Уведомление се подава при промяна на срока на договора и на длъжността. Във Вашия случай следва да подадете уведомление за новата длъжност, която ще изпълнява лицето.
За същия случай ходих до НАП - погледнаха в системата, казаха, че няма проблем и ме посъветваха да изчакам няколко дни. В интерес на истината доста бяха тези няколко, но накрая стана - успешно влязох и от тогава няма проблем.  :smile1:
значи въпреки, че са весени на 04.01.2016 и те са данъчно признати за 2015.
ЗКПО
..........
чл.42
.............
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се
признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година

Във Вашия случай разходите по ал.1 / доходи на ФЛ / са изплатени и данъчно-признати.
И аз да попитам ако възнагражденията за 12.2015 са платени на 30.12.2015, данъкът е удържан, осигуровките са внесени на 04.01.2016 и сме признали всичко на разход за 2015-правилно ли е?

Правилно - разход за доход на ФЛ - данъчно-признат, а осигуровките , доколкото са такива, отнасящи се за признат разход са също признати.
ДОПК
................
Адрес за кореспонденция
Чл. 28. (1) Адресът за кореспонденция е:
........................
2. (доп. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 01.01.2008 г.) адресът на управление - за местните юридически лица, регистрираните търговски представителства и клоновете на чуждестранни лица, освен ако в регистър БУЛСТАТ не е вписан друг адрес за кореспонденция, съответно в търговския регистър не е вписан друг адрес на управление;

Вписвате адреса на управление, обявен в ТР.
Бихте ли споделили виждането си за начисляването на дължимия корпоративен данък ? Ако приемате за правилна контировката ДТ 123/КТ 452 с размера на данъка как бихте коментирали тогава наличието на пълен размер на данъка по КТ452 при наличието на внесени авансови вноски, но отразени съгласно мнението Ви по-горе по ДТ 123 ? Или бихте препоръчали да се начисли само корпоративния данък за довнасяне, за да има коректност по отношение на кредитното салдо по 452 ? А ако няма дължим данък поради загуба къде биха били видни надвнесените в този случай авансови вноски ?
Да участва в дейността на дружеството и в управлението на дружеството са различни неща.В случая управителят и едноличен собственик на капитала изпълнява това свое задължение - да участва в управлението на дружеството - и е предпочел да има сключен договор с възнаграждение за тази си дейност. Мисля, че всичко си е ОК и не виждам противоречие с ТЗ.
Само да уточним. Защо му е на управител, едноличен собственик на капитала, да има ДУК след като ТЗ го задължава да участва в дейността на дружеството, т.е. да получава възнаграждение за личен труд?

Да участва в дейността на дружеството дали е равнозначно на това да получава възнаграждение за личен труд ???
собственик на ЕООД
:good:
/ всичко по-горе коментирано е така /
Не
ЕООД е дружеството

Във връзка и с питането на П.Петров - управителят с ДУК по трудов договор ли е след като не е съдружник /собственик на ЕООД  ?
За месец Декември не са платени! Плащат се следващия месец заедно с данъка
Начислените ли възнаграждения или салдото по сметка 421?

В първия пост пишете, че осигуровките и данъка са платени.
"Данъка и осигуровките са плащани. "

Ако не са платени нито възнаграждението нито осигуровките - в увеличение на фин.р-т. Взема се предвид начислената сума, а не салдото.
ЗКПО
чл. 42 (5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.

Вашите осигуровки са внесени    -    непризнат разход за възнаграждение, признат разход за осигуровки.  :smile1:
Като подадете декларацията по чл.92 лихвата ще излезе в единната сметка автоматично.
Защо мислите, че не може ? Според мене няма пречка за това.
" Сега тези критерии вече са факт и злоупотребите рязко намаляха "

Ами браво да кажем !
Тези критерии за някого са факт, за други все още не и злоупотребите са намалели. Значи като станат факт за всички има шанс и да изчезнат съвсем.........
Съгласно забележките под Т1 и Т2 :
"Пренесете сумите от точки 2,3 и 4 под Таблица1 в съответното Приложение от данъчната декларация, в която сте декларирали доходите си.Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се декларират в различни приложения от декларацията  сумата се разпределя до изчерпването и, като се вписва на съответните редове."

Приспадате ги от Приложение 1 и при остатък от сумата преминавате към Приложение 3.

През 2014 съдружник е  заел средства на дружеството по чл.134 ТЗ,  но не са декларирани в ГДД чл.92  ...... сега салдото си стои същото, нищо не е върнато защото фирмата е почти без дейност.

Чудя се дали да ги декларирам тази година или аз също да не ги посоча. От декларацията ще се види, че почти няма дейност и изведнъж да се появи този заем ..... а от друга страна пък трябва да се посочат

Озаглавили сте темата си "Недеклариран заем от собственика" , а става ясно, че имате предвид вноски по чл.134 от ТЗ . Вероятно става дума и за попълване на справката за свързани лица към декларацията по чл.92 .Доколкото невърнатите вноски са задължения към свързани лица те следва да бъдат упоменати в тази справка.
Ако въпросът Ви е принципен дали трябва да отразите тези суми като задължения към свързани лица - да, трябва.
Ако въпросът Ви е дали може да не направите нещо, което трябва да направите, то няма как да отговорим вместо Вас . Вие ще си прецените. :smile1:
В цитираното изречение липсват кавичките, но не предполагах, че няма да се схване иронията . Оказва се съм сгрешила /   или надценила /  . :smile1:
Вярвам обаче, че съм правилно разбрана от почти всички .
Иначе не съм забелязала някой лицемерно да се заблуждава на истината и фактите ....

/ да не разводняваме иначе важният проблем , поставен в тази тема /
Просто е много обедняла клетата ни държава, а източниците на данъци са или недостатъчни или изчерпани.Обаче нека потърсят причините  , а не да ни облагат с осигуровки "личното ползване" и нека не подценяват интелигентността на хората , а да се загрижат за икономиката и ръста на производството.

Още помним задачите по математика за басейна, дето се пълни от една тръба, а водата се изтича от друга. Явно изтичането има по-голям дебит.