според вас допустим ли е технологичен брак в земеделието?
......
Или те спадат в графата "брак"?


Здравей, Nickolay !

Моето мнение на твоите два въпроса с уговорката, че нямам практика поне в последните години с отчитане на селскостопанска дейност е "не" на първия и "да" на втория въпрос. Не мисля обаче, че като е брак непременно следва , че ще е данъчно непризнат. Виж този линк дали няма да ти помогне по-добре :

https://www.tita.bg/page/370

Законодателно може да има някои изменения / материалът е от 2012 / , но не мисля, че са съществени. Нека и колеги , занимаващи се в момента с подобна материя да споделят опит.

Хубав ден !

Колеги,
При осчетоводяване на заплати в случай на получени суми по мярка 60/40, създава ли се аналитичност за отделяне на компенсациите/гр.60, гр.46/ или счетоводните статии са както до сега.
Промяната ще бъде само в отразяване на финансирането.

Създавате аналитичност само , ако се изисква от самата програма за целите на някакъв контрол .
Задължително ли е, ако СОЛ не иска да му начисля възнаграждение за труда?

След като едно лице е СОЛ значи е декларирало, че упражнява дейност. Тази дейност всъщност означава, че полага личен труд , свързан с дейността на фирмата. Няма никакво законово изискване този труд да е платен. СОЛ - ът може да получава възнаграждение за положен личен труд, а може просто да си разпредели дивидент в резултат на реализираната печалба от дейността .
Не се коригира вид осигурен значи, че трябва първо да заличите записа с грешно основание и отново да подадете с верния код в тази позиция.
По някаква причина независимо от получената справка за приети Д1 в системата не е отразено това обстоятелство. Огледайте внимателно подадения и приет вече според вас запис и потърсете някаква грешка там - вижте да не е за друг период или каквото и да е там нередно. Все пак е формирано и задължение, но проверете внимателно точно какво сте подали за това ЕГН. За въпросния месец явно нито ще Ви заличи нито коригира Д1 поради  причина, която трябва да си изясните .
Т.е. в резюме сега имам за корекция Д 6 и Д 1 на зополучното лице и да подам отново Д 1 на СОЛа.
Проверих задълженията по дан - осиг. сметка си стои задължението точно за грешно подадените данни на наетото лице.

 :good:
Ако правилно съм разбрала конкретната ситуация имате 1 заличен / СОЛ / и 1 наето лице. Нещо ме обърква факта, че имате подадена и приета Д1, а системата Ви съобщава, че нямате. Следва да си подадете редовна за СОЛ-а, а ако системата отхвърля корекция на наетото лице значи нямате приета Д1 на това лице според НАП и няма да бъде приета Д1 с код К.  Тя и затова вероятно не заличава записа защото "казва" , че няма такъв. Единствено се сещам за подаване на редовна Д1 и редовна Д6. Тука не знам как това се обвързва с факта, че според Вас Д1 и Д6 на наетото лице са приети...
Ако от подадените Д1 е имало и СОЛ приетото заличаване е на СОЛ-а. Ако подавате само заличаване на Д1 то следва да подадете и корекция на Д6, защото не може да има прието Д6 със стойности по фондове, а да заличавате Д1 на наети лица.
Допуснала съм грешка като не съм нанесла неплатения отпуск на едно лице. Това налага да пусна корекция на Д 1 и Д6, но не ми ги приема. Съобщението е: "Неправилна последователност на подаване на декларация по отношение на Код корекция - предишна декларация:няма намерени, текуща декларация:1", а грешно подадените декларации са приети. Къде бъркам?

Всъщност никъде не бъркате в това, какво следва да направите . Подавате Д1 с код К и Д6 с код К след като ще има намаление на сумите по фондове. Проверете още веднъж преди подадената Д1 за лицето , за да се уверите, че е приета и повторете действието.
А необходимо ли е да пусна всички декл. 1 /и тези, които не се нуждаят от корекция/, но са били подадени с първоначалното пускане на Д 1 ?

Не, подавате само тези, които ще бъдат коригиращи .
един жокер по въпроса

В статията е разгледана и възможността да реализирате доходи без да имате фирма - тя е най-общ отговор на питането Ви. Правя уговорката, че следва да се обърнете към счетоводител за коректна и актуална към момента информация.
Здравейте,
след подаване на коригираща декларация по чл.92 от ЗКПО (корекция която не влияе на данъчния резултат) и данъка вече е платен, системата на НАП генерира данъка отново за плащане!
Моля за съвет как се коригира вече коригирана декларация?

Ако корекцията е направена след срока за подаване тя може да е само еднократна - друга не може да правите. По отношение на данъка - плащането може да е покрило друго задължение - вижте кое - просто ще направите още едно плащане и ще отиде по предназначение.
Дружеството не попада в обхата на чл.4 от ЗМИП, но аз се чудя за самото лице, което работи там, макар и по облигационни правоотношения с предприятието.

Няма да е български закон, ако не те кара да се чудиш...
Преди години подавах на една фирма документи за регистрация по ЗДДС. Дейността и е по-специфична и отказаха - не сме подлежали. Фирма със същата дейност обаче имаше вече регната. И така подавахме до краен резултат - регистриране. Извинявам се за офтопика.  :smile1:

Бих казала по въпроса, че по-скоро отговорът е НЕ. Лицето няма дейност счетоводни услуги, които е предложило на фирмата като част от своята независима икономическа дейност. То я упражнява строго в рамките на само това предприятие . Ако някой твърди друго обаче има шанс също да е уверен в отговора си...

Хубав ден !  :smile1:
Здравейте ,
по отношение на обезщетението и Д1 доста от ТРЗ програмите не формират правилно Д1 , ако няма отработен ден или ден в осигуряване . Създаденото Д1 дава грешка - примерно тази, с която работя е така, а имам поглед и върху други. В Ръководствата им за работа е указана тази подробност. Вероятно ще трябва да изчакате явяването на възстановения работник и тогава да декларирате и това обезщетение.
Да го кажа по друг начин :
При "евентуален конфликт" вероятно и в съда би направило впечатление, че това разминаване не е попречило лицето да бъде назначено и едва от после се превръща в непреодолима пречка. И вероятно въпросът е повече за юрист.
Дали това е достатъчно основание за прекратяване

Дали това не е било основание за неназначаване ?
Касов апарат - ако имат. :)

Ако имат естествено, а ако нямат ще си пишат ПКО или каквото там са приели за документиране на приходи. Не и нищо - то , ако си прибират парите в джоба без нищо и помнене не им трябва.

Доп. : В питането е отбелязано , че нямат КА . Извън темата вече - като няма задължение да се ползва КА това не означава, че е и забранен. Често е даже по-удобно ползването му.  :smile1:
Квитанция за плащане или нещо такова трябва ли да се издава, ако платецът на дохода не иска никакъв документ?

Клиентът може да откаже единствено фактура , но Вие имате задължението да документирате плащането по съответния законен ред - ако е в брой - с касова бележка, ако е от ПОС терминал - също , а при банково плащане си имате извлечение с преведената сума.