Имаме незиплатени към 31.12. лихви, начислени по повод предоставяни от едноличният собственик на дружеството суми  и изплащани от него задължения към контрагенти. Та след като не са изплатени ги слагам в пълния им размер в увеличение по силата на чл.42 ал.1 от ЗКПО. По формулата на чл.43 ал.6 обаче излиза, че имам режим на слаба капитализация, но след като съм посочила в увеличение тези същите лихви, които са и единствени, нали не трябва да регулирам отново?

Защо ще регулирате лихви, които не са ви разход ?
с изчакване на поредното обновяване на обр.1 ...... :smile1:
Засичат се осигуровките, но не и ДДФЛ. :smile1:
И да има договорено възнаграждение нищо не пречи да не бъде изплатено.......това в случай, че има опасения от отклонение от данъчното облагане и най-вече, ако е сделка между свързани лица .
иначе тоя член от ЗЗД много ми харесва
Не, ФЛ не декларира дохода от дивидент - това прави платецът на дохода в справката по чл.73.
 :wave:

Смятам по същество, че темата е изчерпана - има зададен въпрос, дадени различни отговори и питащата е взела своето решение. Дали по убеждение или от удобство, преследвайки определена счетоводна цел - важното е, че има такова решение. След като ДМА маси и столове са ДМА да допълня, че може би трябва да се разгледат от тази гледна точка и чиниите, приборите, посудата и прочие друг инвентар. И да не се забравя, че амортизирането започва след документална обоснованост на въвеждане в действие на ДМА маси и столове, ДМА лъжици и т.н.

По отношение на принипите на счетоводство :
- предимство на съдържанието пред формата

- съпоставимост между приходите и разходите

по-добре би било въпросните маси, столове, чинии и др. да се заведат в 302 сметка аналитично и да се дадат на разход при употребата им във вече работещото заведение. Това е само една друга възможна гледна точка , доказваща , че не само ДМА отговаря на тези принципи.

Ако въпросът беше зададен дали тези маси, столове и др. са разходи вероятно също толкова убедително би се дал положителен отговор. С една дума би се намерила " обосновка " според въпроса , но това са вече неща, по които всеки сам преценя правилността на едно или друго решение.
Липсата на малоценнни и малотрайни предмети вече явно дава простор на други тълкувания, включително на това от тях да направим и ДМА.  :smile1:

" Ако някой пияна компания счупи 2-3 стола, и се наложи да се купуват нови, тях ще мина за текущ разход.)))) "


Интересно ми е, ако не се счупят , а се наложи да купувате още нови в увеличение стойността на актива ли ще ги дадете ? Или активът би бил само предходните столове, а новите не са към него ? А счупените столове при тази постановка май си изискват ремонт на актива, изразяващ се в купуване на нови столове.......В този "актив" от 50 стола примерно всяка част би могла да съществува без другите....та в тази връзка се питам какво е определящото те да бъдат заедно като ДМА........

"Тогава няма да предприемам никакви действия по уведомяване на НАП, дано мина тънко без проверка, че сега изобщо не ми е до тях! "


Все пак не забравяйте и Вашата лична отговорност при вземане на решения . :smile1:
 
 :wave:

create изрази в прав текст това, което се опитвахме да подскажем може би всички в последните постове  - важното е да има еднакъв подход към въпроса по принцип, а не веднъж една да е актив, а друго разход според търсения финансов резултат........ :smile1:
Само да попитам - ако в бъдеще купите за ресторанта примерно едно огледало или количка за сервиране ще увеличите ли с него / нея  стойността на така създадения вече от Вас ДМА , включващ различните части на първоначалното  обзавеждане ? Или ще го дадете на разход, ако е под прага на същественост ?
Нито едното, нито другото - зависи от договореността Ви с работодателя . :smile1:
Няма ли да се дублират сумите?

Нещо объркано има в питането на Кремена , но твоят въпрос ме накара да го забележа, Далила. Според мене питащата неправилно е разбрала, че обр.1 и обр.6 се подават едновременно И в случаите на СОЛ, какъвто е ЗП. Как ще подава едновременно обр.1 и 6 на ЗП ежемесечно ? Това се отнася за наетите по трудов договор. Подава си обр. 1 текущо и обр.6 еднократно до 30 април на следващата година. Това съм имала пред вид , освен ако ЗП нямат някакъв друг режим, който не ми е известен.......
Да, така би трябвало да постъпите. :smile1:
" Въпроса е мога ли за декември месец възнаграждението да го включа в СБ като изплатен, но данък не съм внесла декември. "

Ако възнаграждението е изплатено декември, то го включвате в служебната бележка. Срокът за ДДФЛ така или иначе е 25.01.2014 г. - не сте в някакво нарушение . Фирмата е длъжна да удържи ДДФЛ и да го внесе в този срок.
При издаване на служебната бележка е важно да се впише доходът, който е получен от лицето, без значение кога са платени или не осигуровките и данъкът. Това трябва да Ви е отправната точка, а не плащането на осигуровки и данък. Така ще се ориентирате какви суми да включите в тази бележка, както и какви удръжки за ДДФЛ сте направили върху тях.
Една с две колони - с код 5 осигуровките за 01.2013, една с код 8 - за ДДФЛ за 12.2013, но за него ще пишем период 01.2014, защото тогава е удържан.

по принцип може и две да са, но така е по-рационално........
В месец 12 имам двама служители.На двамата осиг. са начислени през м.12.На първия заплатата му е изплатена през м.12, а на другия през м.01.
Въпроса ми Д6  доколкото разбрах трябва да я подам сега до 25.01 с осигуровките без данъка с код 5.А до 25.02. да подам данъка с код 8?А ако си ги пиша с код 5 и осигуровките и данъка до 25,01,?

Да, можете да подадете осигуровките и данъка с код 5 за 12.2013 до 25.01.2014 , ако сте изплатили заплатите с декемврийска дата. Вижте пример 1 от Становището на НАП от 02.01.2014.
Скрит текст :

Тука не виждам посочено задължение основен работодател след преизчисляване на ДДФЛ да дава задължително служебната бележка на работника . За да му е направено преизчисление на ДДФЛ работодателят му е такъв по основно ТП.