slavitb ,

най-важното в момента е нещата да не приемат посока на решаване с администриране по пътя, указан от ИДЕС с полагането на изпити, защото е ясно, че целите за това не са нито благородни нито с умисъл за доброто на професията. Да не говорим за конфликта на интереси . Не трябва да се създават предпоставки за излишно напрежение, а за един път на спокойно обсъждане без крайности и най-важното - да има обективност в критериите . Това със специалността счетоводство не е невъзможно, но вероятно биха се появили и опоненти с не по-малко сериозни доводи. Въпросът е в градивната дискусия. И да имаме разбирането, че нищо не може да стане толкова бързо, за тези качествени промени се иска време . Та в изказаните предложения се засягат и учебни планове на ВУЗ-ове......не е работа за година дори. Какво да кажем за многото , завършили неикономически специалности, но имащи магистратура счетоводство ? Изобщо има върху какво да се мисли , важното е да се мисли съзидателно.
" Пак ще Ви попитам какво значи според Вас либерализация ? Може би " без чл.35 и без изпити" ? "
Всъщност въпросът ми е излишен, в по-горните си постове точно това сте изразили като позиция плюс виждането съставител да е човек със специалност точно счетоводство . За какво ли ще служат другите икономически специалности, особено като се има пред вид колко хора работят с такива и като счетоводители и като служители в различни структури на НАП , контролни органи и прочие? Може би на тях идеята за изпити ще допадне повече , защото биха се доказали ?
Това вероятно е част от "либерализацията".......
" Абсолютно съм убеден, че ако от ИДЕС се опитат да пробутат този проектозакон, ще последва контрамярка от различни НПО-та и работодателски организации с предложение за пълна либерализация "

В това не се и съмнявам - за реакциите . Бихте ли все пак пояснили виждането си за "пълна либерализация" ? Искате отпадането на чл.35 и без изпити ?
Виждате на практика какво се получава - колкото хора, толкова и мнения. До тука поне се очертаха няколко варианта :
- моментното положение с чл.35
- чл.35 и изпити
- само изпити
- без чл.35 и без изпити
Всеки един вариант се характеризира с много нюанси като предложения какъв да бъде всъщност критерият. Споменават се брой отчети на един съставител, да се отстранят от професията хората с несчетоводно образование - това също с разновидности кога да стане. Ето така "либерално" да се отстранят от професията хората с икономическо образование, които не са точно счетоводители. Точно поради тази причина, че винаги ще има субективизъм е необходимо законът да "въдворява" ред. В някаква минимална степен да има основа, от която нататък регулатор да е пазарът. По тази причина не виждам чл.35 да е неподходящ. Той дори е много либерален , за което лобирате и Вие, защото поне досега е "позволил" безнконтролно хора от всякакви професии / предимно собственици, нежелаеще да дават пари за счетоводител / да са "съставители" .
Пак ще Ви попитам какво значи според Вас либерализация ? Може би " без чл.35 и без изпити" ? То и сега е либерално положението с неспазването на чл.35........
" Ами защото има две лобита - едните са за пълна либерализация, другите за регулация."

Не ми се струва да е така. Кои са за пълна либерализация ? И какво значи пълна ? Ако под пълна разбираме без изпити и чл.35 - такива няма мисля, да лобират за това. По-скоро новата "вълна" е за изпити , а чл.35 не е много ясен искат ли го или не . По-скоро им пречи, защото си изпълнява своята роля на регулатор като задава едни параметри кой може да бъде съставител и кога. Ако сме и без него то вече и инженер да си стига да изкараш изпитите - съставяй на воля.

Аз съм за чл.35 и спазването му. Ако е необходимо - и прецизирането му.
Да си пожелаем Дядо Коледа да е счетоводител.  :laugh:
Ако едното дефиниране на икономическо образование ни кара да пишем и спорим за изпити възниква резонният въпрос - защо ? Защото не искаме да го дефинираме или липсата на дефиниция ни развързва ръцете да дефинираме други понятия ? Защо да е трудно ? На пазара на труда има завършили икономически специалности във ВУЗ-ове и техникуми. Нека се прецизира кои са по-икономисти и кои не чак толкова с оглед специалностите. Но е смешно да кажем, че не може - това е равнозначно на " не искам " . Който има желание намира начин, който няма търси оправдания или обяснения, съшити с бели конци. Хайде сега да се изпитваме, че е много трудно да кажем с оглед на наличните кадри като завършени специалности кой може да съставя отчети.

Изпадаме в положение едва ли не да се оправдаваме или обясняваме защо не искаме изпити, да търсим доводи за това. Нека тези, които родиха тази идея те да ни изложат своите доводи . То стана като да сме виновни до доказване на противното.
" При абсолютно неясна дефиниция, на служителите от НАП не им е работа да се занимават с горните опции.  Решението е просто - цялата работа се подминава или става повод за изкарване на дребен рушвет.  "


Не е трудно да се " въведе " липсващата дефиниция, яснота или прецизиране на " икономическо образование " и така бихме спестили дребния рушвет без да преминаваме към по-едър такъв.
 
" Пазарът е най-добрия регулатор "

Ей под това се подписвам и аз, но защо оставам с впечатлението, че искате да помогнете на пазара и с изпити ? Пазар плюс администриране ? Иначе чл.35 си стои добре, мисля, все пак е един минимум като изисквания за квалификация.
 :smile1:
И аз преди година имах такива и ги подадох след 01.01., но честно казано го направих поради невъзможност да го сторя по-рано. Правя аналогия с трудовия договор, който се счита за регистриран от датата на получената за него справка. Един вид работникът е работил известно време без регистриран такъв. Та и с ДС така. Я по-добре сега ги подай, а ?  :hmmm:


иначе за фатално не ми се струва да е........
Подавай 2013 , датата на подписване и тази на влизане в сила може да са различни . :ok:
Управителят е по ДУК ? Значи е трудово правоотношение, срокове за подаване обр.1 и обр.6 до 25 число на месеца, следващ този на полагане на труда.

за повече информация http://lex.bg/laws/ldoc/2135514771

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4692.0.html
Издавате правилната СИС и бележка на работника, връщате му удържаните пари за ДДФЛ,не подавате декларация чл.55,а надвнесената сума си прихващате от други бъдещи задължения.
" Същевременно ми предстои встъпване в длъжност Управител (и собственик) на ЕООД (дружеството е същото, където работя на 4-часов трудов договор ) "

След като станете собственик на ЕООД, където сега сте на трудов договор последният трябва да бъде прекратен. Собственик на ЕООД не може да има ТД в собственото си ЕООД. Правилно е да се самоосигурявате и това самоосигуряване ще покрие дейността Ви като управител и работещ съдружник. Подавате ОКД5 за начало на дейността Ви като съдружник. Най-добрият съвет в момента към Вас би бил да си намерите счетоводител , с когото да обсъдите всички въпроси с оглед на правилния старт на дейността Ви.


Чета в проекта на Закона за ДОО за 2014 следното :
" Промените в Глава пета КСО - чл. 55, ал. 2, чл. 58, ал. 6, чл. 59, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 60, ал. 3, чл. 66, чл. 66а и чл. 67 КСО са с оглед синхронизирането на текстовете за трудова злополука и професионална болест с относими изменения в Кодекса на труда и други нормативните актове, които не са отразени в КСО. "

Иначе не е сериозно да приемем, че осигурените лица не следва да познават Правилата за ВТР и да спазват изискванията по безопасност на труда. Може би точно в този раздел на КСО не е целесъобразно да се фиксират тези изисквания. По-горният ми пост беше повече иронизиращ тези текстове от цитираното от Вас резюме, които само объркват, отколкото да изясняват защо са предприети.

Не, че съм права, опитвам се да разсъждавам...
преди

Задължения на осигуреното лице
Чл. 67. Осигуреното лице е длъжно:
1. да познава и да изпълнява изискванията на нормативните актове за безопасност на труда и опазване на здравето при работа, както и правилата за вътрешния трудов ред на предприятието;
2. да уведоми незабавно осигурителя или негов пълномощник за настъпила трудова злополука или за установена професионална болест, с изключение на случаите, когато това е невъзможно.

сега

Чл. 67. Осигуреното лице е длъжно:
1. (отм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) да уведоми незабавно осигурителя/предприятието ползвател или негов пълномощник за настъпила трудова злополука или за установена професионална болест, с изключение на случаите, когато това е невъзможно.


Всъщност какво има за коментар ? Просто май е достатъчно да прочетем въпросния член преди и сега.....изглежда практиката е показала, че това с познаването на какви ли не актове и наредби от точно тези лица си е чисто излишна работа.
Определение на понятието „търговски обект” е дадено в §1, т.41 от ДР на ЗДДС, който гласи, че това е всяко място, помещение или съоръжение на открито или под навеси, във или от което се извършват продажби на стоки или услуги, независимо че помещението или съоръжението може да служи същевременно и за други цели, да е част от притежаван недвижим имот или да е производствен склад или превозно средство, от което се извършват продажби.
 :give_rose:

Все така успешни, динамични и професионално ориентирани да сте винаги , КИК-инфо ! Успехи и все повече такива признания !  :give_rose:
Здравейте.
Преди няколко дни в счетоводството постъпи фактура за ДМА от 2012г. Как следва да се отрази счетоводно тази фактура сега през 2013?

След като въпросният ДМА не е въведен в употреба / следователно е неамортизируем / осчетоводяването на фактурата няма да доведе до промяна на финансовия резултат - данъчен и счетоводен . Промяна ще има само касовата наличност, но предполагам, че сумата е несъществена. Просто си заведете актива със стандартните осчетоводявания през 2013 г..
Корекциите за 2013 до 30.04.2014 и не, не следва да има санкция, защото няма за какво.  :smile1:
8420
Графикът не е ли достатъчен ?