Здравейте!
Не виждам някаква грешка в така записаните статии. Само да отбележа, че на Микроинвест имате възможност да чекнете от менюто дали да ви изважда осигуровките от възнаграждението или не. Това става в Редакция на картон - Данни за заплата - отляво в менюто има опция "Приспадане на ЗОВ от сумата за получаване". Аз лично НЕ чеквам това и не изваждам ЗОВ от сумата. Това е въпрос на избор .
Като осчетоводявате личния труд в 604 имайте предвид, че при попълване на статистическите форми тази сума трябва да я отделите от заплатите на наетите и да я попълните в табличката за граждански договори във формата на НСИ. Аз осчетоводявам личния труд в 602. В Микроинвест имате възможност също от настройки да промените контировката, която излиза в счетоводната справка. Това също е по желание и въпрос на Ваш личен избор.
Какво прави този виц в тема за непълнолетни ???  :stop:
Много готино !  :lol:

Какво да прави човекът - по-добре да живее в мнима неизвестност, отколкото да се изправи пред истината . Ще му мисли като светнат лампите .
Ще преобразувате, ако тези суми сте ги дали на разход 2019. Иначе има за тези случаи чл.75 ЗКПО.
P.G.H.R. - че ,
сега ще си я запаметя страничката ти, че има много полезни неща.  :good:
https://www.omegasoft.bg/omeks2000/forum/aft/14945

КТ
чл.137

(4) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 83 от 2005 г.) При намаляването на работното време по ал. 1 и 2 не се намаляват трудовото възнаграждение и другите права на работника или служителя по трудовото правоотношение.


Вероятно не се изразих правилно. То, че е намалено - намалено е. Обаче намалено с нормативен акт, а не по силата на договорено по силата на ТД.
Аз мисля, че трябва да се прави разлика между намалено работно време 7 часа и законоустановено работно време 7 часа. В конкретния случай имаме законоустановено време 7 часа - т.е. непълнолетните не могат да работят 8, а 7 часа и това е за тях работния ден. За този работен ден имаме МОД 560. Начинът на изчисление , при който делите на 8 и умножавате по 7 е за намалено работно време, а не за законоустановено.
Това, че при осигуряване на максимума по трудов договор не следва осигуряване като СОЛ не значи , че лицето няма да има и доходи. Все пак, работейки в собствената си фирма най-естественото е да получава и пари за това. Дали под формата на дивидент, личен труд или др. е вече въпрос на избор. Има ли доходи следва и подаване на ГДД чл.50. Конкретно за дивидентите не се подава такава .
ЗМДТ
Чл. 14.
Скрит текст :
Това е актуалния текст на чл.14 ЗМДТ . За неподаване има и определени условия.
с промяната на закона за МДТ от 01,01,2019 това нали отпадна

Виж актуалния текст на чл.14 ЗМДТ - да, има промени . Те касаят определени случаи и просто виж дали попадаш в техния обхват. Принципно обаче не става дума за отпадане на въпросната декларация.
Направих проба в ТРЗ програмата си. Въведох наето лице под 18 г. на 2 часа. Изчисли ми осигурителния доход , както по-горе посочих от линка : МОД/7*2 .

с конкретни цифри - 560/7*2=160
Може ли собственик на ЕООД да получава възнаграждение за личен труд за месеците от януари до юли по 560лв на месец ,а от м.август да получава вече по 2500лв ?
Може .

Осигуровките върху новото възнаграждение се плащат през съответните месеци или се изравняват в края на годината с подаване на ГДД?
И двата варианта са възможни  и законосъобразни.
При непълнолетните не е точно така /поне аз така смятам/.

Ако намерите нормативно основание и различен отговор ще помоля да споделите. В линка , който постнах примерът е за мед. лаборант и изчисляването на МОД е точно такова. За непълнолетните не съм срещала специално нещо по въпроса.
https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=10041.0

Виж отговора на alfa в темата.
Пропорционално МОД /7*2 / примерно при 2 часа / .
В удостоверението, издавано от работодателя тези суми не следва да фигурират. В социални служби мисля, че ги виждат от системата на НОИ . Във всеки случай за тези суми не се изискват бележки.