След като сумата е сериозна и не е за каса, то и за приход ще да си е големичка .... :smile1: Стига собствениците да не са против да платят тези пари от признаването на приход / ако това е по-малката беля в сравнение с касовата операция / на тази сума си взела за себе си съответното решение.
Ами виж, Ирена, то и така евентуално може да го направиш, но си мисля, че щом няма салдо в едната фирма, то тази сделка е приключила за тях - начислена и платена и при тебе сега остава нереализирано само плащането. Една касова операция би свършила работа си мисля - не е платена по банка, защото иначе би се закрила сумата.
Излиза, че съгласно балансите на двете фирми А не очаква пари от Б, но Б дължи пари на А. А коя е правилната постановка ? Ако наистина се дължат тези пари - Б да си ги преведе на А и така да си закрие салдото , а тогава в А да мислят при тях как ще се оправят. Ако не дължи тези пари то те или са платени / и пак касова операция / или не е имало такава сделка и следва да сторнира начислението им.

Все едната страна е в грешка.......
1020-255 = 765
765-123,06*3 = .......... и от тази получена сума изчислявате 10 % ДДФЛ за декларацията по чл.55 .
Ако съдружникът - пенсионер полага личен труд в дружеството същият подава ОКД5 за деклариране на начало на упражняване на дейността в дружеството и дължи само здравни осигуровки от датата на декларираното начало на дейността. В бланката на ОКД5 същият в случай , че не желае да се осигурява не попълва и не декларира нищо, освен датата на упр. на дейност в дружеството.
В работещо ЕООД, (има назначени работници) на управителя начислявам осигуровки като СОЛ. Въпросът ми е задължена ли съм да начислявам осигуровки на управителя по чл.4, ал.1, т.7 от КСО, след като той не получава  лично доходи от дейността?

Съдружник, който е и управител и полага личен труд в дружеството може да се самоосигурява, като самоосигуряването му " покрива "  цялата му дейност в дружеството, включително и управленската.
Здравейте!

В ООД с двама съдружници внасям осигуровки на единия управител според съответния праг за дейността за всички осигурителни случаи, съгл. чл.4, ал.1 от КСО. За Д1 избирам т.10 за вид осигурен. Другият съдружник не упражнява дейност в дружеството и за него не внасям никакви осигуровки! Вярно ли процедирам в този случай?


Ако този управител има ДУК и възнаграждение по този договор - да, правилно . Кодът за вид осигурен 10 е именно за такъв управител. Другият съдружник щом не упражнява дейност няма и основание за осигуряване за него .
Изключено - хербициди, фунгициди, инсектициди, листна тор, прилепители ....... Ужас.

Как изключено - та ти потвърди просто написаното . Само "лиценз" май ти трябва......за агроном де . :wink1:
Винаги съм била убедена , че един счетоводител като нищо би могъл да е и агроном , ако го задължат . Дялан камък сме . Обаче ни плащат като на счетоводители .  :yes3:

Този въпрос шега ли е ?
Опитвам отново. Лицето преминава в друга фирма на основен, а досегашния става втори от 8 на 4 часов работен ден.

Основният е първият възникнал по време договор. При наличие на един договор всеки следващ няма как да е основен. Ако лицето държи този втори договор да му е основен , то тогава прекратявате и впоследствие назначавате във Вашата фирма , както вече са Ви посъветвали.
Лице,с основен трудов договор преминава на втори на 4 часа.Трябва ли да се прекрати основния и да се пусне нов или може с допълнително споразумение и изпраща ли се уведомление по чл.62.

Може би става дума за един трудов договор, при който се променя работното време от 8 на 4 часа ? Ако е така то правите допълнително споразумение за това и не е нужно да подавате уведомление, защото последното се подава при промяна срока на договора или длъжността.  :smile1:
Имате време за това, ако държите справката да е попълнена коректно .  :smile1:
" за м. 04 записваме 1000 - за следващите месеци записваме 1000 лв или резултата за съответния месец и накрая сбора от трите суми  за обща сума за възстановяване - 6000 лв "

За следващите два месеца - 1000 и накрая общата сума.  :smile1:
Да, така е - код корекция, намалените суми по фондове, но и същата дата като на подадената вече обр.6 .
Проверете в единната сметка на фирмата дали имате формирано задължение по декларация обр.6 за месец 06.2014 . Ако нямате такова, а сте подали декларацията по някаква причина тя е приета, но неотразена . Вероятно е най-добре да отидете на място в НАП да разберете защо се е получило това и едва тогава евентуално да подадете верните данни .Като се има пред вид, че обр.1 и 6 се подават едновременно то би следвало да няма и данни за обр.1 - проверете и това. Аз имам идентичен случай за СОЛ - подаден обр.1 и приет, обаче не е формирано задължение за осигурителните му вноски - ще правя справка в НАП.
Със сигурност ще чуете различни мнения по въпроса. Лично аз смятам, че не е необходимо да прекратявате ТД, а с ДС да промените условията по него.
Една тема с различни мнения относно тази промяна на основанието на ТД, може да Ви помогне да вземете решение - http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,11115.0.html

/ темата в линка е различна от питането Ви, поствам я относно мненията за промяна вида на ТД с допълнително споразумение / .
Прекратявате ТД по заместване и сключвате нов ли ? Иначе да - основен безсрочен ТД с код 01 в уведомлението.
А :blush: пишело го.
А не променят приложението!?!?

Е, нали документът се прилага по желание на лицето, та може да пожелае......