Представяте си редовните ведомости, които са изготвени. Просто в искането изчислявате исканите суми върху 650 лв.. По въпроса за платежните - представяте си общите платежни. Вероятно имате и още въпроси, но Ви съветвам да се обърнете към АЗ - отговарят подробно и ще Ви дадат точни указания по всеки въпрос - важно е да изпълните техните искания като форма и съдържание, за да приемат документите Ви за дадено плащане.
Следва ... този болничен да се върне за корекция

 :good:
 В същата ситуация като тази си въведох пропуснатата фактура с правилната дата - нали и клиентът ще я въведе с нея . Очаквах реакция от НАП,  но такава изобщо не последва. Не е "законосъобразен"отговор, но такъв си има в чл.126. :smile1: :smile1
Т.е ,въпреки ,че през м.07 нямам документи от получателя,че е получил стоката, подавайки СД по ЗДДС за м.07 ,трябва да подам и ВИЕС?

А защо въпреки, че нямате документи не начислявате ДДС ?
ВИЕС има при ВОД. Ако нямате доказателство за ВОД си начислявате 20 % и няма ВИЕС . Ако имате доказателство за ВОД - няма Протокол и има ВИЕС.
Вижте чл.46 ППЗДДС - там е описана процедурата при липса на документи за доказване на ВОД. Това с КИ не е правилен подход.


Чл. 46.
Скрит текст :
Само за него ... трябва  корекция на обр.1 и за обр. 6 сумите които са в увеличение

Да, ако имате само суми в увеличение. :good:
 Е ли възможно с една заповед  на месец на всеки човек да се оформи плащането на тези суми.

Само ще направя едно уточнение, че със Заповедта не оформяте плащане, а условия по командироване. Аз не виждам никакъв проблем да се издава една заповед за месеца и там да опишете точната ситуация. Неслучайно в командировъчното има няколко реда пристигнал/отпътувал.
Но самото отсъствие  от работникът реално би следвало да се е случило през месец май /15 дни календарни/   а  вече са  направени работни заплати и съответно подадени 1 и 6 декларации.
Следва да се подадът корекции а вече е извън срокът?

Основният проблем в случая е, че самото отсъствие изобщо не се е случило. Работодателят съдейства на работника за едно неправомерно получаване на пари от НОИ. Това е друга тема, касаещи други норми - несчетоводни. Иначе правите корекции вече на място в НАП.
Технологичният отпадък се включва в разходната норма и е част от себестойността на продукцията. Това е основно правило при изработване на разходната норма при производство.
Колегата като "завежда" технологичния отпадък ми е чудно какво прави със себестойността ?


Затова смятам, че прихода от отпадъка ми е печалба ,защото отпадъка е в себестойността на продукцията.
:good:
Знае ли някой как се подреждат трудовите договори в делата, които се предават в НОИ при заличаване на дружество. Говорих с две служителки от архива. Едната каза, че не се подреждат хронологично, а само по азбучен ред. Другата каза, че хем се подреждат хронологично, хем по азбучен ред. Моля ви за мнение, ако вече сте минали тази процедура.

Не Ви ли дадоха писмени инструкции ? Ако не - изискайте си ги. Доста подробно е обяснено всичко в тях. Имат конкретни изисквания.
Или с митото трябва да увелича стойността на стоката?

Да, разбира се.
В случай на късно представени отпуски /полагаеми платени дни/ от 2020

Може ли по-ясно да обясните ?
Иначе принципно за 2020 вече не бихте могли да подадете Д1 по електронен път.
Юристите обясниха: наемаш имот под наем за 12 месеца, то значи фактурира са 12 месеца, плащаш 12 месеца. Дали ползваш си е твоя работа. Ако искаш да спре фактурирането - напускаш имота което означава и прекратяване на догоовра за наем. Ако пак имота трябва - то се сключва нов договор. Така НАП никога и няма да има съмнение за дан. отклонение, за месеците в които няма фактура.

Това е верния отговор . :smile1:
Сборът  / 14500 + 8181 / посочете в клетка 70.
Този промишлен отпадък всъщност би трябвало да е технологичен брак и да влиза в себестойността на произвежданите метални конструкции. Няма как да го "завеждате". Продажбата му е печалба за вас, а е разход при вкл в себестойността на изделието.