Темата е много полезна като обобщение на теорията по въпроса с лихвите и тяхното документиране и благодаря, че сте споделили мнението си с всички . Направи ми впечатление обаче това твърдение, с което не съм съгласна :

" От всичко казано до тук, считам, че е по-редно при начисляване на лихва по предоставен паричен заем, последната да бъде документирана чрез издаване на фактура, без да се начислява ДДС"

Не намирам правилно степенуването на редно в по-редно, защото едно нещо или е редно или не. Законът дава право за размера на лихвата или да се издаде фактура или да се състави отчет за продажби. Който и от двата варианта да бъде избран според обстоятелствата би бил законосъобразен .
Даже бих предложил декларацията да е за желание ТК да бъде съхранявана във фирмата. При съгласието се предполага, че предложението идва от фирмата, а при желанието - от работника.

Много точно казано ! :good:
А с това прил. 12, което се подава, трябва ли копие от трудовия договор на лицето да се подава.

не
Здравейте,  въпроса ми е такъв - кога е необходимо служител да подписва декларация за трудова книжка: когато я предостави във фирмата за съхранение, или когато не иска да я остави във фирмата.

Декларацията е за съгласие ТК да се съхранява във фирмата.
Прочетох го това определение от Уикипедия - полезна беше препратката към Директивата, а вече питащият ще си прецени и направи съответните изводи.
Хубава вечер. :smile1:
Освен ако случая не попада в специалните разпоредби където в Директива 2008/8/ЕО по силата на чл. 56, мястото на изпълнение на услугата по отдаване под краткосрочен наем на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предоставят на разположение на потребителя (получателя на услугата).

Остава само да споделиш дали според тебе  кранът е превозно средство........
Благодаря за бързия отговор, единственото което ме смущава е, че в класификатора пише  1120 Управителяващи и изпълнителни директори. Това управителяващи не се ли отнася за съдружници? В случая няма съдружие.


Единственото, за което става дума в класификатора е името и кода на длъжността на наето по трудов договор лице.  :smile1:
Длъжността е в Раздел "Управляващи и изпълнителни директори" и според мене този код е подходящ.Има и други кодове за Директор - Директор предприятие 11206006 , Директор организация 11206005, Изпълнителен директор 11207002 - може да подберете евентуално най-близкото до Вашия случай.
Защо обсъждаме какво ни пише в дипломите ?

Защото дипломите ни не са като на тази дама и държим на тях.
........ако ви представлява интерес мога да ви подскажа какво следва и какво трябва да се знае в тези случаи.

Надяваме се да споделиш...........
Може би ще Ви бъде полезно :

Скрит текст :
Доколкото разбирам описвате класически случай, когато при недостиг на пари в касата собственикът "внася" такива и те стоят по кредита на 499. В момента на внасянето на тези пари не сте уточнявали произхода им - дали са заеми, дали са парични вноски от съдружник и не са оформяни надлежно съответните документи .Сега вероятно е необходима разшифровка на сумите и трябва да посочите от кого, кога и при какви условия са взети тези пари. Не виждам да е проблем, ако заемите са в 499 сметка. Ако по тези заеми няма уговорени лихви / което би било нежелателно / то всичко си е ОК - сумите стоят в Кт 499 и чакат връщане на кредитора. Ако са парични вноски от собственика -  безлихвени - също . Само оформете необходимите документи за заем или допълнителни парични вноски.
Ако обаче заемите и/или допълнителните парични вноски са с уговорени лихви то е следвало текущо да начислявате и лихвите като счетоводен разход и, ако не са били платени да преобразувате / евентуално / финансовия резултат с тях, ако те са в полза на физически лица.
Не мисля, че става дума за някаква административна санкция , а по-скоро до правилно определяне на финансовия резултат и документиране / или липсата на такова / на определени операции по получаване на заеми или допълнителни парични вноски.
........значи в Д6 само данъка с код 8, ако съдружника отново продължи самоосигуряването си само Д1 без данък в нея.
Хубав ден!

В обр.1 също се попълва данъка за СОЛ, полагащ личен труд - това става в клетка 31А и отделно се подава обр.6 при изплащането на сумата за личен труд.

от линка с Писмо 94-.....
"  В хипотезата, при която съдружникът е получил доход за полагане на личен труд в дружеството и подлежи на задължително осигуряване съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО в качеството си на съдружник, декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” се подава чрез дружеството, като в т. 12 „Код за вид осигурен” се попълва код – 12. В тези случаи, освен данните, свързани с държавното обществено осигуряване, допълнително задължително осигуряване и здравно осигуряване, се попълват и полетата на точки 31, 31а, 32 и 33. В поле 31 се вписва начисленият месечен облагаем доход, а в поле 31а - начисленият месечен данък (размерът на начисления от работодателя данък по чл. 42, ал. 4 от ЗДДФЛ).

    По отношение на данните за нетното възнаграждение в Указанията за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” е указано, че в т. 34 „Нетно възнаграждение” се попълва сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване."
Д6, трябва да бъде  за осигуровките- код 5 или код 4 и код 8 за данъка.
Този договор не се обявява в нап, ако този договор бъде сключен за 2 месеца,  преминаването към самоосигуряване ще бъде видно от Д1, не е нужно подаване на някаква декларация

В грешка сте - прочетете Указанието на НАП внимателно. Осигуровките на СОЛ се подават само с Д1, а ДДФЛ се декларира и с Д6 код 8.
Управител търговия на дребно - 14203003; Управител търговия на дребно - 52213001,52213002 или ?
Предварително благодаря!

52213001 е управител ТД / доставки по домовете /
52213002 е управител ТД/магазини на самообслужване /

Според мене управител на търговски обект ТД извън тези би следвало да е с код 1 .
ДДФЛ за дохода от личен труд се декларира само с обр.6 при изплащане на сумата, а не с декл. чл.55 . Разбира се за СОЛ се подава и годишна обр.6 -13.

http://accountplus.info/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%9D%D0%90%D0%9F/94-00-114.html
Молба за отпуск, заповед за отпуск - стандартно . Не е по Кодекса на труда - само това да се има предвид и не е необходимо да се позовавате на чл. от КТ, а на база договореното в ДУ.
Извинявам се предварително за спама ,но тези разнищвания по въпроса ме навеждат на мисълта, че ако съм проверяващ в дружество "ХХХ" ще искам на счетито в документа да пише специалност "счетоводство в дружество " ХХХ " ".И нищо, ама нищо друго  няма да приема .

/ Натам вървят нещата май...........в нашите представи и предложения - за смях ли е или за плач не знам /