Това е лична информация, откъде-накъде Сульо ще види Пульо колко отпуска има?

Е, как ще види като графикът е поименен и индивидуален ?
Мога ли да коригирам декларацията и отново да я пусна?
Да.


След като я пусна с новите данни ще замести ли новата декларация със старата или в системата ще има две декларации?
В системата ще има две декларации. На първата ще пише " коригирана " , а валидна ще е втората.
"Там е казано с кои суми се преобразува финансовия резултат в случай, че не са платени възнагражденията"

малко да се поправя :
Това изречение да се чете без думата "възнагражденията" , че не и е мястото тука. Отлагам я.
Дано колегата да приеме с чувство за хумор нещата, но ме разсмя наистина с употребения израз.
 Та въпросът ми е разходите за заплати и осигуровки за ноември и декември 2018 година да ги отлагам ли за 2019 година ? 

Отложете ги - заслужават си го. Те отложили плащането , вие им отложете разходите да си платят един данък за наказание и това е.
........................ ........................ ........................ ..................
Сега сериозно - вижте чл.42 ал.1 ЗКПО. Там е казано с кои суми се преобразува финансовия резултат в случай, че не са платени възнагражденията. И в ал.2 се пояснява :
(2) Алинея 1 не се прилага за разходите, представляващи:

1. (изм. - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) основно трудово възнаграждение;

2. (нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) допълнително трудово възнаграждение, определено като задължително с нормативен акт;

Според мене това е разход за 2019 . Тогава и одиторът ще признае прихода си.
Реално, одиторите започнаха проверката още през септември 2018г., но нямам фактура и се притеснявам как ще си докажа изпълнението на услугата пред данъчните - че е извършена 2018г. -а сумата не е малка.

А нямате ли одиторски доклад ? Той би трябвало да е доказателство за извършената работа. А иначе дейността е започнала 2018 , но кога е приключила и приета окончателно ?
А ако одиторската проверка беше през април?
Услугата кога се реализира ?
Хахах, вчера не ми е било ден!

Това с пола не беше ли вече без значение ?  :lol:
Кога се подава удостоверение с код заличаване

Както се казва нека всичко да бъде в духът на "добрата счетоводна практика" . :smile1:
Да обърнем внимание на думата "удостоверение" от заглавието на материала. Заличаваме не болничния, а удостоверението при сгрешено ЕГН. В удостоверението обаче това ЕГН не е сгрешено. НОИ констатират грешката на ЕГН в болничния, а не в удостоверението.
Не, че е велика трудност да подадем едно заличаване, но това няма да допринесе за нищо повече от постигнатото - този болничен няма да се изплати с това сгрешено от лекаря ЕГН.
Според мене не трябва да правиш нищо повече от подаване на новия болничен. Първият подаден в НОИ няма да бъде изплащан поради откритата вече и от тях грешка.
ООД-то  е лечебно  заведение с двама лични лекари, Управителят пътува за да преглежда в близко населено място.

Управителят преглежда ? Ако има единствено ДУК или не би следвало изобщо да преглежда или , ако преглежда ДУК не му е достатъчен.
Съгласно чл.222 ал.3 от КТ трябва да сте придобили право на пенсия, а не да сте пенсионерка

Големият въпрос е как работникът удостоверява това придобито право пред работодателя . С честна дума ?
Указания за попълване на Д1 :
29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г., колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.

Прочитът трябва да е съобразен с конкретната цел - в случая попълване на Д1, а не определение за БТВ съгласно един само нормативен акт.
Здравейте,
Управител съм на ЕООД, което няма никаква дейност, единствено отдава под наем .
Дължа ли осигуровки , в този случай, след като това е нетрудова дейност ?

Отдаването под наем не е със сигурност "никаква дейност" . Да оставим настрана нея обаче. Управителят, когато управлява извършва дейност, която е трудова и това не подлежи на съмнение. Тука е полето за размисъл вече.
Попълвам ГДД  - общ приход 54 000 лв и приходи от продажби 35 000 лв..И въпроса който възниква при мен е  - На данъчните така не им ли се набива в очите че приходите са ми над 50 000 лв..Аз не съм регистрирана по ДДС.

Ще им се набие в очите, ако не попълните правилно клетка 0110 от декларацията "в т.ч. нетни приходи от продажби (посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49 от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството)" . А там дали сумата ще е над 50 000 ?
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12577.0.html

Тука някъде в разсъжденията по темата е и отговорът на въпроса Ви / надявам се /.
Не всички уволнени по чл. 325 са освободени по ТЯХНО желание.

Вярно е това, както е вярно и , че много от напусналите по ТЯХНО желание отиват другаде и напускат не по тяхно вече желание или по тяхно желание ги освобождаваме "не по тяхно желание". Тя темата е безкрайна...
днес бях в Бюрото по труда направих си регистрация и жената ме посъветва ако имам вариант да подпиша договор в някоя фирма за кратък срок 7-10 дни и след това те да ме освободят по член по който ще получавам по високото обезщетение от НОИ.


Все се питам тези служители на кого служат ? Уж са държавни, ама пет пари не дават за нея.