Здравейте,
Имате ли под ръка някаква форма на решение на едноличен собственик и/или акционер за избор на одитор на финансов отчет?

Защо не използвате Решението за приемане на ГФО от едноличния собственик на ЕООД като го преформулирате за избор на одитор ?
Те в държавната хазна липсват пари , а какво остава по фирмите...
Ами когато сметка 122 е по-голяма от касовата наличност,
няма ли да се тълкува като скрито разпределение на печалбата?

Като толкова Ви притеснява това разпределете си цялата печалба, а дивидента  изплащайте, когато имате пари за това. По принцип няма ограничение каква част от печалбата да се разпределя, а и няма връзка с размера на парите в каса и неразпределена печалба.
Ще попълни актуалната към момента на подаването бланка.  :smile1:
Явно в случая - новата.
Т.е. сега през септември майката трябва да попълни промяна на обстоятелствата със старата бланка? При това положение ще има ли проблем да подам онлайн документа?
Майката трябва да подаде по принцип документа и ако го е подала преди промяната ще бъде естествено стария формуляр. Самият документ не се праща онлайн, а се съхранява при Вас. Онлайн се подава съответното Приложение .
Ако към момента на подаване на документа от майката , което да е документирано с входящ номер в дневника Ви , формулярът е бил актуален си го оставяте същия.
има ли ограничение за размера на служебен аванс на управителя,срок на връщане?

Няма ограничение за размера на служебния аванс. Относно срока на връщане - служебният аванс се дава не, за да се върне, а за да се отчете. С една дума трябва да е наистина служебен аванс - с него да се отчитат направени покупки от подотчетното лице. Разбира се, ако има разлика и да се върне. Ако се дава, за да се върне според мене си е направо скрито разпределение на печалбата особено, ако е практика . Също така дори и в 422 тези пари пак следва да бъдат показани в наличност, ако не са похарчени и подлежащи на отчитане.
Това, че лицето е в майчинство не е причина да не регистрирате трудовия договор. Следва обаче да е подаден с правилната длъжност - потърсете причината за грешката, която Ви дава / може би самият код е променен / и коригирайте уведомлението.
Не знам как го четете вие, но аз го разбирам, че разходите от ред 10 може да се включват към част 7ма.
Според мен Д55 не се подава от фирмата в този случай,

Всъщност направо си се включват видно и от цитираното в текста " В тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печалбата,включително и разходите............. "
Ако приемем, че след подаването бихме могли да се самообложим за сумите в част 7 то определено подаването на чл.55 е невъзможно без минаване през НАП и евентуална тяхна санкция. Не виждам начин за подаване на декларация чл.55 , защото определено става дума за суми, представляващи скрито разпределение на печалбата за минал вече период. Остава евентуална намеса на НАП с последващи от това събития . Вариантът да подадем чл.55 с период трето тримесечие е възможен и коректен единствено , ако решим, че ще "разпределим" печалба именно през трето тримесечие на 2017 г..
Не изключвам обаче и някакво "нестандартно" решение на НАП каквато е и нестандартната им сега инициатива.
А след подаване на коригираща по ЗКПО следва ли да са подаде и декларация по чл.55 ?  Според мен трябва, но за какъв период?

И годишната декларация по чл.92 и тази по чл.55 формират задължения - два пъти ли ще ги платите ?
"Запознати " могат да бъдат единствено инициаторите на тази кампания и да отговорят на редица въпроси, които резонно възникват, но отговорите така и не са в нормативните документи. :smile1:
Да го направят този дивидент задължителен и мир да има най-накрая. Сега гледат касата, догодина - неразпределената печалба...
За българския бизнесмен сериозни са само задължителните неща.
Какво си мисля аз? Първо -писмото е без адресат т. е. адресант има, но не пишат за коя фирма се отнася. Пуснато е регулярно по мейли. Та мисля си, че може да не е от НАП, а от някой друг.

Е, има си адресат - в писмата като обръщение е посочено името на управителя и фирмата , която представлява.  :smile1:
Иначе има някакъв резон в размишленията Ви , но това не отменя предприетата инициатива на НАП.
Според мене не, защото това са едни пари от единия джоб в другия, но от чиста предпазливост бих се съобразила. :smile1:
https://ekspertis.bg/document/view/qanda/139234/0/


Изплащане на печалбата на ЕТ и представяне на паричния поток

Скрит текст :


 
Наличието на висока каса означава и висока печалба за което физическото лице си е внесла данъка. Аз лично мисля, че тези писма са разпратени без никой да вкара някаква мисъл.

Точно така - това е верният отговор за голямо съжаление . :good:
Трябва ми разрешение от НАП - за целта пиша писмо от името на самоосигуряващото се лице и едновременно с входирането му в офис на НАП по регистрация подавам Д1 с код корекция. 

Точно това става на практика .  :good:
 Какво казваме ела и ни провери фирмата е ЕТ и то разполага с печалбата си по всяко едно време затова данъкат е 15%.

Не знам как допускат да бъдат разпращани писма на ЕТ с текстове за скрито разпределение на печалбата и дивиденти. Явно трябва регулярно да си даваме парите на собственика и да не се трупат в касата . И да дойдат на проверка и да не намерят парите - какво следва ? Едно нищо.
 / става дума за ЕТ, разбира се /
Писмата завършват с текста :
" По отношение на лицата, които в 14 дневен срок не подадат коригиращи декларации, когато са налице основания за това , ще бъдат предприети своевременно контролни действия."

Има фиктивна касова наличност - подаваме корекция само тогава. Това не изключва възможността да "изплатим" дивидент, за да приведем касовата наличност в съответствие. Ефектът за фиска ще е един и същ.