"На основание чл.63 ал.4 от КТ страните по този договор удостоверяват,че работникът постъпи на работа на ............2015 г. в.......часа
Работодател:.......................                          Работник:.................. "
Какво значи подплатили добре?

"На основание чл.63 ал.4 от КТ страните по този договор удостоверяват,че работникът постъпи на работа на ............2015 г. в.......часа
                 Работодател:.......................                               Работник:.................. "
Уведомлението към НАП е регистрирано в 11.50 ч

Съобразете това и документирайте, че е започнало работа след часа на регистрация на ТД.  :smile1:
Според мен щом детето посещава детска градина имате право на половин майчинство.

И аз мисля така освен, ако не е изпълнено условието на ал.3 чл.54 КСО :
/ става дума за право на майката , а не на бабата /
 
Скрит текст :
Нали е на 4 часа.Защо да не може Вече не знам какво да мисля

Може, защо да не може - важното е да се яви на работа след времето / час и минута / на регистрация на уведомлението към НАП , ако датата на сключване и регистриране на ТД е една и съща.
Така поставен въпросът говори за безвъзмездно ползване на реквизит , собственост на една фирма от друга. Вижте дали няма да попаднете в хипотезата на чл.16 ЗКПО и това Ваше действие дали не води до отклонение от данъчното облагане.

Скрит текст :
Да, права сте - вноските при учредяване са различни от тази при финансиране. И аз смятам, че имат равни дялове, което значи, че е в противовес на ЗЗД да изплащам дивидент на единия , а на другия не

Kalina Petrova ,

дяловете може да са равни, но изплащането на дивидента да не е съобразно дяловете . Неслучайно в чл.361 е казано " ако не е уговорено друго ". В смисъл, че може да се уговори и друго. Иначе при липса на такава опция във Вашия случай имате равни дялове и разпределен по равно дивидент.
Смятам, че следва да се разграничат вноските при учредяване на ДЗЗД-то и тази , направена впоследствие от единия съдружник за финансиране на дейността.Смятам, че двамата съдружника в този случай имат равни дялове доколкото встъпителни вноски не са направени.
1.Личен труд - както сте го описали
2.По равно / съразмерно с дела им - приемаме, че имат равни дялове / , ако "не е уговорено друго " , както е казано в чл.361
Подаването на обр.1 корекция и обр.6 в увеличение е следвало да се подадат едновременно.Така мисля.
Корекция на ДОО,ДЗПО,ЗО, в посока увеличение. В системата зачеквам няма основание за декл.1 но пак ми охвърля данните. Декларацията за данъка я прие.

При подаване на сумите в увеличение най-вероятно за ЕИК, за който подавате обр.6 не се засичат сумите по подадените вече декларации обр.1 и сумите в обр.6 като краен резултат. Най-вероятно следва да подадете и корекция в обр.1 за лицето или лицата, за които се поражда това увеличение.
Звъннах в НАП на опертор и от там ми отговориха, че всички разходи вкл. и горивото и ремонтите, независимо за колко време е наета колата, са за сметка на наемодателя и той трябва да ги отчете като разход?!

Ама Вие сериозно ли ? Представяте ли си да наема кола от някого и да му съобщя, че разходите ми за гориво ще са за негова сметка ?
възможно ли е да се подаде след като е изтекъл срока без да ми напишат АКТ
или не се смята за нарушение щом веднъж си подал и сега добавяш само

Питате повторно по същия въпрос, на който имате и отговор. Подайте по електронен път сега. Винаги има вероятност да бъдете глобен за подаване след срока и никой не може да Ви успокои, че няма да Ви глобят.Все пак по електронен път това е далеч по-малко вероятно.
toni3009 ,

благодаря, че сте споделили тука това Решение на съда по въпроса. Истината е, че има доста противоречива и то съдебна практика по отношение на запорите по чл.446 . Ако можеше едно Решение на съда да послужи за база на нашият подход би било чудесно. то обаче няма сила при други случаи, освен по този, за който съдът се е произнесъл. Много противоречиви и спорни са моментите относно това дали минималната заплата се обвързва с пенсията или и с трудовото възнаграждение.
Категоричен и еднозначен подход към момента не съм срещала.

Прикачвам един коментар по въпроса от ИК Труд и право .
И друг въпрос в тази връзка - не виждам откъде бих могла да изключа задължителното вписване в полето " основание " при разплащане по фактура.
Има ли въобще такава опция някъде ?
При задаване на критерии за визуализиране и разпечатване на хронологичен регистър в справката излизат и колони " месец за експорт " и " потребител " . Тъй като не съм въвеждала потребител излиза " Служебен потребител " . Разгледах настройките , но не видях откъде и дали е възможно да изключа тези колони от справката , която искам да разпечатам чрез опцията " хронологичен регистър " .

Това, за което се сещам е да изведа справката в ексел и да делна колоните, но търся вариант без тази процедура. :smile1:
 :question: :blush:
Април са 20 р.д като аз попълних по следния начин и така си изчислих задълженията .
Д 1 т.16          20 р.д
       т.16.1       01 р.д
       т.16.3       19 дни за отглеждане на малко дете и оттам нататък калкулацията и за ЗО  ДЗПО   ФП   ФОЗМ  е на  тази база  открила ли съм топлата вода или бъркам за дните  :blush: :blink:

В духа на питането може да се каже, че сте открила топлата вода .   :smile1: :good:

Правилно е, да - имате един работен ден в осигуряване в позиция 16.1 и 19 в позиция 16.3 / дни за гледане на малко дете / . За този един ден в осигуряване съответно си посочвате осигурителен доход за 1 ден и процентите на осигурителни, здравни вноски и ДЗПО.
Надявам се това разяснение да Ви е от полза.