но 2019 пак е имал приходи над 300к, просто са отразени в друго приложение (за НПР).

През 2022г. следва ли да се подаде декл. по чл. 87а където вече ще търси над 300к за 2020г и ще ги "види" защото 2020 е вече на приходи-разходи?

През 2019 се е облагал с НПР като физическо лице по ЗДДФЛ.
За 2020 ще подадете Декларация по чл.87А .
Имам още един въпрос, който ме дерзае.... Ако досега лицето не е внасяло авансов данък, при проверка от НАП /по повод възстановяване на ДДС/ би ли било проблем?

Не мисля.  :smile1:
То си има за тази цел лихви и глоби, но пък и да живее човек с апокалиптични мисли не е ок. :wink1:
Не се сещам как да го формулирам - сключваш договор сам със себе си :blink:

Не толкова директно.  :smile1:
Фирмата с управител ААА сключва договор по ЗЗД с физическото лице ААА. Ползвайте бланка на граждански договор.
Има ли праг на приходите, където физ. лице не е длъжно да декларира авансов данък?

Не. :smile1:
Защо трябва да се издаде протокол,  като анулирането става в същия месец. И нито ние, като доставчик, нито клиента, сме отразили тази фактура със стойности, като редовна в месеца на издаването.

Всъщност точно в това не сте сигурни - просто нямате оригинала.
отделно има и друга фирма - в нея се  осигурява като СОЛ/може би там му приспадат осигуровките за окончателния облагаем данък/

Изяснете си този момент - да не би СОЛ да има във фирмата / ако е ООД/ЕООД личен труд и там да му приспадат личните осигуровки за целите на изчисляване на ДДФЛ.
НОИ отказват да платят болничните, защото работникът е ползвал 95 дни неплатен отпуск преди първия болничен лист и има прекъсване в осигуряването. Затова и имам предписание да залича данните в декл.1, които подавах за м.юни и юли. За август не съм подавала декл. 1 за това лице, според техните указания. Казаха ми, че когато лицето представи болничен да го отбелязвам като неплатен отпуск за временна неработоспособност. Програмата, с която работя, попълва автоматично същите неща, както при теб за дните във неплатен отпуск за временна неработоспособност

При тази информация вече можем да кажем, че НОИ са били прави в тълкуванието и препоръките. Лицето е имало прекъсване поради надвишаване на лимита от 90 р. дни неплатен. За периода на неплатения за временна нетрудоспособност би трябвало обаче да се подаде Д1 - видно от поведението на ТРЗ софтуера, а то е основаващо се на някакво законово положение лицето си има осигурителен стаж.
 Наистина имам нужда от помощ

Да видим по метода проба-грешка: :smile1:
Направих един опит. Имам лице, ползвало вече 90 работни дни неплатен за 2021. в ТРЗ програмата зададох 8 работни дни неплатен отпуск за временна неработоспособност,а другите - работни. Начислих заплатата и какво се получи :
1.Във фиша виждам , че са дадени 3 дни от работодател със сума и 5 неплатен за вр. неработоспособност
2.Д1 за 10.2021 е попълнено така : 21 дни в осигуряване в т.16
                                                              13 дни в т.16,1
                                                                5 дни в 16.4
                                                                3 дни в 16А
3 При проверка на записа чрез програмата на НАП дава коректен запис
4.Имам опция да изчисли програмата осиг. стаж и за октомври ми дава 1 месец.
Изводът, който правя е, че този неплатен няма общо с неплатения от 30/90 дни по КТ и се признава за осиг. стаж.
Това се получи от така направеното начисление.
 Изискването е да се съхраняват всички екземпляри на анулираните фактури при доставчика/ чл.116 ал.5 ЗДДС/. , а аз не разполагам с оригинала. ... Как трябва да се процедира?

Аз бих издала Протокол за анулиране на тази фактура и бих изпратила екземпляр и на насрещната страна. Протоколът, както и анулираната фактура трябва, естествено, да се включат в дневниците.
 От НОИ ми казаха, да не подавам Д 1 за тези периоди, защото има прекъсване на осигуряването. Остава въпроса дали се признават за трудов стаж по силата на Чл. 352.

4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
и дали за този период се полага платен отпуск, който трябва да изплатя като обещетение

Не съм много съгласна с НОИ за прекъсването на осигуряването на лицето. Аз в подобни случаи посочвам дните като неплатен отпуск, зачетен за стаж. Много ми е интересно да прочетем наистина този материал от "Знам как" . И в кои примерно случаи като при Вас е коректно да се посочват така тези дни.
Тъй де, ама викам да няма нещо нова, та попитах :)

И аз затова прочетох...
Време по трудово правоотношение, което се признава за трудов стаж, без работникът или служителят да е работил

Чл. 352.

4. (изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., в сила от 28.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
ОК. Как е?

Днес срокът от един ден е утре. Срокът от два дни е вдругиден и т.н.
:good:

ДОПК чл.22 ал.6 .
Веднъж. Дори и с различни диагнози при непрекъснати болнични плащате само първите 3 дни от първия болничен.

вижте тука

и тука
 :blush:  ако префактурираме транспортните разходи мястото на доставка в случая ще се определи ли по чл.21 ал.2 от ЗДДС , т.е мястото да  е там където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато получателят е установен извън ЕС фактурата да е без ДДс на основание чл 21 ал 2 от ЗДДС

Без ДДС съгласно чл.86 ал.3 и във връзка с чл.21 ал.2.
Някакъв вариант за транспорт, включен в стойността на стоките и ДИ ?
Здравейте,
има доста писано по темата, но сте прочели вероятно. Не е нужно да прекъсвате и пак да възобновявате. Напишете сега как стоят нещата - откъде се осигурява в момента и как иска да е, за да получите и отговор по същество.
Вчера се опитах да подам коригираща ГДД на ФЛ по чл.50 от ЗДДФЛ, но без успех, понеже резултатът след обработката е, че вече има подадена такава.

Единственото, за което се сещам в момента е :
" (2) При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация."

Да не би да има междувременно подавана втора след редовната и тази вече да не се явява коректна ?