Може би да упоменете само , че работникът е на СИРВ ?
"Моят върпос е възможно ли е автомобила да се отдава примерно 5 дни месечно, възможен ли е такъв договор?"

Според мене няма никаква пречка автомобилът да се отдава пет дни месечно - ще трябва за всеки месец обаче да правите нов договор за тези определени 5 дни. Защо обаче е нужно да имате договори по за 5 дни като можете да си направите стандартен договор за наем с определен срок / година примерно /, а колко време реално ще ползвате автомобила си е Ваша работа. :smile1:
Подайте коригираща декларация обр.1 с верните данни за лицето през съответния месец.Това можете да направите до 30.04.2015 за данни, отнасящи се за 2014 г.. :smile1:
Аз съм сигурна, че ще надделее здравият разум и ще се преоценят някой много крайни , граничещи с парадокс предложения. Един счетоводител е връзката на собственика на дадена фирма със Закона и правилното му прилагане.
Примерно идва при нас едно физическо лице и ни пита какво да предпочете - ЕТ или ЕООД и защо. Следва да го препратим към адвокат ли и той да му обясни как стоят нещата с изравняването на осигурителните вноски примерно ?
Или собственик не може да вземе решение как да назначи даден работник и се нуждае от разяснения по КТ. Да го пратим при адвокат ли ?
Или собственик на фирма иска да обсъдим какво да предприеме, че да ползва данъчни преференции - какви дарения да прави, как стоят нещата с облекчения по застраховки живот и прочие неща. При адвокат ли да го пратим ?
Един счетоводител борави професионално непрекъснато и основно с определен кръг закони и буквално всяко наше действие е една практическа интерпретация и приложение на данъчното и осигурително законодателство.Без съвети, без коментари, без консултации по тези Закони какво ще прави въобще един счетоводител се питам ?

Само ни остава да се надяваме, че няма да ни забранят да си сменяме изгорелите крушки в домовете сами без да се налага да викаме електроинженер за това. :smile1:

Делфин, указанието , което прилагам е същия номер, но от 30.01.2007. Мисля, че е това, което търсиш.:)

Сабина, едно голямо благодаря !  :give_rose: :air_kiss:
Много ми помогна ! Хубав и приятен почивен ден ти желая от сърце !
Указание НАП 24-04-163/31.01.2007

Моля, ако някой има въпросното Указание и има възможност да го копира в темата или прикачи . Не го намирам по никакъв начин - касае указания във връзка с възлагане на Ревизии .В интернет го намирам само като предлагане на CD  за закупуване.

Благодаря предварително и хубав почивен ден !
Само за истината в спора  :smile1::
В копирания от мене текст от ЗКПО става дума не за неиздаване на касова бележка, а за липсата и.

".......Липсата на фискална касова бележка от фискално устройство или на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност, когато е налице задължение за издаването им, е основание за непризнаване на счетоводен разход за данъчни цели."

Иначе съм съгласна за предимството на съдържанието пред формата, за това, че разходът е наистина платен и прочие, но нали идеята е да видим как стоят законово нещата, а това е визирано в ЗКПО недвусмислено.И дори да се вземе едно такова решение да не се преобразува резултата с тази сума, за която липсва касов бон това решение следва да е взето информирано, че носи съответни последствия / евентуално /.В някои случаи може да става дума за 50 лв, в други за 1050 и не е без значение риска, който се поема.


Скрит текст :

Споделям мнението на Графиня Тити . :smile1:


Действително има доказателство, че фактурата е платена / неизключването на абоната / , но ако следваме буквата на закона липсата на касова бележка е основание за непризнаване на разхода за данъчни цели. Срещала съм в практиката случаи, когато липсващата касова бележка е заменена от копие на същата от контролната касова лента и фактурата е подписана и подпечатана от доставчика с текст "платена" и не е преобразуван финансовия резултат. От гледна точка на закона обаче липсата на КБ прави разхода данъчно непризнат. Друг е въпросът как процедират данъчните ......
Всъщност става така, че имам активен ПИК на СОЛ с неактивирани опции за подаване на обр.1 и 6 и ГДД чл.50.Ако имаше проблим с ПИК-а въобще нямаше да мога да влизам.....хм...... :hmmm:
Благодаря ти много за това инфо, n_alex76 !  :give_rose:
Със сигурност за някои точно това ще е причината. Имам обаче един СОЛ, който си отговаря на първото условие и няма активирано подаване нито на чл.50 нито на обр.1 и 6.

"За тези, които към 31. 12. 2014 г. имат издаден ПИК като физическо лице, след 01. 01. 2015 г. активен остава този ПИК. Другите кодове, издадени на физическото лице стават неактивни."
/ за тези би трябвало да няма проблем, но......./
Много ти благодаря за включването,  sabinaP !
Ще последвам и твоя опит и ще повторя всичко и, ако пак не стане ще потърся помощ на специалист. Аз мисля, че точно на твоя въпрос във форума на Микроинвест попаднах и там прочетох и последвах съвета от дискусията. За съжаление пак ми дава грешка, но ще направя още един опит - може нещо да не съм доизпипала.
Ако правилно съм разбрала копирам архива на флашка и после го прехвърлям в директорията, която е зададена в архиватора - тя ми е в D . След като е вече там възстановявам архива от опцията възстановяване на Архиватора / но не възстановяване от файл /.Дано стане.
Хубава вечер и още веднъж благодаря.
Бях много приятно изненадана да видя, че вече с ПИК може да се подава обр.1 и обр.6 !  :good:
Също така съм озадачена, че от няколко ПИК-а, които проверих на единия нямаше такава опция.Каква ли причина може да има на някои да отсъства тази възможност или е моментно състояние - не знам. Все пак е супер, че можем да ползваме вече и тази услуга !
Да използвам темата , за да не отварям друга. Опитвам се да прехвърля архив от един на друг компютър.Става дума за Делта ПРО . Архивът е копиран на флаш памет и го прехвърлям чрез стартиране на Архиватора и опцията възстановяване от файл.Стига до определен процент възстановяване и ми дава грешка .
Изписва ми: Alter Database is not permitted while a database is in the Restoring state.
Опитвам се сама да се справя, но за момента безуспешно. Дали някой не се е сблъсквал с точно такъв проблем и да може да даде идея ?

Само да добавя, че същата грешка дава, ако запиша архива в папката с архивираните данни от архиватора и вместо от възстановяване от файл ползвам само възстановяване.
Обр.1 за СОЛ ли е или за наето лице ?
Да разгледаме продажбата на автомобила във връзка с чл.26 ЗДДС.

Чл.26. (1) Данъчна основа по смисъла на този закон е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена.
...........
(5) Данъчната основа не включва:
.............
4. сумите, платени на доставчика за покриване на разходите, направени от името и за сметка на получателя, когато тези суми са посочени изрично в счетоводството на доставчика;

Очевидно тези суми за застраховката не са направени от името и за сметка на получателя и са извън хипотезата на ал.5 т.4.
В по-горе посочения линк става дума наистина за наем, но логиката е същата.

Скрит текст :

Съгласно чл.26 ал.5 т.4 ЗДДС сумите на застраховката не влизат в сумата на данъчната основа, ако са направени от името и за сметка на получателя на доставката и са елемент от данъчната основа, ако това не е изпълнено.Така мисля.
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/145297/255722

"........префактурирането на разходи за имуществени данъци, такси и застраховки не са елемент на данъчната основа на доставката и не следва да се облагат с ДДС (т.е. за префактурирането не следва да се издава фактура по смисъла на чл. 114 от ЗДДС, а първичен счетоводен документ, отговарящ на изискванията на чл. 7, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси)."
".......плач по дейност, която е изконно адвокатска........"

Звучи доста "ретро" и с привкус на "античност" - сякаш тази дейност е от създаването на Българската държава , а не е нещо, което динамично се променя с времето като всяка друга дейност.Едни професии изчезват, други се появяват, трети се видоизменят  - времето налага своите правила и закони, а ние искаме всичко да сведем до "изконно" и "вечно зададено" .
Нещата вървят към абсурдното положение една декларация на физическо лице да не бъде подадена, ако данъкът не е изчислен от счетоводител, а декларацията не е написана от юрист/адвокат.

т.е ДОРИ и да не са платени ПАК трябва да впиша в справката(????не съм сигурен смятам че само когато са излатени май тогава се вписваше???)

Сигурността би била налице, ако само се прочете чл.73 ЗДДФЛ. :smile1:

Скрит текст :
В справката по  чл.73 се включват сумите, които са гласувани за разпределение на дивидента при вземане на Решение за това. Включването им няма общо с факта на изплащане на дивидента. В този случай, ако решението за разпределение на дивидент е взето през 2014 независимо от изплащането/прихващането следва да ги отразите и в справката по чл.73.