Смисълът на полученото при вас е, че нямате изравнителни осигурителни вноски. Нямате да довнасяте и не пишете отрицателното число получено като разлика в колоните. :smile1:

ХХХХХ, защо ?
В колона 7 не трябва ли да е 12*420
Не може да бъде ! Какво попълвате за осиг. доход ?
Ще подаде декларация за самоосигуряващо се лице, с която ще обяви, че упражнява дейност като едноличен собственик на капитала / ако е ЕООД / и полага личен труд. :smile1:
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135540645

и може би коментар с фирма, занимаваща се със сервиз на КА
Интересно защо битува мнението , че ЕТ-то е нещо малко, а ООД-то е по-голямо / не в буквалния смисъл /. Всъщност има толкова дребни фирми, които са ООД-та и в същото време мощни фирми , които са ЕТ. Счетоводството им няма разлика най-общо казано. Въпрос на гъвкаво мислене и разбиране на собствениците . Колко физически лица са "спестили" патентен данък, защото са регистрирали ООД примерно...........И са спестили пари за осигуряване , а да не говорим, че не отговарят с цялото си имущество в някои неприятни случаи , но........явно някак по-уютно звучи това ЕТ
Да, за СОЛ е само Д6 с ДДФЛ код 5 и дата 20.12.2013. За наетите е код 5 за осигурителните вноски и дата 08.01.2014 и период 12.2013 , а ДДФЛ с код 8 от 1 до 25 февруари с дата 31.01.2014 и период 01.2014 . :smile1:
" НАП ще приема двете декларации само ако декларираните месечни задължения с декларация образец № 6 са равни на изчислените задължителни осигурителни вноски, от подадените декларации образец № 1."

Това е от съобщенията на сайта на НАП. Имате право да направите преизчислението и с януарската ведомост до 31.01.2014. :smile1:
Смятам, че независимо каква е дейността на фирмата ЕТ с неговото задължение да изравнява осигуровки в края на годината не е добър вариант. Не може да се каже кой какъв резултат ще има за дадена година, за да заложим, че никога няма да изравнява осигуровки. И независимо, че е пенсионер все пак ще довнася 8 % за здравни осигуровки при определени условия, което СОЛ в ООД/ЕООД при същите условия няма да направи.
Ами то няма как да е 2012, трябвало е да е осчетоводено това КИ вече. Остава датата да е от 2014.Днес се разваля договорът и това е.  :king:
За месец 12.2013 за личния труд на СОЛ подаваш всички суми, вкл. ДДФЛ с код 5. Това е разгледано в първия пример. За наетите - ДДФЛ в отделна колона вече с код 8 от 01.02.2014-25.02.2014.
Направо ме разсмя, 999777 ! Ами щом договорът  е "развален" - пуснете КИ с датата на "разваляне" на договора. Не виждам друг начин. Стига да имат добра обосновка двете страни за развалянето .  :laugh:
Вероятно сте искали да направите необходимото личният труд да Ви бъде данъчно признат през 2013. Сега ще трябва да подадете обр.1 и 6 за СОЛ по пример 1, а за наетите - по пример 2 от Становището, което е приложила Далила.  :smile1:
Ако обаче се самоосигурява и няма сключен ДУК и не получава възнаграждение за управленската си дейност с това самоосигуряване покрива и управлението и всяка друга дейност, извършвана във фирмата чрез личен труд.  :smile1:
И аз в тази връзка питам......има я информацията в извлеченията, защо да я дублирам и с платежни ? Едно напълно излишно действие, но ме е "страх" да се реша.......
"иначе ЗКПО според мен не дава възможности за отписване на задълженията "

Точно така е, антеа ,  :thumbup: по-коректно би било да напиша в поста си " преобразуването за данъчни цели " , а не отписването за данъчни цели .
При електронно банкиране разпечатвате ли платежните за плащанията си към НАП ?
Не съм имала практика по въпроса, но според мене между дарение и отписване има разлика. Дарението е доброволен акт от страна на доставчика или лицето, на което дължим пари. Отписването за счетоводни и данъчни цели не е според мене дарение , а е действие, продиктувано от дадените ни от закона възможности.
В приложение 6, където следва да се декларират тези доходи е указано, че здравните вноски са за лицата по чл.40 ал.5 от ЗЗО, а пенсионерът не е такова лице. Прилагам самото приложение 6, а също така следва да имаме пред вид, че изравняване правят само СОЛ и тези по чл.40 ал.5 ЗЗО.