ами то пише "в случай че редът е неприложим и има необходимост от корекции...."
ако няма необходимост - защо да се свързват
:good:

Да гледат да се оправят без свързване...
Аз, обаче, не разбирам изречението....в 30-дневен срок се свържете...за връчване на покана по чл.103 ДОПК.

Преди това е написано :
"В случай, че редът е неприложим..."
С една дума, ако имате какво да правите / разбирайте наличностите Ви са нереални / и посочените членове не са приложими за Вас, то тогава...се свържете с тях да "помогнат" .
Здравейте ,
писмото на НАП не Ви задължава към никакви действия. Обръщат Ви само внимание на голямата наличност и последствията от това, ако я нямате наистина.
В случай, че наличността си е не само по счетоводни данни, но и фактическа няма какво да Ви безпокои. И да проверят ще я удостоверя Проблемът е , ако данните са счетоводни, но реалните са други. В такъв случай пристъпете към необходимите действия.
Възможни са и двата варианта. Може с Решение на собственика или ОС на ООД да се изплати и същата сума, а може и да я редуцирате до размер , пропорционален на работните дни. Аз правя последното. :smile1:
Като физическо лице така по желание не е възможно да си внасяте осигуровки. Трябва да сте или самоосигуряващо лице / собственик на фирма или регистрирана свободна професия/ или наето лице по трудов договор  . В този си вид идеята ви е неосъществима.
искам да си платя осигуровките  това е

Де да беше така лесно...но така не става.
Здравейте,

Имам нужда от помощ какво трябва да впиша като код в декларация 1 тъй като искам да си внеса осигурителните вноски ? Не съм регистрирана като самоосигуряващо се лице.

А каква сте ?

Прага на същественост според ЗКПО е 700 лв. а ЮЛНЦ е малко по различно счетоводството.

В частта за отчитане на ДМА счетоводството на ЮЛНЦ не се различава от това на всяка друга фирма. Вижте СС9 и по-точно т.3,6 :

СС 9
...............
3.6. Отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти.
...или  как се процедира при закупуване на ДМА под прага на същественост при ЮЛНЦ?

Здравейте,
бих казала , че няма такова понятие като ДМА под прага на същественост. Или е ДМА или не. Явно във Вашия случай не е ДМА.
Разяснение Изх. № 960-04-96 от 04.01.2011 г. на НАП

Скрит текст :
Да - има право на обезщетение, но при условие , че не упражнява дейност в ЕООД-то .

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5404.0.html
Здравейте,
Имам регистрирано ЕООД и се осигурявам като СОЛ на 510.00лева от 01.06.2018г
до м.април съм работила  по трудов договор.Трябва ли да подавам ГДД за 2018 по чл.50 и да правя изравняване на осигурителни вноски

От Указанията за попълване на Т1 :
" 1. Тази таблица се попълва само от самоосигуряващите се лица, получаващи доходи от дейност като: ...... собственици на ЕООД; ....."

Ако нямате лични доходи в качеството Ви на физическо лице от ЕООД - личен труд или други / без дивидент / не попълвате въпросната таблица, не подавате и ГДД чл.50 на основание чл.52 ЗДДФЛ.
Проверете наистина ли няма разлика и в Д6. По принцип сте постъпил/а правилно, подавайки Д1 с код К и липса на Д6 в случая. Подайте наново след като се уверите, че нямате промяна в Д6.
Фирма ЕООД,има  касова наличност,но няма неразпределена печалба.
...............
Дивидент или нещо друго?Съвет!?

Няма как да е дивидент при това положение. може би касовата наличност съответства на някакви задължения или  ако такива няма е равна на капитала ? Въобще вижте какво имате в пасива, което би обяснило тази наличност.
все пак не разбрах задължава ли наредбата търговците да издават касова бележка включваща поименно всеки един артикул 

Според мене - не.
 Но според мен така излиза, че сделката не се нулира и не е проследимо, че апарата се връща, а все едно го препродаваме. И не става ли малко подозрително по този начин. С КИ е най-чистия начин.

Права сте . Споделям мнението Ви. :smile1:
Здравейте ,
мисля, че над табличката имаше обяснение в смисъл, че се попълват данни само за тримесечието, което променяте. :smile1:
Т.е аз го разбирам така-ако сумата по Кт на 70201 е 1000 лв, а сумата по Дт на 70202 е 100 лв, като "Нетни приходи от продажби"  в ГДД посочвам сумата 900 лв.
Правилно ли разсъждавам...
:good:
Гледайте на сумите единствено като вземания и задължения.