Здравейте,
по питането си вече получихте доста мнения, съображения, предложения... Ваш ред е да прецените кое можете да защитите пред данъчните, да се обосновете и на тази база да прецените действията си. Ако извършвате услуга - регистрирате се и издавате фактура. Ако не е услуга - издавате фактура без необходимост от регистрация .

Хубав ден !
 Каква причина виждате да не издадете протокол?
 Счет. записвания тези ли трябва да бъдат: Дт 411 Кт. гр 70 и Дт гр. 50 Кт 411

Съвсем правилно. Защо си толкова неуверена в себе си ?  :flowers:
Здравейте, как е редно да се осчетоводяват приходи от посредничество?
Клиент има договор за посредничество с фирма /продава услугите/  ...

Сама сте си отговорили.  :smile1:
 За да помогна ако някой някога има нужда ще дообясня,че  фирмата беше ЕТ .Собственика искаше да е ООД. И така ООД изкупи ЕТ.

Вече извън темата - успешно сте си подали декларацията. Защо дружеството да е новоучредено ? ЕТ-то не се ли изкупува от съществуващо вече / от кога ? / ООД ?
Аз питах,  дали трябва да цитирам  в Invoice  в основание   за нулева ставка ДДС - Европейскта Директива  и член от нея, в който се регламентират ДОставки на услуги в ЕU?

Разбрах въпроса и Ви отговорих.  :smile1:
Здравейте,
мисля, че от техническа гледна точка ще може да подадете Декларацията с чекната т.3. Всъщност не давате информация дали имате задължение да плащате авансови вноски или водещото в случая е " Сега ми предстои да подам Декларация по чл87 а от ЗКПО с която доброволно да  платя третата авансова внсока от ООД." Малко неясно е зададен въпроса - поне за мене.

Хубав ден !
В основание : в българската фактура е " 0% ДДС, чл.86, ал.3 и чл.21, ал.2 от ЗДДС, обратно начисляване/. Какво основание да напиша в Invoice, която изпращам на клиента , съгласно Европейските директиви?

Същото.  :smile1:
Моят съвет е да прочетете този член от ТЗ и да прецените дали изобщо се отнася за ЕТ.
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.

Трябва ли от месец 10/2021 да спра да намалява данъчната основа до 660 лв.
Да.
Аз лично го тълкувам малко като свободно съчинение .
Заплатата от 650 е бруто и от нея се удържат осигуровки и данък в общия случай.
Фирма има задължение към ФЛ,паричен заем.Но ФЛ е починало.Как се процедира в този случай?Как се отписва това задължение към него?

Принципно следва да се изплати на наследниците.
Подавате с код корекция същия, вече подаден болничен и в него декларирате сметката.
Първосигнално 2 неща :
- ДМА са посочени по балансова стойност, нали ? Без набраната амортизация ?
- тази позиция "основен капитал" на ФЛ не следва да бъде попълвана

Ако всичко друго сте отразили - както колегата вече е писал. :smile1:
Като основен капитал, не съм наясно с какво разполага.

Не е и необходимо. :smile1:
Става дума за ФЛ, а не юридическо. Тука имате отговор :
https://kik-info.com/forum/index.php?topic=29279.msg171053;topicseen#new
Моля, коментирайте и правилността - важно ми е!
Не мога да си обясня от къде идва разликата - има заеми - отразени са, приключени са разходните и приходните сметки и пасива не излиза с около 5 хил. лв.

Заличете добре лични данни и копнете баланса да се види какво точно има.
е заложено салдото само на банката. В пасива сумата е заложена като резерв, но отново не се приравнява баланса.

Без да коментирам правилността на записванията - чисто математически - салдото по 503 в дебит и същата сума като резерв в пасива - как не се равнява баланса ?
 Не разбирам заяждането.

Няма заяждане - всъщност отговори се на въпроса Ви. Имате услуга - регвате се и издавате фактура, нямате услуга - издавате фактура. Вие така и не дадохте отговор дали извършвате услуга, дали продавате стока или имате продукция примерно. Все различни неща. В такъв смисъл е и препоръката да се обърнете към счетоводител на място, защото тука давате оскъдна информация, която изисква уточняващи въпроси и не се стига до края на темата.

Хубав ден !