bogpan,

Темата Ви е озаглавена "практика". А Вашата практика или предложението Ви по въпроса каква е ?

и друго мнение за повече примери от практиката :
http://balans.bg/763-5-5-14-poluchen-avans-za-prodajba-na-produkcija/
503/411                - при получаване на сумата

411/412, 4532     - при издаване на фактурата за аванс

412/70...              - при приключване на сделката и издаване на окончателната / нулева / фактура

За целите на отразяването на окончателната фактура / с приспаднат аванс / в дневник продажби стандартно 411/70...,4532 - с нулеви стойности


http://novacon.bg/blog/?p=319
А кога е издадена окончателната фактура с приспаднат аванс / макар и на 100 % / ?
В крайна сметка ще следва да изискаме от фирмите, поддържащи счетоводните ни програми да направят възможно формирането на ГФО , съобразен с изискванията на СС 1 . Ако реагират - чудесно, ако ли не - удобно или не ще го правим отделно от НСИ и счетоводната си програма. В крайна сметка възможности не липсват . Едната от тях е Приложението тука .
Здравейте, въпросът ми относно подаване на ГФО за 2016 е ще се приемат ли бланките, които сме подали в НСИ или ще е проблем за ТР?

За приемането - приемат. Дали ще впишат ГФО с бланка от НСИ - не знам, обработват се твърде дълго и докато разберем има време. По-добре не рискувайте и си подайте ГФО съобразени с изискванията на СС 1 .
Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

(2) При откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след срока по ал. 1 данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация.


Подавате пак всичко наново вкл. и служебните бележки.
 "После съм попълнила Прил.3-без да попълвам нищо в част 2-авансови данъци-МОже тук да е грешката?Обаче не ме пускаше да пиша там."

А имало ли е авансово удържан данък ? Не е обаче нормално да не допуска попълване на удържан данък - тука нещо не е, както трябва.
" (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка."

Кое точно от текста не отговаря на съвременните условия ?
Явно е, че нормативно въпроса е уреден преди доста години и не отговаря на съвременните условия.

От къде правите това заключение ? 
 Но, според мен, КТ позволява изплащане на друг човек, само когато плащането е в брой по ведомост или с разписка
Защо с промяната на длъжността, от безсрочен трудов договор да става на срочен.   

Това не е непременно задължително - просто Вие оставихте / поне у мене / впечатлението , че става дума за срочен договор.
 Понеже имаме сключено ДС по чл.119 във връзка чл.259 т.е лицето временно сменя една длъжност на друга, като няма да си изпълнява длъжността, която е  била до сега.

Това не значи непременно, че договорът става срочен, но упоменаването, че временно ще бъде на тази длъжност поражда това предположение. Така, както сте го подали разбира се, че ще бъде прието уведомлението Ви. Важното е то да отразява правилно ситуацията. Подадено с код 01 следва, че лицето е на безсрочен договор на новата длъжност. Понеже казвате, че ще я изпълнява временно , а старата няма да бъде упражнявана приех, че става дума за  срочен договор. Каква е точно ситуацията Вие си знаете.

Според мене няма никакъв проблем заплатата да се превежда по банка стига да има писмено заявено желание от страна на работника за това. От години превеждам наем на имот, който е СИО по сметката на съпруга като имам писмено съгласие на съпругата за този превод. Наистина не е РЗ, но пък КТ разрешава недвусмислено превода и на РЗ.
За счетоводен разход - да, но за данъчен може да си го "позволите" само при спазване разпоредбите на чл.10 ал.6 от ЗКПО.
Осигурителен и облагаем доход за всеки месец съвпадат - по 420 лв за всеки месец от 2016 година.

Разбира се, че ще е така за 2016 - нали с подаването на Д1 за 12.2016 през 01.2017 сте формирали в персоналния регистър на лицето и декемврийските суми за осигурителен и облагаем доход. Тъй като последният е получен 2017 ще го декларирате с ГДД 2017 за целите на ДДФЛ и корекцията на Т1/Т2 ще приведе всичко в съответствие.
 А и то не се знае, колко време ще бъде на новата длъжност лицето, т.е може да е две седмици, може и да е 2 месеца на новата длъжност.

И за този случай си е предвиден код в уведомлението и в основанието за назначение.

А защо ми казаха, да подам с код 01, понеже е  на безсрочен договор

Защо са казали / които и да са те / - питайте тях. Иначе лицето съгласно написаното от Вас вече не е на безсрочен , а на срочен договор и следва да отразите тази промяна.
Здравейте, да попитам нали ДС за промяна длъжност се подава с код на договора, какъвто е основния договор.

Всъщност ДС се подава с код, отразяващ промените - ако лицето ще е временно на другата длъжност  ще го подадете с код за срочен трудов договор за времето, когато ще изпълнява др. длъжност.
Вижте този материал - разгледайте примерите. Надявам се, че ще Ви ориентира .

http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/PMS/PMS_Method3.pdf
ПИК  е на физическо лице. Явно на 02 -ри ще трябва да ходя на място

А това ФЛ да не би да е и свободна професия или ЗП ?
...защо не разрешава да я попълня

Най-вероятно  защото влизате с ПИК-а в профила на юридическото лице. Като влезете с ПИК виждате може би две задължени лица - ЕГН като физическо лице и ЕГН като юридическо. Изберете ЕГН като ФЛ и там попълвайте.
Е, не дивидентът няма място там- под табличката има легенда какво включват тези кодове в Приложение 1.