За 2015 г. давността изтича на 30.06.2017 - има още няколко дни.
Здравейте,
Фирмата ще възложи маркетингово проучване на консултантска фирма от общността. Данъкът е изискуем от получателя т.е. от нашата фирма. За целта следва да издавам протокол по чл.117, който включвам в дневник покупки и продажби ли? Има ли нещо което да съм пропуснала?

Ами например инфо за това дали услугата е между две фирми, които  са данъчно задължени по смисъла на ЗДДС ?
Самоосигуряването при свободна професия може да стане едва след регистрацията в регистър БУЛСТАТ. Тази регистрация не може да се направи със задна дата.

Това е най-съществения аргумент против. Да приемем обаче, че стане такава регистрация / чисто хипотетично / . Дори и да се подаде ОКД5 и да се платят осигуровки каква документирана дейност ще имате / издавани фактури, касови бележки.../ ? Ако нямате дейност, която да докажете , няма да Ви заверят стажа и ще Ви върнат платените осигуровки. Следва да са подавани и годишни декларации, да е плащан авансов данък на тримесечие......и не знам още какво. То не е едно и две .
Благодаря за отговора delphine!

А в този случай,трябва ли приложението да съдържа по-детайлна информация? Досега това, което съм включвала в него в най-общи линии е счетоводната политика.

Вижте СС - там е точно определено какво трябва да съдържа - освен счетоводната политика има и  различни оповестявания .
Закон за счетоводството
чл.29
(6) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

чл.38
(4) Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите и докладите за дейността.

Значи верен е  вариант 3 / при Вас да кажем последния, който пак сте номерирали 2 / . :smile1:
А когато подавате уведомленията заради ЕКАТТЕ на заварените договори пишете ли заплатите.

Не - в Указанието по въпроса ги нямаше сред задължителните реквизити.  :smile1:
 Сега директора иска да направи договора му за неопределено време, считано от 20.06.2017 г.. Пуснахме допълнително споразумение...

Имате промяна на срока на договора и ДС - подавате уведомление. Ако лицето беше останало да работи 5 дни след изтичане на срока то договорът автоматично става безсрочен - в този случай не се прави ДС и не се подава уведомление.
В характеристиката на търговски представител е упоменато , че към нея може да бъде включена и длъжността търговски пътник. Просто прецизирайте малко текста съгласно това, какво ще върши вашият човек.
3322 Търговски представители
Търговските представители представляват компании при продажби и
при необходимост осигуряват специфична информация за съответни стоки и
услуги.
Търговските представители изпълняват следните основни задачи:
• предлагат оферти и продават стоки на фирми за търговия на дребно
и едро, производствени предприятия и други търговски дружества;
• продават оборудване, доставят стоки и подобни услуги на търговски
дружества или отделни лица;
• получават и актуализират информация за пазарни условия и нали-
чие на конкурентни стоки и услуги;
• предоставят информация на бъдещи клиенти за характеристики,
функции и качество на продавани продукти и оборудване, демон-
стрират начини за тяхната употреба;
236 НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, 2011 г.
• определят цени и условия за кредитиране, записват заявки и уреж-
дат доставки;
• представят на доставчици и производители клиентски реакции и
изисквания;
• поддържат контакти с клиенти за осигуряване на добро обслужване.
Примерни длъжности в единичната група:
–– Търговски агент
–– Търговски представител
–– Търговски пътник
Не включва:
–– Търговски директор – 1221
–– Фармацевт – медицински представител – 2433
–– Специалист продажби в областта техниката (без информаци-
онни и комуникационни технологии) – 2433
–– Търговски представител: ИКТ – 2434
–– Продавач – консултант – 5223
–– Продавач, разносна търговия – 5243


източник : http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/Classifics/NKPD-2011_1-928.pdf
Като работници, предполагам! Дори нямам идея дали остават наши работници или са назначени в немска компания!

Не знам без да е ясно това обстоятелство как може да си отговориш на въпроса...
Най-елементарното: за месеците с командировки (а и извън тях) да си гласува плащане на личния труд с по 120 лв месечно. Хем облигационно правоотношение, хем си "избива" осигуровките, хем няма данък. Пък и не се чудиш за командировките

Класика . :smile1:
Здравейте,
фирма има работници командировани в Германия! Днес ми заявяват, че двама от служителите ще се осигуряват в Германия!

Като какви ще се осигуряват в Германия ? В качеството си на какви ?
Тя и давността за глоба е минала освен на този за 2015. :smile1:
Нали вече може да се коригира 50та? :blush:

Да, ако си я подал обаче. :smile1:
По чл.119 се прави ДС.
По чл.118 се издава заповед и не се прави ДС.
Идеята ми беше, че след като се взима инфото от 73, а тя е със същия срок за подаване като 50та, как точно ще си провериш сумите, не знам :)

Ако остане същия срок за 73 просто по инфото от справката неподалите декларации ще се информират да си приготвят едни пари за глоба и това е. Беше се коментирало преди време обаче, че срокът ще става 31.01. и всъщност само при промяната му тази справка ще има смисъл и ефект. То и да се събират глоби е ефектно де. :smile1:
Данните са на друг служител.

Заличете записа на грешния служител и подайте редовни данни за правилния. Ако това не води до промяна в Д6 при подаването отметнете, че не се изисква подаване на Д6.
.... и след това ще сме безработни и ще си "въртим" синджирчето :wink1:

Представяш ли си какво ще става като вземем да сравняваме ? Какви безработни, Марпанче, то времето няма да стига май да се отметнем...
Браво за новата справка ! Сега да направят подобна да можем да виждаме издадените фактури от доставчици, че там е.......интересно.
Каква точно е грешката ?