т.е само си прикрепям дневните отчети

В касовата книга трябва да има начално салдо, реализиран оборот / или внесени пари от собственика / , изведени пари и крайно салдо. Дали ще ги пишете на ръка или използвате за тази информация касовия апарат , ако има тези възможности е все едно.
 ЮЛ, което не е регистрирано по ЗДДС има намерение да продава стоки на ФЛ в ЕС и в трети страни.
.........
 Въпросът ми е това дистанционна продажба ли е


Каква дистанционна продажба след като не сте регистрирани по ЗДДС ?

http://www.megabalans.com/blog/item/47-tretirane-na-distantzionna-prodazhba-na-stoki
" Доколкото разбирам ако го прекратя сега, ще дължа осигуровки от 10.2014г до момента "

Едно е да не сте прекратили трудовия договор, а съвсем друго да не сте подали уведомление за това. Прекратете си го по стандартния ред - молба за напускане, заповед за прекратяване и пр. считано от 01.10.2014 .Осигуровки се дължат за полагане на труд, а не за неподадено уведомление за прекратен договор. Имате само нерегистрирано уведомление за прекратен трудов договор и евентуалната глоба за това си има давностен срок. Не бих бързала да правя нищо преди това.
Здравейте,имам следния въпрос моя приятелка беше редовна студентка до февруари месец и сега  е бременна в втория месец не работи в момента ще имали право на майчинство

Ще има право на една година майчинство , обезщетението за което ще получава от Дирекция "Социално подпомагане" , ако отговаряте на условията за това .
В прав текст възможно ли е едно лице да са самоосигурява в повече от едно дружество на едно и също основание - СОЛ! И ако лицето е с личен труд имам ли право на разходите по командировки (чл. 33 от ЗКПО - за да бъдат признати разходите на лицето за командировки то трябва да е в трудово правни отношения с ДЗЛ). Възниква ми втори въпрос -приравнен ли е личния труд на трудов договор, или за да призная тези разходи без притеснение лицето трябва да е на ДУК?


Едно лице може да е СОЛ и да упражнява дейност в повече от едно дружество, но се осигурява по ЕГН чрез едно от тях.

За личния труд :
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

За правото на командировъчни :
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,6973.0.html


Благодаря, за Договор за управление и контрол става въпрос, не за управител на трудов договор. В такъв случай нямам право да пускам неплатен отпуск, така ли е, след като нямам договорен отпуск по договор за управление?


Точно така.  :smile1:
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/134869/0/

от линка :

Скрит текст :
Здравейте, възможно ли е да се пусне неплатен отпуск на договор за управление и контрол, защото до колкото аз знам те са на ненормирано работно време?

ДУ не е по КТ освен, ако не говорим за управител на трудов договор. По ДУ няма определено работно време, а що се касае до неплатения отпуск - на практика можете да приложите всичко , стига то да е  е договорено .
Не ми се струва изобщо възможно едно дружество да упражнява медицинска дейност и да практикува без разрешение за това от РЦЗ и регистрация по ЗЛЗ.

/ може би питащият трябва да даде повечко инфо /

ЗДДС
Скрит текст :


Закон за лечебните заведения
Скрит текст :

На какво основание "не попадате" в чл.39 ?
Аз не се радвам още, чудя се дали правилно разбирам, че мислят от отпадне ПВТР

ПВТР може да отпадне като задължителен, но това не пречи при преценка от страна ръководството на фирмата да продължи да си съществува и изпълнява своята роля.

Все пак не го забраняват. :yes3:
Нека бюрокрацията и излишната бумащина намалеят. Нека остане само това, което има някакъв практически смисъл, а не да има изкуствено администриране в условията на иначе пазарна икономика.
тези -да, за другите длъжности....нищо няма, нали

Не, струва ми се, че няма и да има . Имаше назад във времето пак един такъв момент.  :smile1:
Промениха ли се праговете  по длъжности от 1 юли??

Със сигурност се промениха тези, които бяха 360 - сега ще са 380.  :smile1:
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/otpadat-zadyljitelnite-grafici-za-polzvane-na-otpuski-196595/

" С промени в Кодекса за труда отпада задължението за съставяне на графици за ползването на отпуските. Това решиха единодушно депутатите като приеха на първо четене промени в Кодекса на труда, внесени от БСП.

С измененията отпада и изискването работодателят да определя правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието. Отпадна и задължението към микропредприятията и малките фирми за предварителното писмено уведомяване на Инспекцията по труда за удълженото работно време, както и за издаването на правилник за вътрешния трудов ред.

С промените се увеличава от три на седем дни срокът за изпращане на уведомление до НАП за всеки сключен трудов договор.
...................
С друга промяна се предвижда след използване на отпуск поради бременност, раждане или осиновяване, майката да има право на допълнителен отпуск за отглеждането на детето докато то навърши 2 години. Сега за четвърто, пето и следващо дете майката ползва година и половина платен отпуск и 6 месеца неплатен. "
Не бях я попълнила.  :blush:

А новата окд 5 до 31.01.2016 всъщност трябва да е същата като първата подадена, само че без ОЗМ ? Нещо като коригираща ли?

Новата до 31.01.2016 ще е валидна вече за осигуряването през 2016 . Сега - за 2015 - не може да бъде променено.
Попълвате ли клетка 34 с 420 лв. ?

Подавате нова ОКД5 до 31.01.2016 за осигуряване без ОЗМ.
Понеже лицето преди време е минало ревизия и са му казали от НАП, че......


http://zakonnik.bg/document/view/qanda/131480/199430
Вероятно Вашето физическо лице не е регистрирано по ЗДДС ?
от прикаченото Указание :


"   По отношение на лицата, които следва да подават VIES декларации
VIES декларации подават регистрирани по ЗДДС лица, извършващи вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Получатели по тези доставки са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка. "