Тука не става изобщо дума за Д1.
Да. Няма и никога не е имало място в нетното.

Дали ?


Предполагам, че  данъчното облекчение -450 лева за дете, не се включва в нетното на лицето при определяне на  сумата за запора.
Аз имам едно ФЛ , което е свободна професия, но с ЕИК, различен от ЕГН. Винаги при подаване съм избирала за задължено лице ФЛ като съм вписвала в осигурител ЕИК.
ЗДДФЛ
Чл. 22е.
Скрит текст :
Тоест нищо не подавам и продължава осигуряване по ЕГН, както до сега през ООД.

Точно така.
Тези суми, за които питате се вземат предвид, но от Социални грижи ще си ги видят служебно.
Осигуровките са спрямо мястото, от където се полага труда (директива 883/2004 мисля, че е), тоест при дистанционна услуга от БГ - БГ.

Да, тази е.  :smile1:
 Едва ли ще дойде да осигурява чуждата фирма лицето в България  :wink1: :wink1:

Самото лице извършва услуга в съответната държава от ЕС. Нейно е и приложимото осигурително законодателство.
Фактурата се издава само при поискване от лицето. Не сте длъжни да издавате при всяка продажба. За сумите, които са продажби без фактура съставяте отчет продажби.
 нужно ли е физическото лице да има регистрация като свободна професия и регистрация по ДДС?

Според мене да и за двете.
Това не е от значение. Вижте датите и текста срещу тях - осигурен за ..... случаи. Последната като подадена и като дата е валидната, а не подредбата в таблицата.
Здравейте,
всяко захранване на сметка или каса / независимо от сумата /   трябва да има своето основание - при юридически лица това са вноски по чл.134 ТЗ или заем от собственика. Не е необходимо за всяка сума да имате договор или Решение за вноски по чл.134 - тези суми могат да са част от една глобална сума.
Принципно това е най-доброто решение. От него могат да се възползват тези, които "плащат" заплатите месец за месец. При плащане на заплати следващ месец се нарушава принципа на "получени" суми през календарната година. Не знам кому е нужна тази сложна гимнастика, но така казват закона и наредбите.
Личните ми наблюдения са, че проблемът не е в програмните продукти, които правят всичко коректно.

Просто трябва да се следва правилно предвидената за това процедура по формиране на 73/6 като "стъпки" , заложени в софтуера.
Ами те са в справката за 2020 и няма какво да правят в справката за 2021

Именно - така и трябва да бъде. Въпросът е да си видят програмния продукт за ТРЗ и като обхващат периода 12.2020-11.2021 да се изключват облекченията от 2020, а да включва тези от 2021.
Да. Правите изравняване за 2021 - значи облекченията за 2021 фигурират навсякъде - справка, служебни бележки.

Питането е за облекченията за 2020, които са във ведомостта за 12.2020, а РЗ са изплатени 01.2021.
 дали ще ми приеме системата това да стане от 01.01.2022, май съм закъсняла.

Като пробвате ще ни кажете Вие вече.  :smile1:
Добро утро!
Не е необходимо да има прекъсване и започване. Подаване на ОКД5 от желания за осигуряване ЕИК с чекване на осигуряване ще активира осигуряването от новия ЕИК. Това можете да видите после в история на самоосигуряването с ПИК.
 сега въпроса е дали да си самоначислим 20 % на 50 000 лв или на 100 000лв

Не следва на нищо да си самоначислявате ДДС. Обърнете се към адвокат и обжалвайте. Има доста такива заведени дела по подобен повод.

В самият акт на регистрация по ЗДДС е посочен първия данъчен период , през който сте задължени да започнете да си начислявате ДДС.