" А що се отнася за осигуровките те авансово са по Булстат, но с годишното изравняване са по ЕГН "

Е, не - как авансово ще са по Булстат ??? Осигуровките на СОЛ са си по ЕГН.
Ако едно Ет има например авансови вноски то ЕГН ли ще ги преведем ? Не- по Булстат.Така и с данъка. Иначе авансовите вноски по Булстат, а данъка по ЕГН ???
Ако лицето има други доходи по ГДД извън ЕТ - те по ЕГН. И отделно от това всички задължения на лицето излизат както по ЕГН така и по Булстат като е ЕТ, но все пак трябва да спазваме някакъв принципен подход, мисля.
Мнение - изпратете втора с протокол .  :smile1:
по първи метод дава 5 м 17 дни
по втори метод дава 5 м 18 дни

попълване от 24.04.2000 до 18.10.2000
Ирена, това за притесненията на работодателя си е напълно нормално, но този работодател бива малко да се научи да се изразява правилно, да употребява точки и главни букви, да пише граматически правилно . В противен случай работникът наистина няма да издържи....... :smile1:

и аз като компи мисля, да - за вицовете е........
- попълва се таблица 6, ако е един вид професия на едно и също място се събира дохода и се записва на един ред
да

- място на извършваната дейност означава точен адрес - така ли е
да 


- и прилагат ли се служебни бележки за получения доход
не

 :smile1:
"Самоосигуряващо се лице е внасяло осигуровки върху 2200 лв. през част от месеците на 2013 г. За съжаление това е бил брутния му доход, а не след НПР."

Авансово избраният осигурителен доход и полученият от лицето доход са различни неща. Обр.1 трябва да съответства на подадената в ГДД чл.50 Т1 и 2.
В т.8 от уведомлението се пише кодът основанието на трудовия договор - там ще посочите евентуално 01 или каквото е то. Основанието на сключване на ДС не се упоменава в уведомлението.
Извинете, но какво трябва да издържи ?
Това-че има ЕТ,променя ли нещо?И пенсията му е на  "тавана".Ако е така,значи и през тази година нищо не подавам през ЕТ,никакви декларации!Само искам всеки месец удостоверение от трудовите-да видя-къде е?

Мисля, че така е правилно - не подавате нищо, ако е осигурен на максимума по ТД като за тази цел искате да даде информация.
23 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация и са осигурени върху максималния размер на осигурителния доход по трудово правоотношение, и осигурителният им стаж се зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;


SBR , не мисля, че въобще трябва да подаваш с код 23. СОЛ-ът не е осигурен за инвалидност .....
Д6  / 13.2013 / е само за осигурителните вноски като СОЛ:smile1:
http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2140:-8-&catid=14:tpbest&Itemid=33

Да,  pmihaleva , така е - намерих и този полезен коментар по въпроса. При грешно подаден код на вид осигурен следва да се заличи и подаде нова обр.1.И нека наистина пробва с отметка за неподаване на обр.6 и да сподели резултата. Не трябва да е невъзможно.
В указанията за попълване на обр.1 не виждам забрана да се коригира вид осигурен, но и аз като pmihaleva смятам, че по-добре да заличите и подадете нова редовна обр.1 за това лице. Ако подадете вярната обр.6 втори път като редовна - да, ще се дублират задълженията. / може би с код К и същите цифри, но тогава следва да се подадат с код к и обр.1 на всички.......луда работа  :no2: / До сега не ми се е налагало да коригирам обр.1 за 2014 , но това, което чета в различни теми ме кара да се замисля как би следвало да се направи тази корекция, за да бъде приета само примерно за едно лице и особено, ако не се налага коригиране на обр.6. Дали не бихме могли вече да подаваме само обр.1 или респективно само обр.6 ? И ако е така - интересно как следва да е правилната " технология " в случая на marina ivanova zemedelska . Първосигнално бих казала, че да, подава се корекция на обр.1 и се чеква неподаване на обр.6. Явто не става обаче....Вероятно системата засича съответствието на подаваните обр.1 и 6, а не на вече наличните / подадени / по даден ЕИК . Моля , който е " преодолял " този момент да сподели.....
Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.

Както писа и Ирена - бягайте от това определение.  :smile1:


Извинявам се за спама в темата, но как се получава този " ефект " ? Имам предвид да дам наименование на посочен линк......
от указанията Т 1
5.1 Тази колона се попълва от едноличните търговци, както и от регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, за доходите от продажба на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност, на които облагаемият им доход  се формира по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ. Те формират годишния си осигурителен доход като на ред 13, колона 5.1 от Таблица 2  вписват сбора от облагаемия доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3 и сумата на ред 26, колона Б от Справка № 2, част V на същото приложение от данъчната декларация.

Да съм по-точна - не можете да ползвате пренесена загуба от предходни години при изравняване на осигуровките. Ако имате в намаление такава сума следва да я игнорирате от сумата за вписване в 5.1 .