Правили сме и други покупки онлайн, не в декември, а през юни, но фактурите винаги престигат с касов бон, закрепен за тях, явно има промяна в Наредба Н18

Това не е критерий - зависи какъв начин на работа е избрал доставчикът. А промяната с възможност за пощенски паричен превожд и респективно неиздаване на касова бележка е от преди 2020.
 Въпросът ми е как ще се изчисли обезщетението по чл.222 ал.1.

Точно този член урежда и начина на изчисление на това обезщетение .

Скрит текст :
Прочетете какво представлява пощенският паричен превод и ще се съгласите / вероятно / с практиката между доставчик и куриер.
Имам едно ЗП регистрирано по ЗДДС на основание чл.96 - 50 000.00 лв. оброт. От няколко години работата намаля и оборота за 12 месеца назад е доста под 50 000.00 лв.  Мога ли по инициатива на лицето да подам за дерегистрация, съгласно чл.109, ал.2 от ЗДДС?

Да, можете.  :smile1:
каква може да бъде причината чрез ПИК-а да не се приема. А д.6 за м.13 ги подавам чрез ПИК-овете им.

Д6 подавате с ПИК, защото подаването е задължение на физическото лице. Д1 обаче следва да се подаде от осигурител, какъвто ФЛ не е / вероятно /. Ще трябва ЕТ - то да Ви упълномощи да подавате на собственика Д1.
Предполагам бих могъл да си спестя главоболията с корекции на Д1 ако в решението е записано, че това възнаграждение е само за Декември?

Да .  :smile1:
Продължавам по начина да го правя, както в първия коментар съм писал!

Разрешаваме ти...  :yes3:   :smile1:


Здравейте ,

Всичко е така, както сте го описали при едно условие - личният труд се отнася само за месец декември. Ако личният труд се отнася за всички месеци от годината то ще следва да подадете корекции на Д1 помесечно за вписване на облагаем доход и данък. Д6 също бих подала помесечно с дата в клетка 18  31.12.2020.

Доп . : И Nickolay е писал - сега видях - значи сме 2:0.  :smile1:
1. При начислен наем не удържам данък ДДФЛ, докато той не бъде изплатен на лицето срещу СИС.

Всъщност при начислени заплати също не удържаш данък докато не бъдат изплатени.  :smile1:
това значи ли че след като променим осигуряването без озм и на него му се наложи да ползва болничен той няма да има право

Да, точно това значи.  :smile1:

Питам защото при изчисляване сумата на болничния нали връщат година и половина .

Връщат, ако лицето има издаден болничен. В този случай няма да има право на такъв.
Здравейте ,

преди доста време колега беше публикувал отговор на НАП по същия въпрос , но не мога да го намеря в момента. Там ставаше дума за начислено ДДС в случай, когато не е следвало да се начисли. Отговорът беше като Вашето предположение , че издавате Протокол и начислявате ДДС на стойността с ДДС.
Ако го открия ще го постна.
Защо да трябва да подадат ? Ще подадат след като започнат дейност и ще отразят датата на началото за 2021 в т.5 на част IV .
Попълнихте ли Приложението за данъчни облекчения ? Отразили ли са се те в началната страница, където се изчислява данъка ?
Здравейте ,

забелязала съм, че не може да се въведе ДДС в дневниците без данъчна основа /  Делта ПРО имам предвид / . Може и да има вариант, но не съм намирала. Пробвайте следното :

609/702 / примерно / - 100
609/4532                        -   20
 и след като влезе в дневника

609/702                        - - 100  / с минус /
Все има първи път.  :smile1:
Вероятно облагаемият Ви доход надхвърля 7920 ?
"Чакането" да не Ви лиши от данъчен кредит ...
Да, нормално е да се получи така  в определени случаи.
А ако ги декларирам в годишната Справка за 2020 г., грешно ли е?
А данъка, който съм удържала през м.декември кога го декларирам, в кое тримесечие?


Не можах да се въздържа да не Ви попитам - Вие закони четете ли ? Как може да питате неща, които са казани в прав текст в Закона и се иска едно прочитане ?
Намирам за неетично колеги да питат и задават въпроси, които не са спорни, а са изяснени съвсем недвусмислено в съответния закон .

Много се извинявам и бих казала " не го приемайте лично", но май в случая е по-добре да го приемете лично и с най-добри намерения от моя страна.
Още веднъж ме извинете.