smile1:
Другото е ОК.
Докато се начудя да се смея ли или да плача вие ме изпреварихте и с двете действия........... :yes3:
Да, основната заплата не следва да е по-малка от минималната РЗ.


http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=3446.0
На мене ми казаха също да не бързаме да носим болничните от 2015, защото още нямат софтуер за приемане на данните и не се знае дали няма да има нова актуализация на програмата за болничните.
Готино мамче, верно си готино , а също и това , което си ни споделила ! :good:

/ имаш ли възможност нещо официално да ни копнеш ? /
Добре,срока на декларацията е 15.01.2015 нали?

срокът е 31.01.2015
Нищо не следва да правите - тази клетка не е задължителна и не поражда никакви данъчни " ефекти ".  :smile1: