Пиша си 10.01.2013 г. и я подавам ....

Точно това е датата във вашия случай.
Както ми се струва логиката е дали са платени или не осигуровките на едно физическо лице то да има подадени данни в персоналния регистър, а в единната му сметка тези неплатени суми да фигурират като задължения на базата на подадена съответна декларация.
Ако правят нещо въобще - непременно ще ви се обадят . Без ваше знание нищо няма да направят.
Моето мнение е, че за всички въпроси е по-добре да четем законите и наредбите и по-малко да питаме НАП.........едно е кой какво е казал, друго е как е всъщност.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4692.0.html
Защото ще трябва да подадете не за четвърто тримесечие, а за месец 12.2012, когато е бил платен доходът и удържан ДДФЛ.
Ей тук да знаете , че сме по-добри и от НОИ и от НАП и от всички "експерти" взети на квадрат  :smile1:  Вече няма ден без да отворя сайта и да ви прочета  :give_rose:  :bow:

Алфичка, много мило е това, което си написала. И ведро! Все така позитивни да сме винаги!
Подаваш обр.1 с код корекция и в нея пишеш всички данни  - вече верните .
Уважаема госпожо, мъжът ми като отиде на автосервиз тази сума му я вземат за половин час. Помислете с работата си за тези 2-3 часа колко глоби от по 500 и 1000 лв. ви се спестяват от счетоводителя Ви. Редно е всичко, което е прието и договорено от двете страни - намерили сте човек да работи за сто лева - значи е нормално.
Да, така е , Таня. Обаче примерно за 12.2012 , 01.2013 да речем, ако пак не плаща ще има данни в персоналния регистър,а за октомври  иноември пак при неплатени - няма да има. Тази неравнопоставеност нещо ме кара да мисля дали не трябва да се подаде. Признавам , че се колебая. А в 22 часа вечерта - още повече. :laugh:
Таня-ЛС, наистина за декември няма колебание какво да се направи следва да се подаде обр.1 без значение дали ще са платени или не осигуровките. За октомври и ноември наистина " правилата " бяха други, опитвам се да си представя до какво би довело неподаването на обр.1 - единствено до липса на данни в персоналния регистър , а подаването на обр.6 за 2012 ще зададе в единната сметка на лицето задължението му за тези невнесени осигуровки. Това, което ме кара да се колебая е, че ако лицето продължи да не плаща в персоналния регистър ще има данни за месеците от 12.2012 насам и липса на такива за 10 и 11.2012 при равни други условия - неплатени осигуровки.
Не съобразих , че има подадена обр.6 - не би трябвало да се дублира информацията . Нали ако вноските бяха плащани щеше да има подаван и обр.1 и годишна обр.6 ?
Всъщност обр.6 формира задължението на СОЛ за личните му осигуровки, а обр.1 формира персоналния му регистър.
В светлината на новата постановка, че платени или не осигуровките следва да подаваме обр.1 би трябвало да се подаде и за неподадените до сега месеци.
Следва да се подаде обр.1 за неподадените месеци без значение дали са платени или не осигуровките за съответния месец. Така би се отразило това задължение на СОЛ в неговата единна сметка .
Подайте ги сега до 25 число за трите месеца. След 01.01.2013 вече е без значение дали осигуровките са платени или не - обр.1 трябва да е подаден.
Напоследък многото промени ни накараха май да виждаме повече неща от тези, които искат всъщност да ни кажат чрез законите. :laugh:
Декларацията по чл.55 се подава за дължимия данък. След като не се удържа, следователно не се дължи от платеца на дохода и не се подава и декларацията по чл.55.
За лице на трудов договор - да.
Дължи се всичко без ДДФЛ в размер на 660 лв месечно.
Такава промяна и съответно такъв текст в КСО няма.