За работниците-ясно. С една заповед - забрана за лични нужди.
Въпросът остава отворен за собственика. Кой и на какво основание ще му забрани? И в последствие кой ще го принуди да се отчита какъв личен живот води?

Мисля си за тази Заповед за забрана - едно нещо може да е забранено, но дали се изпълнява Заповедта е друго. Пак може да се ровят за доказателства и прочие. А за собственика е направо абсурдно да се приложи Заповед за забрана, така е. Един абсурд / като Указанието в този му вид / води неминуемо да много други абсурди по приложението му.
Това Указание като гледам е заложило в себе си много бъдещи дела между фирми и НАП . И тогава става интересно....не знам не го ли съзнават наистина . Или залагат на рибата в мътна вода ...
а какво мислите за варианта такива разни суми да се дават на разчет? възстановени в последствие от подотчетни лица?

Този ми се струва правилния вариант, но вместо подотчетни лица бих използвала 499  . На подотчетни лица обикновено се дава служебен аванс за целите на дейността на дадена фирма. И така без да ползваме данъчен кредит ще имаме един разчет за средства, възстановени впоследствие от лицето, за което се отнасят - подобно на личните осигурителни вноски на СОЛ.И това обаче не ни спестява наличието на методика, която да ни дава основанието да признаваме данъчен кредит в определен размер.
С начисленото ДДС не следва да увеличавате стойността на актива. Това Ви е данъчно-признат разход съгласно чл.26 т.4 ЗДДС.
Не знам защо не измислиха направо един данъчен праг, както с осигуровките и данъчните размери на амортизациите та да е просто и лесно и държавата да си вземе, каквото е пожелала. Защо сега ще ни препоръчват ?
Благодаря, n_alex76, за линка - ще го изгледаме да чуем аргументите на другата страна.Това може на служебните компютри да се направи - не е за лични цели, нали ? :smile1:
От скромният ми опит с клиенти мога да кажа - никой няма да направи нищо, ако аз не го подготвя предварително (попълня, обясня и т.н.), а и тогава пак няма да го направи.

Затова смятам да заложа на чисто административния подход:
1. Заповед за ограничаване на използването на активи за лични нужди (може и със стара дата)
1.1 колите домуват на служебния паркинг, пътни листове по километраж от ... до ... за всеки изминат километър - значи няма лично ползване
1.2 компютрите не се използват за лични цели - фейсбук, лична поща, форуми (???) - ако някой ги ползва - незабавно бива освободен. Няма освободени - значи няма ползвани компютри за лични цели
1.3 телефоните - не се провеждат лични разговори. В повечето фирми служителите заплащат изговореното над лимита - възмездна доставка, фактура.
1.4 имоти за лични нужди - не подържам такива във фирмите. Всичко се отдава под наем с документи и фактури. Жилищните имоти - на юридически лица, че да не отиде правото на дан.кредит

2. Всички сделки за лични нужди - възмездни (фактури и плащане). Това е малко като извънредния труд - по принцип са забранени, но ако има са платени.

Мдааа ... ще бъда строг, но справедлив ... :)

... и на карибите е лято ...

Аз напълно разбирам и споделям това, че никой нищо няма да направи, ако не го подготвим ние. Обаче все повече се възмущавам от тази нагласа, която води до все повече работа от страна на счетоводителя /непризната и неоценена/ и все повече безхаберие от страна на собствениците. Мисля, че е дошло време и те да започнат да разбират нещата, да имат малко повече лично отношение към въпроси, касаещи техните пари. Да разберат, че не ние вземаме решения и правим чудеса , а на практика в основата на работата ни са техните решения и стопански действия. В крайна сметка правим необходимото да им помогнем да вземат информирани решения. ще си помисля дали да не е само една декларация от тяхна страна вместо многобробройни , сътворени от счетоводителя документи.

иначе за какво е лято на Карибите като няма да го усетим, потъвайки до гуша в новите данъчни "предизвикателства" ...
...осъзнавам, че каквото и да обяснявам, надали ще получа уведомление от клиент, че през месеца нещо е било ползвано за лични нужди

А дали няма да е целесъобразно да им искаме такова уведомление/декларация, че през месеца нямат ползвани за лични нужди стоки, услуги и прочие ? Въобще в някаква декларативна форма, че нямат или ако имат - какво ? И съответно за това следва да имаме и методика преди подаването на СД ЗДДС. Тази декларация би ни служила като основание да ползваме в пълен размер или не ДК по описаните в дневниците фактури.

/ аз спирам до тука, че става все по-зле /
Пасатче, ти направо хвана таралежа с голи ръце . :smile1:
Един вид, който до сега си е затварял очите и нищо не е начислявал, нека сега се коригира, моля.
не е точно така. Пишат:

...Ако избраната от данъчно задълженото лице база за разпределяне на направените преки разходи е съобразена с естеството на съответната стока...

няма да я оспорват. Ако преценят, че не е съобразена? :)

Опитах се да се самоубедя в добрите намерения, но, уви-връщам се на изходни позиции . И пак се сещам за дявола и Евангелието.
Един вид - каквато и да е базата, стига да е прилагана последователно няма да бъде оспорвана.Няма да бъде подлагана на контрол и съмнение по отношение на начина, по който сме я определили ? Достатъчно е да следваме собствените си "разработки" ?
Звучи ми като едно пожелание да я има , каквато и да е тя. Формата пред съдържанието...да има нещо, да се самообложим...и си стискаме ръцете.
/ все пак да отчетем по заслуги елемента на успокоение, който се вложили в тези редове /
Ами ...да пристъпваме към методиките . :smile1:
Точно така - Указанието е за въпросите, свързани с ДДС ! Другото най-вероятно следва да разбираме и знаем без Указания - да се самоследим , самоконтролираме , самооблагаме.И при ревизии да не се съгласят с нас, защото в цялата тази работа има субективизъм на най-високо ниво. Най-вероятно държавата гледа да се справи с най-голямата си "болка" - ДДС-то и другото е оставено на произвола .
Указанието ми се стори така направено, че да поставя повече въпроси отколкото дава отговори и дава "възможност" да се тълкува , както дявола - евангелието. Доколкото едва ли имаме друг избор следва да приемем реалността такава, каквато е. В този ред на мисли докато се притесняваме за колите и имотите със същата сила стои въпроса и за компютрите, телефоните, мебелите-ДМА и какво ли не още. Дали си дават сметка господа законотворците колко трудоемко е администрирането на един такъв процес като този с проследяване или не на ползването на имущество и услуги за лични цели ? И то със съмнителен краен резултат, който биха могли да оспорят , защото където няма точни правила няма и принципи.
Според мене това биха били едни неправомерно удържани и внесени пари в по-малък размер . :smile1:
След като лицето е СОЛ следва да декларира това обстоятелство пред платеца на дохода и да не му се удържат осигурителни вноски и ДДФЛ. Иначе по принцип не може да приспадате два пъти осигурителни вноски за един и същи месец от различни доходи .
ЗДДС
..............
чл.113
...........
(13) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За две или повече извършени доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същ данъчен период, може да се издаде сборна фактура. Сборната фактура задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 9 - 15 за всяка отделна доставка, отразена в сборната фактура, и се издава не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем, а при вътреобщностни доставки - в срока по ал. 5.
Да - в справката по чл.73 се обявяват начислените дивиденти без значение дали и кога са изплатени.ФЛ не декларират нищо.
Осигурява се като СОЛ на 420 лв осигурителен доход . Ет-то си работи, но лицето не си изплаща възнаграждение за вложения труд/ личен труд тоест не си плаща 10% ДОД. Надявам се сте ме разбрали

В ЕТ няма възнаграждение за личен труд, а още повече и ДДФЛ за него.
Иначе Ви разбрах. :smile1:
Същото лице има ЕТ и в него се осигурява като СОЛ на 420 лв и не полага личен труд.

Не полага личен труд ще рече не упражнява дейност ли ? Тогава за какви осигуровки, за какво Д1 говорим ?
А дали има възможност човек да се самоосигурява, без да извършва някаква дейност - т.е. само да си внася допълнително осигуровки, за да има по-голям осигурителен стаж?

Няма как - осигуряването върви ръка за ръка с упражняването на дейност.
/ освен, ако не я "имитирате" /