Ще има все повече нови въпроси - колкото повече четем и навлизаме в материята. Трябва да отчитаме обаче обстоятелството, че ако искаме да се заемем с тази дейност трябва да сме грамотни, информирани и да сме на "ти" с материята. Глобите не са никак малки и не следва да се надценяваме или заблуждаваме, че сме направили всичко и сме предвидили всичко във връзка с новостите по защита на личните данни , ако наистина не е така.
По отношение на адвокатите - не мисля, че създават истерия. Не мисля, че и доста фирми биха сметнали даването на пари на външни такива за хвърлени на вятъра. Зависи все пак за какви пари ще става дума и за какви фирми.
Тепърва предстои да видим накъде вървят нещата и до колко е целесъобразно едно или друго действие.
Здначи подавам заявлението от упълномощено лице, като чеквам услугата , в която попада декл.55
трябва ли да се носи в НАП?

Тя попада и при ЕИК и при ЕГН - важното е като упълномощител да посочите ЕИК. И да - носи се уведомлението за упълномощаване.
Да, това е причината . ФЛ могат да са платци само, ако са и СОЛ и имаш достъп до подаване от ЮЛ.
Айде сега да плащаме и на Служба по личните данни да плащаме :( Не ни стига СТМ :(
Нали ще се намалява административната тежест на бизнеса?


Нали обаче не трябва да става за сметка на увеличаване тази на счетоводителя без да му е това работа. Ние май така се срастнахме с бизнеса все едно е лично наш.
Накрая пак така ще стане де - всеки ще вдигне рамене - само ние не. Чак и рима има.
  Как да се заприходят, след като са подарени?     ...    Мислим да не ползваме ДК за разходите, свързани с тях.

http://balans.bg/6604-danychen-kredit-za-hrana-na-kuche-pazach/

Иначе биологичен актив / приход  или разход / приход в зависимост от ... хм оценката му ?

/ документирайте си добре нещата и си ползвайте всичко, както си се полага /
Аз много се надявам фирмите и бизнесът като цяло да осъзнаят важността на ситуацията и да се обърнат към адвокати за компетентна реакция по отношение на необходимата документация по въпроса.
 А по моята логика, подавайки нова редовна декларация само бих натрупала нови задължения.

Точно така е - не подавайте редовна , когато искате да заличите. :smile1:
Заличаване на подадени вече данни от Д6 става с подаване на Д6 с нулеви данни и КОД КОРЕКЦИЯ.

Подчертавам го, защото в постнатата тема се говори за заличаване и нулеви данни , но се използва / неправилно / нулева и с код 0. Да не стават обърквания , както в този случай.
да точно така , питането ми е точно за удържания данък за 2017г , като в договора пише че данъка е за сметка на наемателя

В закона обаче не пише така...
При попълване на Т2 в колона 3, при какви случаи се включва и размера на получената пенсия от НОИ?

При всички случаи, когато имате да попълвате Т2.
Най-вероятно питането е свързано с размера на удържания данък , но Вие нямате информация какво кога е платено от дължимата сума за годината и вероятно има част, изплатена последно тримесечие на 2017 , за която не е удържан данък и следва лицето да си го плати.
Това е , ако сметката е за 2017 г., ако е за 2018 размерът на данъка не знам как е изчислен / бих казала, че е неправилно / .
Сл. бележка с код 101 от работодателя по ТД, а другата с код 102 - от дружеството, където лицето получава личен труд.
Ще приложите две бележки - ТД е с код 101 , а личният труд 102 . :smile1:
Образец 2001 - част IV ред 8 - там ще го впишете.  :smile1:
 Трябва ли да се иска разрешение от НАП , за да направим корекцията по чл.126, или можем да си отразим проформата в 04/18 със знак минус, а реалната фактура с плюс.

За трябването - трябва, но и за моженето - може. Аз бих направила второто.  :smile1:
Указание към Приложение 10 :


Приложение № 10 (образец 2010) се попълва от лица, които ползват предвидените в глава четвърта от ЗДДФЛ данъчни облекчения за доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и/или с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.   
Когато конкретно данъчно облекчение е ползвано в пълен размер при работодателя по основното трудово правоотношение, това обстоятелство се отбелязва на предвиденото за целта място и не се попълва съответната част от приложението (Част І, Част ІІ, Част ІІІ, Част ІV, Част VІ или Част VІІ, в зависимост от вида на облекчението, което е ползвано в пълен размер при работодателя). В тези случаи се попълва само в Част VІІІ от приложението.
Следва да попълните Д6/13 със сумите за 2017 година по фондове, съответстващи на ниския процент. Нали знаете, че промяна на вида на осигуряването не може да става след 31.01.на текущата година ?
http://www.zarata.org/anglijski-humor-i-kak-dzhentalmenite-o/

1. Всяка прилика между вас и човека е чиста случайност!

2. Винаги ли сте толкова глупав, или днес е по-особен случай?

3. Какво мислите за човешката раса от позицията на аутсайдер?

4. Изпитвам непреодолимо желание да ви фрасна един в лицето, но пък защо да ви правя услугата да ви разкрасявам?

5. В крайна сметка у вас има поне едно положително нещо. И слава богу, то не е толкова страшно както лицето ви!

6. Умът не е всичко. А във вашия случай си е направо нищо!

7. Внимателно, не позволявайте на мозъка да влезе в главата ви!

8. Харесвате ми. Но пък хората казват, че имам отвратителен вкус.

9. Вашите родители никога ли не са ви молили да избягате от вкъщи?

10. ако изглеждах като вас, щях да дам родителите си под съд!

11. Не се притеснявайте. Много други хора също не умеят нищо!

12. Не се засягайте, но да не би да работите „разпространяване на невежество”?

13. Продължавайте да говорите, все някога ще успеете да кажете нещо умно!

14. Нима все още обичате природата като се има предвид какво ви е причинила?

15. Хора като вас не растат по дърветата, те се люлеят на тях.

16. Вашият ум работи на принципа на механиката и това не е добре за вас, защото често забравяте да застанете с гръб към вятъра.

17. Разумът ви е като желязна ключалка, която винаги се захлопва при опит да намери правилен отговор!

18. И вие сте част от природата, но очевидно не най-добрата й част.

19. Мислите? Това е нещо ново!

20. Е, в крайна сметка, когато най-сетне се свечери, може би ще изглеждате по-добре!

21. Вие сте живото доказателство, че човек може да живее и без мозък!

22. Толкова сте безличен, че когато завали дъжд, научавате за това последен.

23. Как се озовахте тук? Мислех, че вечер затварят зоопарка!

24. Какво търсите тук? Нима някой е забравил клетката отворена?

25. Не се опитвайте да откриете нещо в главата си, тя е празна!

26. Убеден съм, че не бихте искали да се чувствате така, както изглеждате!

27. Здравейте! Аз съм човек! А вие, какво сте?

28. Не мога да говоря с вас сега, защото не ви виждам и не вярвам да ме приближите достатъчно в следващите 10 години?

29. Не искам да ми обръщате другата си буза – уродлива е.

30. Не зная кой сте, но по-добре е да не ви е имало.

31. Не зная какво точно ви прави толкова глупав, но наистина работи!

32. Не мога да си спомня името ви и, много ви моля, не ми помагайте!

33. Възможно е да сте се родил глупав, но защо имате рецидив?

34. Зная, че не сте толкова глупав, колкото изглеждате. Това просто е невъзможно!

35. Питате ме как съм? Не толкова добре, колкото бих искал, но и не толкова зле, колкото на вас ви се иска.


Малко продължение на тема английски хумор. Най-много ми хареса 32...