трябва ли лицето да попълва Справка за окончателния осигурителен доход - таблица 1 и 2? "

Според мене трябва, защото има осигурителен доход в качеството си на СОЛ.

"И друго не ми е ясно - да речем, че се налага попълване на въпросната справка - откъде се взимат помесечно данните за осигурит. доход по ТД - кол. 3? "

ПИК по ЕГН би свършил работа. :smile1:
Бих искала при създаване на база на нова фирма да си прехвърля шаблони от друга. Не виждам обаче никъде възможност за това. Така ли е или аз не се ориентирам правилно ?
Ще отнесете салдото по 125 в Резултат, защото ЮЛНЦ няма печалба или загуба, а формира РЕЗУЛТАТ .
Според адвоката даже и при пенсиониране той трябва да се осигурява с ДУК, тъй като ще е управител.

Дали адвоката , ако е пенсионер с ЕООД щеше да плаща осигуровки по ДУК ?
На практика даже си е точно така - набраните разходи в 611 са тези за регламентирана дейност / други разходи .
По отношение на сметки от група 60 - правилно сте се насочил да ги закривате през 611. На практика това не е задължително, защото се среща и приключването им по дебита направо на приходните сметки. Ако в бъдеще имате и стопанска дейност бихте могли да си направите аналитичност на 611 за стопанска и нестопанска дейност. По отношение на 721 сметка - няма вече ограничения за номера и наименованието на сметката. Всичко е организирано във Вашия индивидуален сметкоплан. Приключвате си 712 и 721 със 125 и си формирате резултата на ЮЛНЦ.

/ всички си имаме такива неща, които неведнъж ни са за " първи път "  :smile1: /
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16.
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
Временно Изваждане от Употреба. НСС 4 допуска спиране на начисляване на амортизациите при изваждане на актив от употреба, когато това е за минимум 12 месеца. Използва се понятието Консервиране.

Консервирането се прилага, когато един актив, независимо от причините се извади от употреба за повече от 12 месеца, след което се очаква отново да бъде въведен в употреба. За да се Консервира актив, трябва предприятието да има икономическа обосновка за това решение – план с конкретни процедури за осъществяване на консервацията, изисквания, при изпълнението на които ще се осъществи повторно въвеждане в употреба, както и прогноза за осъществяването на тези изисквания.

Източник: http://balans.bg/63-4-1-1-obshti-pravila-za-otchitane-na-aktivi-i-amortizacii/


 :good:

На практика в случая на свои не могат да се спрат счетоводните амортизации.
Забелязала съм ,че не може да се зададе с минус вид документ "фактура". Трябва да се избере или КИ или някакъв вид административен документ, както е писала и Полина.
Според мене - с подаване на ГДД.
 Мисля,че трябва да си помагаме взаимно,а не да се правят реплики от рода на  дали някой е останал безмълвен или не. Всеки в крайна сметка може да има нужда от съвети и помощ,но това не означава,че насрещната страна трябва да помага с ирония и подигравка! Ако на всеки всичко му  беше ясно,нямаше да има създадени такива форуми.

Понеже репликата е отправена към мене искам в интерес на коректността да отбележа, че преди това Ви дадох подробен отговор на въпроса , но от последващия Ваш коментар става ясно, че имате нужда не от питане във форума, а от наистина сериозна консултация и четене на нормативните документи.

Имате объркани понятия и несистематизирани въпроси.
"Не се ли взема в предвид облагаемият му доход от 2014г. "
Облагаемият доход не се взема пред вид, а се взема осигурителния доход и то само, ако лицето е било СОЛ през 2014.

Хубав ден !


Аз не знам какво да кажа повече освен, че ни оставихте безмълвни...
   
   Мнението му е,че трябва! Но какво значение имат мненията,важно е законовото положение!

Това следва обаче да се знае от счетоводителя. :smile1:
Осигуряването е резултат от упражняване на дейност. Ако във второто ЕООД ще упражнява дейност и ще полага личен труд следва да се осигурява като СОЛ и тука НАП са прави. Ако ще има още един ДУ на новото място и то възмезден - пак следва да се осигурява и по този ДУ. Ако полага и личен труд и има и възмезден ДУ - осигуряване и на двете основания независимо от първия ДУК . Въобще зависи от това каква дейност ще извършва това лице.Става ясно, че в първото ЕООД лицето не е СОЛ и затова, ако има дейност и полага личен труд във второто ще следва да е СОЛ там.
Т.е. няма да декларирам нищо с код 9, нали? Само с код 8

Да, след като нямате за довнасяне ДДФЛ по годишното изравняване. :smile1:
А на какво мнение е счетоводителят ?
Въпросът ми е: каква сума декларирам с код 9 след като удържаният данък е по-малък от възстановения?

С код 9 декларирате ДДФЛ, който в резултат на годишното изравняване следва да доплатите / респективно да удържите допълнително от лицата по ТД /.
Да, но ще ги подадеш наведнъж :) и няма да ги мислиш

Светът е голям и спасение дебне отвсякъде . :bow:

Благодаря ти още веднъж, Далила!
 
Аз на твое място щях да начисля двата периода във февруарската ведомост, плащам с заплатите за февруари, подавам Д1 6 с февруарските заплати :)

Обаче така или иначе ще имам пак 2 Д1 / Д6 за двата периода ?