В питането не е пояснено , че става дума за СОЛ. И тъй като за СОЛ не се издава въобще СИС за граждански договор не намирам логика въпросът да касае СОЛ. Ако питащата има пред вид СОЛ явно не е наясно, че СОЛ и СИС по граждански договор са две несъвместими понятия.
Моля Ви, не си губете времето, и времето на инспекторите по приходите
Просто нищо не подавайте, OK ?!?!  :wink1:

Подкрепям !  :good:
В калкулатора има и опция / най-отдолу / за създаване на служебна бележка със сумата по тази сметка.
Здравейте,
В кой нормативен акт е указано, че в този случай за 2014 г. не се издава Служебна бележка по чл. 45, ал.4? Редно ли е при подаване на Годишна декларация за физ.лице от НАП да изискват и Служебна бележка?

Аз не знам за такъв нормативен акт, съгласно който за получен доход по граждански договор / без значение как се осигурява лицето /  да не се издава служебна бележка. И да - редно е НАП да я изискват след като платецът е длъжен да я издаде особено като в самото Приложение 3 има текстове кои суми от кой ред на служебната бележка да се впишат при декларирането на дохода.

/ освен, ако нещо не съм разбрала въпроса......./
Ако е закупено МПС от ФЛ и в договора са посочени той и съпругата му като продавачи, как се посочва в справката - двете лица поотделно и сумата се разделя по равно или ....?

Двамата - по равно , ако това е обща собственост се вписват в справката чл.73.
ами да наистина ми напрегнато но се опитвам да я отразя в гдд но не намирам къде да сложа данъка който съм отразила

Този данък си стои вписан само в Приложение 2 - не се пренася във формуляра на ГДД в началната страница.
здр започнах да попълвам гдд и запецнах имам трудов договор и два граждански и ет с приложение 2 и ужас не виждам къде да отразя сумата по приложение 2

Къде се опитвате да я отразите ? Малко по-спокойно и опитайте отново....... :smile1:
Вижте в справката за трудовите договори с какъв вид ТД се води  лицето  01 ,04...../ и подайте с това основание в уведомлението .
Собственик на СД , СОЛ - получава суми за личен труд всяко тримесечие .
Въпроса ми е -трябва ли да се подава Декларация по чл.55 от ЗДДФЛ ?

Не, за ДДФЛ се подава Д6.
Здравейте,
Реших да се обадя на националния номер на НАП и ето какъв отговор ми дадоха:
Независимо от всичко (т.е. разпоредбите на ДДФЛ) не фатално да се посочат в справката доходите на всички ЗП-та  (независимо дали се облагат по чл.29 или член 29а), по-фатално би било ако не се посочат и доходите трябва да са с ДДС. Какво мислите за този отговор?


Съгласна съм с първата му част - че се декларират доходите на ЗП , независимо как се облагат. Иначе за ДДС-то ......това пак е отговор на НАП / така да се каже / :

http://zakonnik.bg/document/view/qanda/133413/213615

от линка :
"По смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за нотариусите и нотариалната дейност нотариалната такса е възнаграждението, което се заплаща на нотариус за извършената услуга. Това възнаграждение именно следва да се посочи в справката за изплатени суми по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ - разбира се, без начисления ДДС, когато нотариусът е регистрирано по ЗДДС лице."
 
Декларацията по чл.50 е за получени доходи на физически лица. Ако няма получен доход не подава декларация и съответно не попълва Т1 и 2.
Здравейте послушах съвета Ви и дне подадох нова справка с всичките данни( старите + новата пропусната )
...трябва ли по някакъв начин да се изтрие старата или автоматично ще се заличи предната подадена и ще остане последната( от днеска )
МОЛЯ за съвет какво да направя?? :noexpression: :noexpression: :noexpression:

Нищо не прави, новак, просто нищо. Всичко си е , както трябва.
create е обяснила защо е така. Справките ще си стоят, защото отразяват хронологията на твоите подавания и последната ще остане валидна. :smile1:
Здравейте,
...... посочва ли се и размера на платения данък за 2014?

В обр.6/13 и се посочват само осигурителните вноски без ДДФЛ.
Може и да не съм права, но....../ един опит / :
Това лице - СОЛ е в майчинство за отглеждане на малко дете. В качеството си на СОЛ не следва да има доходи, защото ще загуби правото си на обезщетение. "Онова" писмо на НАП казва, че няма проблем да получава доходи от ГД , ако те са извън дейността, за която се е регистрирал като СОЛ и тогава продължава да си получава обезщетението. Ако тези доходи са наистина извън регламентираната дейност като СОЛ е следвало да бъдат третирани като доходи на лице, което не е СОЛ и евентуално удържани осигурителни вноски. Те не следва да се вписват в Т1 и 2.
sabinaP ,

това лице , както и ти отбелязваш, не е било СОЛ при продажбата на дяловете. И това "през годината" би следвало да се обвързва с качеството му на СОЛ през годината, а не и за периода извън това обстоятелство.

От мене едно не.  :smile1:
Пъпешче, как да тълкуваме този текст :
"Ако дейността по граждански договор е различна от дейността, за която сте регистрирана като самоосигуряващо се лице, върху доходите по гражданския договор не се дължат осигурителни вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” и извършването на такава дейност не е пречка за получаване на паричното обезщетение."


Т.Е. за тази дейност лицето не се явява самоосигуряващо ? Ако за тази дейност не е СОЛ значи е трябвало да му удържат осиг. вноски ? Значи не трябва да изравнява ?
Обаче независимо от това лицето си е СОЛ, макар и в майчинство, макар и за друга дейност . Липсват обаче , както ти отбеляза също отработени дни за това лице, а те са количествения критерий за разпределението на осигурителния доход по месеци.

Та се пита май в задачата СОЛ ли е лицето или не, ако доходът му е от дейност, различна от тази, за която е регистрирано като СОЛ ?

Да побутна темата.....
Не мисля, че изводът е правилен, че не се прави разлика между СОЛ по КСО и ЗЗО.Нека да погледнем ГДД чл.50 като бланка. Какви опции има лицето за отбелязване на тази декларация ?
- местно лице
- чуждестранно лице
- самоосигуряващо се лице
- лице, което се осигурява по реда на чл.40 ал.5 от ЗЗО

В ГДД безработното лице не е наречено СОЛ.Наречено е "Лице, което се осигурява по чл.40 ал.5 от ЗЗО". Т.е. НАП в образеца на ГДД чл.50 правят ясно разграничение между двете качества на физическото лице. Дори и в указанията на Т2 е написано, че таблицата се попълва " И от лицата, които се осигуряват по чл.50 ал.5 ЗЗО " Тези лица не са самоосигуряващи, независимо, че / неправилно / ги наричаме така.
nagletsa ,

Въпосът ми беше продиктуван от написаното от тебе по-рано в темата :
"Дохода се декларира се ако ЗП се облага по реда на чл.29 от ЗДДФЛ в колона 9 се посочва сума без ДДС "

И да се облагат по чл.29А те пак са физически лица , а не ЕТ и доходите им следва да се включат в справката по чл.73.Така мисля. :smile1:
Според мене не поправяйте една грешка с втора.
Това, че лицето е избрало да се облага като ЕТ прави ли го ЕТ ?