СС 38
.........
Икономическа изгода - постигането (пряко или косвено) в хода на употребата на нематериален актив на:
а) увеличение на приходите;
б) намаление на разходите.

Това го копвам пред вид текста от статията, че " е необходимо предприятието да може да докаже, че уебсайтьт ще донесе бъдещи икономически изгоди под формата на преки приходи"

И още едно мнение :
http://zakonnik.bg/document/view/qanda/129682/194281

Защо сайтът трябва да е ел.магазин, за да генерира приходи ? Не може ли самото му съществуване да рекламира дейността на фирмата и така косвено да допринася за по-голямо търсене на продуктите и ?
Какво я интересува фирмата  за какво харчи парите си собственика ? И защо обвързвате тези пари , изразходвани от личната сметка , с командировката ?
Лицето е командировано, то ще си представи по общия ред отчет за командировката , в който ще е описан разходът му за нощувки и пътни/ с представени за това документи / и фирмата съгласно Наредбата за командировките ще му възстанови направените разходи .Не разбирам защо Ви е нужно да следите паричния поток от личната сметка ?
И правилно ли разбирам, че имате предвид да осчетоводявате тази сметка ?????
"Шефа отива в банката, открива сметка на името на фирмата и внася сумите така както иска да ги внесе той."

Явно няма открита фирмена сметка в Белгия , където се намира самият той.
Не намирам за правилно суми от клиенти по фактури, издадени от фирмата да се получават в личната сметка на собственика. Независимо от това обаче явно това си е практика в случая и се търси вариант за осчетоводяването на сумите, касаещи фирмата . Няма как личната сметка на собственика да е обект на счетоводството на фирмата. Моето мнение е, че собственикът се явява едно подотчетно лице и като такова трябва да отчете във фирмата всички получени от клиентите на фирмата суми по фактури, както и изразходваните във връзка с командировката му пари.
 :good: Подкрепям Далила !
По-скоро си мисля, че тези служителки от НАП са се оплели..... :smile1: - имате дадени отговори .
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12875.msg76770.html#msg76770

А служителката от НАП е права за ДДФЛ и код 8 .
Няма никакъв проблем да имате различни счетоводни и данъчни амортизации и за счетоводни цели активът да се амортизира за 3, а за данъчни за 7 години.При преобразуване на счетоводния резултат ще увеличавате същия с размера на счетоводните амортизации, а ще го намалявате с размера на данъчните.
А това, че няма да се ползва почти 7 години?  :hmmm:

Това не го разбрах - защо е направен, като няма да се ползва ? И при условие, че няма да го ползвате в началото може да стои в сметка 207 Разходи за ДА ,а когато решите вече да го ползвате да го отнесете в съответната сметка за нематериални ДА.
СС 38
...........
т.2
Нематериални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и контролирани от предприятието, които:
а) нямат физическа субстанция, въпреки че:
- могат да се съдържат във физическа субстанция, или
- носителят им може да има физическа субстанция;
б) са със съществено значение при употребата им;
в) от използването им се очаква икономическа изгода.

От мене - нематериален актив.
Не разглеждам въпроса дали е изгоден или не договорът за личен труд по принцип, просто наистина се мери с различен аршин в случая с "безвъзмездността" . То дори бих казала, че НАП нямат никакъв интерес и от безвъзмездния ДУК, но това беше компромисният вариант с оглед на събитията от 2010 г. , свързани с осигуряването на управителите.
наново ще трябва да се подават заявления за ПИК за вече издадените, уви

то и в предишните имаше такава опция - за увеличаване обхвата на услугите, след първоначално заявените, които бяха достъп до информация и подаване на искания

така че явно всичките 140 хил човека, с издаден ПИК, ще трябва да минат отново през НАП, ако искат да го ползват за подаване на декларации

Признавам, че въобще, ама въобще не ми хареса това, което си написала, Антеа...... :(

/ явно , за да е лесно ще трябва да е трудно /
Връщам се отново на тази тема "провокирана" от някои свои разсъждения по въпроса. Ясно е, че поставеният в темата въпрос касае възможността с договор за безвъзмезден личен труд да се оформи законово и възможността разходите за командировки на СОЛ да бъдат данъчно признати. Съгласна съм и споделям мнението, че безвъзмездният договор е отклонение от данъчното облагане съгласно чл.16 от ЗКПО.

" 2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:,
..............
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага "

Не разбирам обаче защо признаваме / включително и НАП / възможността да имаме безвъзмезден ДУК , но отказваме това "право" на договора за личен труд ?
Имам издаден ПИК от НАП преди 1 година. Ще мога ли да го ползвам за подаване на декларация или трябва да си извадя нов?

Този ПИК е еднократен и не се издава повторно / освен, ако не го изгубите, естествено / - с него си подавате ГДД.  :smile1:
Опасявам се, че ще трябва да ги преиздаваме по новите образци. И аз имам издадени СБ за данък от наеми и сега наново.

Много ми се иска да не си права в предположението си . :(
Миналата година пак имаше промяна, но приемаха ГДД и с издадените през годината стари, но в сила към датата на издаването им образци.
Да споделя какво стана с този болничен, за който питах.
Занесох попълнено на ръка Приложение 15 и Придружително писмо заедно с болничния. Явно доста хора имат този проблем и бяха звъняли за информация как да постъпят, та без да питам ми казаха при такива болнични, които ще имат за крайна дата месец от 2015 и ще се представят от наетите лица на работодателя сега през 12.2014 да се прави следното :
При избор на година в Приложение 15 се отваря меню с годините, но най-отгоре има една празна позиция.Избира се тя и при избора на празната позиция програмата дава възможност да се пише в квадратчето 2015 г. и така описваме и дните в болнични за 2015.
Ако определената от вещото лице цена е пазарна, то тя ще бъде и данъчната основа за начисляване на ДДС.

Нещо повече по въпроса :

http://balans.bg/6408-sdelki-mejdu-svyrzani-lica-popadashti-v-obhvata-na-zdds-i-zkpo/  :smile1:
Много благодаря още веднъж !

С въвеждането на предстоящите новости съм "улеснена" от сега - ще попълвам на ръка Прил.15 ясно е .  :smile1:
Не съм разглеждала подробно новостите в сайта на НОИ, но е логично да имат заявени някакви стъпки към преминаването към 2015 г..
Благодаря, create , за включването. Най-доброто и единствено май е подаването на хартиен носител на документите за тази майка. Дано ги и приемат, защото и те ще трябва да въведат тези данни за 2015 и трябва приемащият софтуер да има тази възможност за въвеждането на следващата година.
Най-много да ме връщат до "победен край", но и с това ще се справим .

Хубав ден ! :smile1:
Имам наето лице, което ми е донесло болничен лист за 45 дни преди термина. Същият е от 28.11.2014 до 11.01.2015 вкл..Попълвам данните на програмата на НОИ и достигайки до 01.2015 виждам, че въобще нямам опция да избера 2015 г..Озадачена съм от това положение и не знам как да тълкувам ситуацията. След като нямам възможност да избера 2015 сега може би за 2015 ще подам данните с някакъв очакван нов софтуер на НОИ ? А данните от болничния, които не са декларирани в Приложение 15, защото нямам достъп до 2015 ?

Може би някой вече е имал такъв случай ?