Не, не е осигурено на друго основание. А ние сме го осигурявали на сумата от 525 лв. като сме си плащали и декларирали всичко както си му е реда. И моят въпрос е точно затова - може ли да  доплатя осигуровките до 560 лв.,- МРЗ-то за 2019 г.

Не знам каква е целта на това , което сте решили да правите , но защо сте внасяли едни недължими осигуровки и искате и да довнасяте още ?
Подаването на Д1 ще промени основанието в Персоналния регистър на лицето, но в системата на НАП ще остане по регистрация като втори трудов договор. Това може да видите в справки - активни трудови договори . Там основанието не може да промените с Д1. Или прекратяване и назначаване или ДС. По всички правила вярно е първото, но с ДС / поне технически / също става.
Най-добре е лицето да си подаде ГДД и да си доплати данъка. Ако искате Вие да го направите по описания от Вас начин ще подадете Д6 редовна за януари и февруари само с данъка на това лице. Това ще е коригирането - редовна Д6 с ДДФЛ , което не сте удържали. Ще подадете и Д1 с код К за това лице като отразите данъка.
Бих Ви посъветвала да влезете с ПИК в история на самоосигуряването и предполагам, че ще видите срещу фирма Б изписано "Активен с осигуряване" . След като е прекратена дейността в А , но има такава в Б това става по подразбиране. Проверете .
 
Според  мен се включват ЗО вноски само за посочените три месеца  с личен труд, които реално са удържани защото подаваме справка по чл.73, ал.6 към НАП за удържаните през годината задължителни осигурителни вноски, а не попълваме Годишна данъчна декларация.

Може би за СОЛ с личен труд логиката да е малко по-различна. Примерно в програмата за ТРЗ чеквам, че не удържам осигурителните вноски на СОЛ / той си ги внася сам на каса / и тогава тези осиг. вноски участват само в определяне на данъчната основа за целите на изчисление на дънъка. В справката по чл.73/6 обаче ми фигурират в пълен размер. Нямам обаче вариант с месец без личен труд, за който сега коментираме .
По-интересното тука е, че ако лицето само попълва декларацията си ще проследи последователно доходите си като СОЛ и ще приспадне осигуровки до размера на съответния доход по отделни Приложения. При личен труд лицето си има право на цялата годишна сума задължителни осиг. вноски - ако размерът е в повече ще се впише нула данъчна основа - отрицателно число на реда за данъчна основа не може да има.
От друга страна тези данни ще отидат в ГДД на лицето, но следва да се има предвид, че все пак лицето  може да коригира разпределението на осигурителните вноски преди подаването на ГДД, ако за личен труд идват в повече , а има други доходи.
В същото време попълнена по този начин 73/6 с целия размер няма да допринесе по никакъв начин за "изкривяване" на резултата за годишния данък, ако лицето проследи тези вноски по приложения.
С една дума въпреки , че ще отидат в ГДД тези данни не следва сляпо да се подават без никаква мисъл.
Не знам какъв запис за 73/6 прави софтуер при такъв случай. Ще ми е интересно някой да сподели, ако ползва ТРЗ програма как се записва от продукта този случай на личен труд. Все ми се струва, че ще сложи всички ЗОВ ... ама знам ли...може и да не съм права
Малко дълго стана...
В самото Приложение 1 за доходи от личен труд / код 102 / има следния текст :
" ред 3 Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО, внесени авансово през годината"
/ ред 2 е неактивен - за удържаните /
Независимо дали са приспаднати при определяне на данъчната основа осигуровките само за отделен месец в самото Приложение ги посочваме всички , подлежащи на приспадане .
Същата е и логиката на Т1 и Т2. Внесени или не - вписваме осигурителния доход, върху който са дължими.
Мисля, че следва да се посочат всички.
Мнението ми е неангажиращо.
В случая се явявате получател на услуга от трета страна. Разходът не е за реклама, но е услуга - ползване на въпросния сайт. Мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната / и следва да издадете Протокол по чл.117 ЗДДС за самоначисляване на ДДС.
Съгласно чл.97А ал.1 подлежите на регистрация по ЗДДС.

Те и без това не ми начисляват допълнително ДДС на услугите си.

Всъщност съвсем правилно. Задължението да начислите е Ваше.
И счетоводителят Ви е прав.
Д1 за декември при взички случаи трябва. Нали през декември е бил СОЛ.

Обаче в ЕТ-то, където се осигурява, а тука има само личен труд.
 Това него разбрах, трябва ли Д1 за декември или не трябва?

Трябва, ако Решението е за изплащане на личен труд за декември.
Само мога да си повторя отговора от 10,33 .
Успех !
Значи до 25.01.20 трябва да има подадена Д1 за м.12.2019, независимо от личния труд.


Няма , Хиксче - с код 90 пише, че бил.
Срокът може да е минал, но системата ще приеме подадената от Вас Д1 за лицето. Тя няма да формира никакви задължения - имате само ДДФЛ. С Д6 сте в срок доколкото сте решили да плащате през 01.2020.
Не виждам причина за притеснение.  :smile1:

валидно ли е това решение на ОС, в което уж се начислява някакво възнаграждение, а не е конкретизиран периода?

То Решението си е валидно, но не знам какво Д1 и за кой период ще подадете тогава.
Та може ли да бъде начислено примерно през януари 2020 и разчетно-платжена ведомост изготвя ли се в случая, както и рекапитулация на работните заплати на СОЛ с личен труд?

Винаги може да се вземе Решение - важно е да се конкретизира за кой период . И да - изготвя се ведомост за възнаграждение на СОЛ с личен труд.
И само да добавя - с начисления, но неизплатен личен труд следва да преобразувате и счетоводния резултат в ГДД .
 Счита ли се, че доходът с протокол на ОС е начислен през м.12?

Ще се счита, ако съгласно Решението на ОС това възнаграждение е за положен личен труд месец 12.2019. Всъщност трябва да е конкретизирано за личен труд за кой период е взето това решение.
Останалото е стандартно по отношение на сроковете - като при трудовите договори.

Тази фирма за която питам сега е друга.


Сетих се за филма "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде"
Успех, Лаленце !  :smile1:

За първи път ми се случва работодател и работници да искат да им се изплатят стари отпуски, но без да напускат работа.
Възможно ли е?
Не ми се е случвало подобно нещо преди.

Това със сигурност на никого не се е случвало - не само на вас. Няма и да се случи. Поне доколкото става дума за законосъобразно и официално :smile1:
Иначе - неофициално - парите на ръка, отпуските оправени документално , но от други Ваши постове оставам с впечатлението, че водите нещата едно към едно , отчитате се някъде и не бихте го направили.