В брой се плаща наема.
Освен сега за третото тримесечие да направя корекция,защото вече съм подала за третото тримесечие и да включа и изпуснатата сумаот второто тр.?

Декларацията по чл.55 е като тази по ЗДДС - остава последната въведена. Ако решите да включите сумата от предното тримесечие трябва да я натрупате, а не да подадете само нея.
За трето тримесечие на 2013 г. бях допуснала грешка, която видях със закъснение - бях декларирала по-малък данък, а бях внесла правилния. Ходих да питам за корекции, защото не видях да ги има като опция в ел.услугите. Тогава ми казаха, че трябва с молба на място да ги правя.
Беше вече март 2014 и тогава вместо да ходя да се разправям с молби подадох за първо тримесечие на 2014 по-голямо задължение със сумата, която бях декларирала в по-малко през трето тримесечие 2013 , за да ми се равни единната сметка.Така всичко си дойде на място .Това не е правилния процедурен начин, но като ефект всичко си дойде на място без да ходя да се разправям.

/ не, че го препоръчвам, просто споделям /
Благодаря ти, create ! Опитах се да се справя сама с тези насочващи линкове от НАП, но не успявам. Явно ще потърся помощ от специалист. А може би някой сам е успял и да сподели как ?
Направи ми впечатление следната част от Указанието на НАП, предоставено ни от create / благодаря и за което /:
"   Допълнителните парични вноски се правят по решение на общо дружество с ограничена отговорност само при определената от чл. 134, ал. 1 от ТЗ с цел: покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. При това, решението на общото събрание на дружеството за допълнителна парична вноска трябва да бъде обвързано с определен срок, в който дружеството ще ползва средствата.
В този срок допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството (аргумент чл. 134, ал. З, предложение първо от ТЗ).
След изтичане на срока няма законова пречка, при единодушно решение на съдружниците, допълнителните парични вноски да послужат за увеличаване на капитала.
"

В тази връзка не съм съгласна с Решението на ВАС, в което те приемат, че съгласно чл.134 ал.3 от ТЗ става дума само за основния капитал. В чл.134 ал.3 ТЗ няма упоменато изрично такова изискване. От отговора на НАП става ясно всъщност, че първоначално допълнителните парични вноски не следва да се отразяват в капитала, а впоследствие след изтичане на времето, за което са направени и то само след изрично решение за това биха могли да се трансформират в допълнителен капитал.
Пъпешчеееееееее, тъкмо щях да те викам на помощ, но дойде навреме.             :cray: :( :yes3:

/ плюсирам те даже за това /
Към написаното по-горе подчертавам още веднъж, че става дума за варианта, при който лицето не получава никакъв доход за личен труд в тези 50 или 150 дружества и се осигурява за ОЗМ - 123.06 лв. на месец / ако не сте имали болнични през година /. Ако не се осигурява за ОЗМ сумата на осигурителните вноски е 108.36 на месец. Тези пояснения са за попълването на обр.6 годишна.

Пиша тези пояснения, защото имаме проблем с разбираемостта и искам да съм недвусмислена.
Ще направя един последен опит.

Аз съм СОЛ и полагам личен труд в 50 дружества. Не получавам обаче никакъв доход за този си личен труд от никое дружество / колкото и да са те - 50 или 150 / . Окончателният размер на осигурителния ми доход за 2014 ще бъде равен на минималния за годината - 5040 .

Декларация обр.6 за 2014 ще бъде 123.06*12 , разпределени сумите по фондове ДОО, ДЗПО, ЗО.
Аз зададох точен въпрос-колко е окончателният осигурителен доход на лице,което е СОЛ в две ТДкато управляващ без ДУ,въз основа на който ще се подава годишна Д6?Никакви други трудови дейности или доходи.

Окончателният минимален е 5040 лв, а окончателният максимален е 28 800 за година и зависи от доходите на лицето в качеството му на СОЛ от всички / колкото и на брой да са те / дружества, в които полага личен труд и получава доходи за това.
Има дейност и в двете ТД като СОЛ /управител/.Ясно е,че минимума е 5040 лв.Колко е действителният осигурителен доход на основание чл. 6,ал. 10 от КСО.Това питам-кое числото?

Аз не знам такова понятие " действителен осигурителен доход". Има авансов - върху който лицето е избрало да се самоосигурява през годината по ЕГН и окончателен, който се определя от доходите му като СОЛ през цялата година.Авансовият е минимум 420 лв. или друг избран от лицето , а за окончателния е още рано да знае и самото лице, а да не говорим да питате нас.

Пъпешче, а вчера на мене казваше.......
Благодаря на Ирена за това, което е приложила като решение на съда. Много интересно и пораждащо размисли по вмъпроса. На мене лично ми допадна гледната точка по поставения въпрос.
Ще ви копна обаче едно Решение на ВАС като тема за размисъл - явно дискусията по въпроса е нееднозначна.
 
Скрит текст :

 "рецепционист" - който не е в хотел?

А къде е, dijit ?   :wink1:
Току-що говорих с НАП-права съм-колкото фирми без ДУ,а управител или личен труд,толкова осигуровки като СОЛ до прага 2 400 лв.

Аз съм сигурна, че това не би могло да бъде официален отговор на НАП, а отговор на анонимен служител на телефона.
raynavh , дали може да кажете за какво служи примерно код 90, който има характеристика, че е за СОЛ, който полага личен труд в дружество, от което не се превеждат осигуровки ?

от страницата на НАП:
"- 90 - за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона"

Ако това, което твърдите беше споделяно и от законодателството и в случая от НАП този код нямаше и да съществува.

Ако по-меродавно е едно схващане без аргументация то явно ще продължите да внасяте на СОЛ осигуровки от всяка фирма - интересно как определяте осигурителния доход по фирми.....Може би по 420 навсякъде ?
Така шестата фирма вече ще е безплатна.
Фактът, че едно лице е собственик на няколко фирми не означава, че е няколко пъти СОЛ. Самото лице е самоосигуряващо се по ЕГН , което ЕГН за разлика от фирмите е едно. И задълженията за внасяне на осигурителните вноски за това лице се пораждат от факта за упражняване на дейност именно като физическо лице независимо от броя на фирмите, в които става това .
Не,не греша.Дори в момента имам един СОЛ в две дружества.Ходих в ОУИ  и дори ми отговориха писмено.


Всичко би било по-ясно от обясненията Ви , ако копнете какво точно сте попитала и какво точно са Ви отговорили.
Запозната ли сте с Писмото на НАП по въпроса за личния труд, в което доста добре се обяснява именно това, което в питането си констатира Мира Варна ?

http://accountplus.info/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%90%D0%9F/94-00-114.html

И се питам защо едно лице ще е СОЛ в примерно две фирми и ще се осигурява два пъти на едно и също основание , каквото мнение споделяте Вие ?

Иначе и аз имам СОЛ с упражняване на дейност в няколко дружества, но си внасят осигуровките от ЕИК-а на едното и си работим в мир и разбирателство със законодателството.
Всичко е  правилно . :good:

Е, няма да има нужда от молби до НАП - и след 27 число да ги направите . На практика подавате корекция на обр.1 за лицето и редовна обр.6 само със здравните, които не са декларирани.И няма проблем с едновременното подаване, защото с корекцията на обр.1 за лицето и редовната обр.6 по този ЕИК ще имате равнение на обр.1 и 6 за съответните месеци.
".....от юни до сега трябва да корегирам декларация 1 и 6 за лице по трудов договор. Не съм внасял здравни вноски."

Какво общо има внасянето на осигурителни вноски с подаването на обр.1 и 6 ?
Корекция на декл. обр.1за 2014 г.можете да правите до 30.04.2015 г. и Вие, естествено сте в срока за това. Не са Ви необходими молби към НАП. Правилно сте се ориентирали - подавате обр.1 с код К и верните данни. :smile1:
На практика нямате върната стока, а рекламация , по отношение на която следва да възстановите направените от насрещната страна разходи. Смятам, че не следва да намаляте данъчната основа на ВОД  с тези суми. Те имат обезщетителен характер .

http://www.tita.bg/page/368

http://www.clubschetovodstvo.bg/dds/faktura-za-reklamatsiya-5213.html

Скрит текст :