Здравейте!
Точно такъв случай имах този месец - освободен служител на 30.08.2019. В септември начислено само обезщетение за неизползван отпуск и обезщетение в размер на 4 брутни заплати, без отработени дни. Подадох Д6 само с данък плюс Д1. Прие ги.

Разгледах си в ТРЗ програмата как бих могла да начисля подобна ситуация - единствено намерих вариант в модул "Корекция за предходен месец", което и намирам за правилно. Може да намеря начин, но на прима виста не успях, а ми стана интересно.  :smile1:
Чисто технически програмата няма да ми даде никакъв шанс за начисление на работник, който вече не ни е работник. Освен извън софтуера ? Обаче пък не виждам как ще формираш и Д1...
ВОП няма. С фактура или без нея при извършване на продажба в страната начислявате ДДС.
от къде ще се види това,че има окончателна осигурителна вноска?

Най-малко от ГДД и попълнените в нея Таблици 1 и 2. Не знам дали има някаква функция в системата, която да ги отнася и в персоналния регистър. Скоро на едно самоосигуряващо лице доплатиха суми за болнични със задна дата поради довнесени осигурителни вноски - явно Т1 и Т2 си вършат работата.
Да, точно така
Ясно , че е така. Все пак питам - в тези осчетоводявания, които сте дали къде се намира кредитната карта ? От тях не се вижда да има такава - толкова дълбоко е скрита в джоба на собственика.

Мога ли да взема счетоводна операция 493/151, ..да взема пък обратна на тази операция 151/493?

151 - кредит
493 - разчет със собственик
???  - сметка за кредитна карта /  не ви ли трябва /
В тези осчетоводявания къде е кредитната карта ?
С електронен подпис ние подаваме вече подписани документи на клиента. Счетоводната къща подписва подадения от нея документ, а той е повторение на вече съществуващия оригинал. Изобщо не може да се твърди, че подписваме ГДД на дадена фирма. Тя трябва да си съществува вече одобрена и подписана от фирмата, а това, което СК прави е да я подаде чисто технически и с идентично на оригинала съдържание в НАП. С подписа си ние удостоверяваме именно тази идентичност на подадената от нас ГДД с тази, подписана вече от клиента .
Когато счет.фирма подаде ГДД на клиент със собствен ел.подпис,

Ключовата дума е подаване - подаване на нещо вече подписано от собственика . Счетоводната фирма може да подава , но какво подава и при какви обстоятелства - вече е друга работа. А когато е с електронния подпис на фирмата - както и Пъпешче по горе писа - няма как да се докаже, че подаденото не е от самия собственик на фирмата.
СК е упълномощена да подаде, а в питането нещата отидоха и по-далече - IU да подписва електронно и ръчно ...
Ако СК подаде ГДД, неподписана от собственика , чия би следвало да е отговорността...?
Допълнено:
Но надхитряването  с НАП може и да не мине, защото извадката от НАП за излъчени декларации и др. е по IP адрес.

Тази причина може да е само една от различните възможни . Не мисля обаче, че е на първо място - особено за СК звучи несериозно и непрофесионално за самата СК . А по отношение на IP адреса - все пак с ел. подпис може да се подава от различни компютри с инсталирани съответните приложения на доставчика на ел.подпис.
По - скоро ми се струва , че така се цели избягване на отговорност най - вече.
И все пак, кой всъщност остава правилният начин за работа по електронен път на една счетоводна къща? Електронни подписи за ЮЛ, издадени индивидуално на всеки счетоводител от СК и упълномощени от всяка фирма? В този случай как се организират нещата, например когато бъде уволнен/назначен служител? Нов подпис, и наново упълномощаване от всяка от няколкостотинте фирми?
Или подпис, издаден на името на управителя, който да ползват всички служители? Но в този случай пак се получава така, че те ползват чужд подпис...

Ако търсим идеалния вариант , при който няма никакво закононарушение и не могат за нищо да ни "хванат в крачка" трябва да изберем един от двата възможни варианта :
- Вашето предложение за подпис на всеки служител от счетоводната къща и последващата страхотия от упълномощаване, напускане на служители, идване на нови... / честно казано не искам да съм на мястото на управителя на такава СК / .

- електронен подпис на името на управителя и той да подава всичко, за което е поела ангажимент СК / тука даже ще има и упражняване на контрол на крайния резултат от работата на всеки служител /

И накрая бих казала , че често се търси компромисен вариант, златната среда, която всеки сам намира , за да си върши работата и да не затъва твърде много в дебрите на бюрокрацията.
Самия Инвойс отделно въвежда ли се като документ в дневника за покупки?

Не, нали за това се прави протокол - за да се въведе чрез него инвойса .
Много често го нямам комфорта да разполагам с два дни предварително, за да направя регистрация. Решението за назначаване става от днес за утре в доста случаи. А и наистина ел.услугите следва да подпомагат този процес, а не да го затрудняват и да  обричат на неизвестност  крайния резултат.
 Как процедирате колеги при такива забавяния от страна на НАП  и Вие имате ли такъв проблем по приемането на уведомленията !

Днес и при мене е същото - от сутринта чакам обработка на подадени уведомления. Няма как и работникът да е на работа - поне официално.
Правилната дата е 2.07,с Ел подпис, ще мине?


Да. :smile1:
Подайте го сега с правилната дата - ще го приемат без проблем / по електронен път / .

По думите му, във всичко това нямало нищо неправомерно, тъй като счетоводната къща разполага с т.нар. "универсално" пълномощно от всяка от фирмите, в което е записано "Упълномощавам...със следните права: ...
С други думи, те били упълномощени да подписват документи от името на собственика/управителя, и това право важи както за подписване на хартия, така и за електронно с електронния подпис на собственика/управителя на фирмата.


Взели на управителя и електронния подпис и имали право да го подписват и на хартия  -  още малко и бизнеса му да вземат  та да е наред всичко. И това са 100 фирми и 100 / поне / такива "управители" ???
Това счетоводна къща ли е или заложна ...
Делфинче, безразлично е от КОГО е направено нещо с този ПИК - никой не може да докаже, че не е подадено от самото лице.

Да, вероятно си права си, Пъпешче. По въпроса с ПИК-а е така - май винаги е "правомерно" ползван.

Това с държането на електронни подписи на самите фирми ми се струва като огромна отговорност за СК и откровенно глупаво, от страна на собствениците на фирми.

По въпроса с електронния подпис споделям това мнение.
 Единственото близко до въпроса, което открих, е в условията за ползване на ПИК от НАП, където е казано, че е задължение на всяко лице да пази в тайна своя ПИК / НАП не носи отговорност за действия, извършени с неправилно съхраняван или неправомерно ползван ПИК.
Връщам се отново към този текст, постнат от колегата . Той действително е единствен, касаещ въпроса с ползването или не на ПИК от друго лице. И всъщност се питам кога ПИК е "неправомерно ползван" ? И да стесня малко обхвата на въпроса - неправомерно ползван ли е доброволно предоставен ПИК от притежателя му на друго лице с цел извършване на желани от него действия ?