Калина, само искам да обърна внимание на т.3 от статията в "Труд и право".

" 3. По повод отказа на лизингополучателя да придобие правото на собственост върху лизинговата вещ може да се стигне до сделка по прехвърлянето (продажбата) на това право към трето лице. Тогава отказът няма да се яви самостоятелна доставка, извършена между лизингополучателя и лизингодателя. Въз основа на сключваното в подобни ситуации тристранно споразумение ще възникне доставка на услуга, оказвана от лизингополучателя на третото лице. За да бъде тя облагаема, нужно е лизингодателят да е данъчно задължено лице и доставката да е възмездна. Също така ще е налице и доставка на стока - прехвърлянето на собствеността върху лизинговия актив от лизингодателя на третото лице."

Ако сте договорили отстъпването на това право да е възмездна сделка тогава ще издадете фактура за договорената сума.
Нали не ни казвате, че продавате МПС , на което не сте собственик ? Споменат е и лизинг, но оперативен ли, финансов ли ?


Тристранно споразумение при финансов лизинг на автомобил
Скрит текст :
http://trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2006:sdp201306art&catid=13:fipbest&Itemid=35

Може да потърсите и сходни теми - напоследък имаше такива. :smile1:
Струва ми се, че BalkanBusiness и dijit ще се разберат отлично . :smile1:

BalkanBusiness , а може би независимо от липсата на фактура имате документи, доказващи, че стоката е Ваша и бихте могли да избегнете варианта с Проформата ?
http://www.gli.government.bg/page.php?c=69&d=254

Скрит текст :

Бихте могли да сключвате ГД за съответната работа и време за извършването и / точно, както го описвате / , отделно за съставяне на ГФО и не мисля, че бихте имали проблем. :smile1:
 дали мога да сключа граждански договор за месечно счетоводно приключване и съответно съставяне на ГФО.Притесненията ми идват от това да не би данъчните да го приемат като втори трудов договор.

А месечното приключване ежемесечно ли го извършвате ?
Стоката е открадната на Румънска територия докато се намира в камиона който е паркирал на някакъв паркинг. А сумата   за откраднатото е удържана от изпращача .
Стойност на транспорта по ф-ра на превозвача  2800 лв  , изплатена сума  от  този който го наема за превозване на стоката  2000 лв.

Да Ви попитам - тази стока няма ли направена застраховка ? И имате ли договорена клауза откраднатото да се удържа от превозвача за сметка на цената на транспорта ? Или не излагате достатъчно ясно фактите ?
Да се почуди човек кого да " послуша " :

Виктор Баталов ли
http://qwerty1/6030-danychen-kredit-za-razhodite-svyrzani-s-leki-avtomobili/

или Цветомир Аврамов

" Здравейте,

Да, имате право на данъчен кредит за закупеното гориво. То е част от командировъчните разходи и се осчетоводява заедно с тях. Горивото можете да осчетоводите по сметка Други разходи:

Дт Други разходи
Дт ДДС
Кт Разплащателна сметка

Поздрави,
Цветомир Аврамов "
Не знам в крайна сметка какво точно от предложеното като текстове ще приемат, но накрая като се  започне  прилагането и съпоставянето на теорията с практиката ще наизлязат разни Указания и Разяснения и така ще се кърпят " дупките " на новото законодателство.....Напр аво ми изглежда като някаква параноя цялата тази работа.
Мисля, че за държавата като цяло ДДСто е някаква болезнена тема и фикс идея. Разбираемо, като оттам влизат най-големите приходи за бюджета.

Точно така е, да. Пак добре, че недекларираните разходи ще "трансформират" в такива за лична употреба, а не примерно представителни, та да ги обложат с окончателен данък освен, че няма да им признаят ДДС-то. :(
" Въвежда се задължение регистрирано лице, което възнамерява да използва стока или услуга с данъчна основа над 700 лв., за която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, едновременно за целите на икономическата си дейност и за лични нужди на собственика или на свързаните с него лица, на работниците и служителите или на трети лица, да подаде декларация в Националната агенция за приходите за методиката за разпределение на преките разходи, която ще прилага. "

Мисля си какво става с нерегистрираните по ЗДДС, които са "злоупотребили " по същия повод - използвали са стоки и услуги и за лични цели , но като не са ползвали ДК остават " извън " полезрението на закона...не им се дава възможност " да си признаят "........а и те, не че си биха искали, но някак нещата остават фокусирани само върху регнатите...
Изчакайте търпеливо зареждането - често става бавно. Опитайте да изчакате и без да кликвате на " продължи" . След появата на зареденият вече компонент натиснете RUN .
Имаме ДМА с изтекъл давностен срок

Дали бихте пояснили какво е точно означава това ?
http://qwerty1/6030-danychen-kredit-za-razhodite-svyrzani-s-leki-avtomobili/

Скрит текст :

Потърсете и посоченото Указание на НАП. При определени условия и правилно документиране бихте могли да ползвате ДК.
ЗДДС
...........
чл.70
...........
(3) Алинея 1, т. 2 не се прилага за:
................
7. транспорта и нощувките на командировани от лицето лица;
Неслучайно копнах това Решение - един пореден пример за тълкуване на законови текстове от съда, който би трябвало да е " проводник " на законността. :smile1:
В чл.26 не е указано, че включването на нотариалната такса зависи от плащането и - да, така е. Често обаче търсим отговори в съдебна практика и вместо това въпросите стават повече от отговорите.
 Нали купувача ще плати нотар. такса с ДДС на нотариуса


http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0061d812/57832012.htm

от линка :
" 13. От изложеното следва, че след като спорните разходи, под формата на заплатен местен данък, нотариална такса и такса за вписване, са изцяло за сметка на получателя по доставката и няма доказателства същите реално да са изплатени от доставчика и то от негово име и за негова сметка, то същите не следва да се включват в данъчната основа на доставката, а нормата на чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗДДС е неприложима."
http://qwerty1/1539-osigurovki-i-danyk-pensioneri-po-gd/

http://qwerty1/3668-kak-da-plashtam-osigurovki-pri-rabota-po-grajdanski-dogovor/

от линка:

" Осигурителните вноски са задължителни и в случаите, в които месечното възнаграждение на работещите без трудово правоотношение след приспадане на разходите за дейността е по-малко от минималната работна заплата за страната, но лицата през същия месец са осигурени и на друго основание."

Споделям мнението на ХХХХХ .
Ти ме разби направо,нали има право да избира как да се осигурява.

Осигуряването е в резултат от извършваната дейност , а не от произволен избор - ако само управлява - ДУК или СОЛ, ако упражнява личен труд и извършва каквато и да е дейност свързана с фирмата - СОЛ . Не пречи да е СОЛ и ДУК едновременно. Но след като има дейност само по ДУК не виждам как може и да е счетоводител. Следвало е да бъде СОЛ .

А сега, ако правилно разбирам това лице - управител с ДУК иска да бъде зачетен стажът му и като счети.......