Вижте и самия договор - това ще Ви ориентира. При подадено уведомление обаче май договорът е трудов и следва да декларирате ЕКАТТЕ . Малко гадаем. :smile1:
С една дума виждате, че това лице е назначено по трудов договор и има подадено уведомление ли ? Има го в справката на активните трудови договори ?
С ел.подпис на ООД-то можете да подадете Д6/13 за физическо лице само , ако ООД-то има упълномощаване от същото това физическо лице да му подава тези декларации. Иначе няма да стане. Другият вариант е да пратите декларациите по пощата с клеймо от пощата до 30.04.2017 вкл..Ако имате ПИК-ове на лицата също ще стане . Подавате Д6 на всяко лице чрез ПИК-а му.
Този управител по трудов договор ли е ? Подавано ли е за него уведомление за ТД при назначаване ? Това 10 ми говори за ДУК по облигационно правоотношение и за него не следва да се декларира ЕКАТТЕ .
 "В срок до 30 октомври 2017 г. всеки работодател трябва да подаде уведомление с данните за кода по ЕКАТТЕ на всеки служител за регистрираните трудови договори преди 1 април 2017 г. "

Мисля, че Вашият управител не е по трудов договор или греша ?
Ако ООД-то има упълномощаване от ФЛ - може. Иначе не.
1.Да
2.Не - как да се сумират, а как ще въведете 2 ЕГН-та и как ще зададете индивидуалните суми , за да се засекат с подаваните Д1.....

И накрая - Д6 се подава по ЕГН на ФЛ.
Здравейте,може ли от приложението за СИС,да се направи Сл.бележка -годишна.Имаме лице -наемодател,на който всеки месец издавам СИС и сл.бележка за наема.Сега спешно се сетил,че ще подава ГДД и иска да му направя годишна.Има ли начин да  издам такава от приложението тук?

Въведи си сумата за годината като зададеш какъвто и да е период от 2016 - в служебната бележка периодът  излиза така или иначе с надпис " за 2016 г"  - без конкретизиране на месец или тримесечие.
Здравейте,
искам да подам Д6 за 2016 на ЗП къде мога да видя обобщени данните колко са осигуровките на лицето за да попълня декларацията, като в месеците има и болнични

Всъщност се очаква Вие да ги обобщите май...
Vladimir Star ,

не знам дали Вие научихте нещо от нас, но покрай Вас  и ние напреднахме по темата .  :smile1: Би следвало работодателят да Ви е дал бележка , ако сте я поискали. Попълнете си приложението за доходи от трудови правоотношения , а по принцип, ако не успеете имате втори шанс до 30.09.2017.
http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1772:201206art&Itemid=35

" Ако дивидентите са обложени в чужбина, лицето би могло да избегне двойното им данъчно облагане, когато:
•не е налице СИДДО и приложи методът на обикновения данъчен кредит, т.е. приспадне платения в чужбина данък до размера на данъка, дължим в България (чл. 76, ал. 1-3 ЗДДФЛ). Например, ако върху брутния размер на дивидентите, чиято левова равностойност е 1000 лв., в чужбина е удържан данък 10 на сто, т.е. 100 лв. данък, то данък в България не се дължи, тъй като дължимият у нас данък върху същата сума би бил 50 лв., но ако е удържан данък 3 на сто, т.е. 30 лв., лицето следва да довнесе 20 лв. данък до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, в който доходът е придобит;
•е налице СИДДО и приложи съответните методи за избягване на двойното данъчно облагане, заложени в съответната СИДДО (най-често методът на обикновения данъчен кредит, описан по-горе)."
В чл.52 ЗДДФЛ е визирано кой е освободен от подаване на данъчна декларация чл.50. След като имате задължение да я подавате в нея декларирате всички доходи, които сте получили през годината. Декларирате си включително и доходите от трудово правоотношение.
Веднага се съгласявам - Пъпешче, права си. На второ четене и аз го разбрах така / вече / .
"В Част І се декларира непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв. "

ditzve ,
 съгласно този текст и дадения от тебе пример не следва да се декларират тези 8000 / нито целия заем от 15 000 / . Така го разбирам.
Благодаря за споделеното. Мисля си колко чудене щеше да се спести , ако имаше още едно квадратче с надпис  " собственик " .
Изчакайте малко и тогава проверете. Със сигурност обвързват подадените Д1 и Д6 13/2016. :smile1:
 А по този начин няма ли да ми се върнат парите в осигурителната сметка в нап автоматично като надвнесени суми.Лицето няма задължения а тепърва ще натрупва с декларация 1

Точно така ще се получи - ще имате надвнесени суми и за тях ще искате да бъдат възстановени/прихванати. Моето впечатление от практиката на НАП е, че ако нямате към момента на подаване на искането задължения няма как да правят прихващане и следва да Ви възстановят парите. Може и да подадете искането на по-късен етап, когато ще имате вече формирани задължения, но Вие ще си прецените дали си струва.
УКАЗАНИЯ
   
 
Скрит текст :


"В Част ІV се декларират непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми..."
Подавате обр.6 13/2016 със суми, съответстващи на 1800 лв. осигурителен доход за годината. Подавате Искане за възстановяване/прихващане и в него посочвате какви задължения да Ви бъдат погасени с надвнесените вноски.
Не се декларира дивидент от физическото лице-получател.