Смятам, че бележката се издава при поискване. Работодателят извършва годишно преизчисляване на ДДФЛ, но лицето може да има и други доходи за деклариране или да има за ползване данъчни облекчения поради което ще подава ГДД и му е нужна служебната бележка .
Реших да не публикувам нова тема, а в тази да разискваме по стар въпрос - доходите на нотариуси и адвокати. При надлежно издадена фактура с ДДС, защо трябва да ги включваме и в тази справка. Аз лично не намирам точен отговор, но не ми е работа да мисля, а да действам. Да попитам тези от Вас, които посочват такива доходи в справката, коя сума записвате - нетната или общата с ДДС?


Марпан, посочвам сумата без ДДС. И аз мисля това за напълно излишно, обаче мир да има......
Ами дават ми зор от 10 дена да съм им издал, аз все отлагах.. :)
Ще се опитам да отложа за началото на другата седмица.. мислех си дали има възможност по стар образец за 2013 да издам обобщена за цялата година.. :)

Защо не ? С дата 30.12.2013.........
СС 21

...............
3.5. Периодичността на текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се определя от предприятието. Тя задължително се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет.


Нямате задължение да определяте валутните разлики при всяка операция. Съгласно счетоводната Ви политика можете да правите това на месец или друг период, приет от фирмата Ви и да преоценяте валутата към определена дата по фиксинг.Задължително е само това да става към датата на съставяне на финансовия отчет.
Вижте отговора на create по-горе за този случай .
Не би трябвало....... :smile1:
За дата в обр.6 пишете тази на изплащане на заплатите обаче и ако е декемврийска подайте и ДДФЛ с код 5.
".....аз ще изплащам и внасям осигуровки на 22.01.2014 г."

Всъщност се пише датата на изплащане на заплатите, а не на осигуровките.  :smile1:
Как да отбележа сол в новата програма декл.1 и декл.6, нали трябва сумите да са равни иначе системата не ги приема?

Това е в сила от 01.01.2014 вече за януарските заплати. Сега подаваме за 12.2013.....може да си ползвате и старата версия .
Не,всичко е точно -  подаването и плащането Ви в случая са в срок до 25.01.2014 г.. :smile1:
Това само доказва, че има и то голяма полза от форуми и други интернет форми на изразяване на мнение, защото това се явява най-достъпният начин да се получи гласност по даден въпрос !  :thumbup:
Доказва също, че сме в незавидната ситуация да сме винаги с изострено внимание за всичко , защото после плащаме за чуждите пропуски.
Много правилно, Катя - има чуваемост, за щастие ! За форума и тези , които го поддържат технически и професионално !   :give_rose:
Смисълът на полученото при вас е, че нямате изравнителни осигурителни вноски. Нямате да довнасяте и не пишете отрицателното число получено като разлика в колоните. :smile1:

ХХХХХ, защо ?
В колона 7 не трябва ли да е 12*420
Не може да бъде ! Какво попълвате за осиг. доход ?
Ще подаде декларация за самоосигуряващо се лице, с която ще обяви, че упражнява дейност като едноличен собственик на капитала / ако е ЕООД / и полага личен труд. :smile1:
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540645

и може би коментар с фирма, занимаваща се със сервиз на КА
Интересно защо битува мнението , че ЕТ-то е нещо малко, а ООД-то е по-голямо / не в буквалния смисъл /. Всъщност има толкова дребни фирми, които са ООД-та и в същото време мощни фирми , които са ЕТ. Счетоводството им няма разлика най-общо казано. Въпрос на гъвкаво мислене и разбиране на собствениците . Колко физически лица са "спестили" патентен данък, защото са регистрирали ООД примерно...........И са спестили пари за осигуряване , а да не говорим, че не отговарят с цялото си имущество в някои неприятни случаи , но........явно някак по-уютно звучи това ЕТ
Да, за СОЛ е само Д6 с ДДФЛ код 5 и дата 20.12.2013. За наетите е код 5 за осигурителните вноски и дата 08.01.2014 и период 12.2013 , а ДДФЛ с код 8 от 1 до 25 февруари с дата 31.01.2014 и период 01.2014 . :smile1:
" НАП ще приема двете декларации само ако декларираните месечни задължения с декларация образец № 6 са равни на изчислените задължителни осигурителни вноски, от подадените декларации образец № 1."

Това е от съобщенията на сайта на НАП. Имате право да направите преизчислението и с януарската ведомост до 31.01.2014. :smile1:
Смятам, че независимо каква е дейността на фирмата ЕТ с неговото задължение да изравнява осигуровки в края на годината не е добър вариант. Не може да се каже кой какъв резултат ще има за дадена година, за да заложим, че никога няма да изравнява осигуровки. И независимо, че е пенсионер все пак ще довнася 8 % за здравни осигуровки при определени условия, което СОЛ в ООД/ЕООД при същите условия няма да направи.
Ами то няма как да е 2012, трябвало е да е осчетоводено това КИ вече. Остава датата да е от 2014.Днес се разваля договорът и това е.  :king:
За месец 12.2013 за личния труд на СОЛ подаваш всички суми, вкл. ДДФЛ с код 5. Това е разгледано в първия пример. За наетите - ДДФЛ в отделна колона вече с код 8 от 01.02.2014-25.02.2014.