Според последните изменения на ЗОПБ всяка година ли трябва ново решение от Сол за личния труд,

Така го направете , за да не се питате непрекъснато къде може да сте нарушили нещо. На всички ни идва в повече вечното недоумение кой какво ще ни каже насреща при проверка. Аз лично правя договор всяка година. Някои не правят договори, а личният труд изплащат на основание Решение на собственика или ОС, но това вече е друга тема.

Усмихнат ден !
https://www.tita.bg/page/460

Вижте т.2 от табличките тука - там има и пояснение по въпроса. То ясно, че става така да доказваме, че нямаме сестра...
Бихте ли споделили, според вас, ако дружество осъществява "управленска дейност" според органа... с нает лек автомобил / паралелно ще се отчита и лично ползване/, имаме ли право на данъчен кредит по фактурите за наем, гориво и т.н.?

Здравейте ,
понятието "управленска" дейност като такова отпадна от чл.204 ЗКПО от 2016 - разходите за упр. дейност са си необходимо - присъщи за дейността на фирмата. И ако ползваме данъчен кредит за разходите за експлоатация на нает автомобил за дейността на фирмата в частност ще ползваме такъв и за управленската дейност .
За 5 може би не, но в случая става въпрос за разход от 4230 .  :smile1:
т.е. най редно е да направя корекция на баланс и опр и гдд,

Точно това следва да направите.
От сайта на НСИ :
Скрит текст :

За корекцията на ГДД сте в срок .  :smile1:
...в искането им за представяне на допълнителни документи ми изискват документи за собственост или договор за наем на посочения адрес за кореспонденция.


Все пак е добре да си давате сметка, че посоченият адрес за кореспонденция трябва да е легитимен и бихте получавали всички изпратени на него писма от НАП. Ако не могат да Ви открият на него последствията не са за пренебрегване . Могат дори да Ви дерегистрират служебно , ако имате ДДС регистрация  - вижте чл.176 от ЗДДС.
 вярно ли е, че осигуряването на МРЗ като СОЛ се има по-голяма тежест от осигуряването по ТД?

Не разбирам точно питането , но при пенсиониране осигурителният доход ще е сбор от двата осигурителни дохода на лицето , ограничен до максималния размер на осигурителния доход - 3000 към момента.
Благодаря за отговора! Ако откажа да мина на 4 часа и си остана на 8 часа и си пусна неплатен за август (което пак им пести пари за мен), това ще ми се води за трудов и осигурителен стаж, но върху брутната ми заплата или не?

Върху минималната работна заплата.
Ще опитам :

Получавате брутно възнаграждение 1000 лв. От тази сума имате удръжки за осигуровки 150 и данък 50. Тези 200 лв. са Ваше задължение към бюджета. Чисто хипотетично , ако Ви дадат 1000 лв. Вие ще трябва да внесете тези 200 в бюджета и ще Ви останат 800 чисти. Това обаче прави вместо Вас работодателят - внася Вашите 200 лв. в бюджета и Ви изплаща чистите 800.
За всеки месец поотделно ли трябва да попълня данъка,

Да по мое мнение.

И друго, правилно ли е, ако има колона във ведомостта, в която се изписва датата, на която е изплатено

Да , би било правилно. Аз отбелязвам датата на плащане.
На пръв поглед всичко изглежда ОК , но дали проблемът не идва от комбинацията заличаване - корекция - един вид едното се заличава, а другото коригира. Защо не опитате да си направите правилно необходимите корекции в увеличение и намаление ?
Посочвате сбора на данъчния кредит в клетка 80, а в клетка 60 вписвате резултата за съответния месец.
Доколкото темата е "Неподписан трудов договор" на практика имате невалидно уведомление и тука не може даже да се говори за никакъв срок. Просто заличете уведомлението.
Заличете. Системата ще приеме заличаване независимо от времето , а и това е правилното действие от Ваша страна.
 Искат да им издадем фактура в която купувач да е Дубайската фирма а получател Италианска с валиден номер .

Какъв е точно въпроса ? Издавате си фактурата на фирмата от Дубай с всички необходими реквизити. На получател вписвате лицето, приело стоката  - евентуално като представител на Италианската фирма в пояснение. Правите си един протокол с Дубайската фирма като основание да предадете стоката в Италия.
Да . Защо да не можеш ? Имаш регистрация / задължително / и после отпадането на основание за задължителна регистрация .
На практика в подаваното Д1 няма да има суми за осигурителни вноски, а само за данък. Лицето ще има подадено Д1 за осигурителните вноски от ЕТ-то си.
1. А ще има ли последици от НАП, тъй като сроковете за по-голяма част от Д1 са минали? Реално погледнато фискът не е ощетен, тъй като не са платени все още възнагражденията.

Никакви. Датата на изплащане на съответните възнаграждения и плащането на данъка по Д1 с код 90 са си в срок. И да - ведомости трябват.