Може с едно платежно да се платят ДОО, здравно, ДДФЛ и ДДС - всичко с код 111111 по ЕИК. Не е необходимо за ДДС да бъде отделно платежното, освен ако платите осигуровките преди да сте готови с ДДС-то.
В случай, когато физическо лице отдава под наем на физическо лице собственост декларацията по чл.55 се подава от получателя на дохода в срока за плащане на данъка.
В случай, че физическо лице отдава под наем на юридическо лице декларацията по чл.55 се подава от платеца на дохода - юридическото лице. ДДФЛ не се удържа и декларация не се подава за доходи, получени четвърто тримесечие.
Ако правилно съм Ви разбрала физическо лице отдава под наем собственост на физическо лице . В този случай физическото лице, получател на наема трябва да подава и декларация по чл.55 ЗКПО в сроковете на плащане на данъка.
Ще ги подадем , Катя , времето върви и напрежението дойде доста - до годишно приключване май не сме стигнали още, а и то си чака.......... :give_rose:
Указания за попълване на декларация чл.55 ЗКПО
.............
2. В т. 3 се отбелязва периода за който се подава декларацията (година и съответното тримесечие) ИЛИ (година и съответния месец). 


В темата акцентът беше, че за четвърто тримесечие декларация не се подава и повечето мнения бяха за и против това твърдение , а всъщност коментираме ДДФЛ за доходи от наем 12.2012 г.. В този конкретен случай - платени доходи 12.2012 и дължим ДДФЛ 01.2013 декларацията е не за последното тримесечие, а за МЕСЕЦ 12. Това според указанията се и посочва като период при попълването на декларацията.
Нищо особено - в първия момент не " вдянаха " каква декларация ще се подава, но после имаше реплика, че още не са я погледнали. Аз не мисля, че са незапознати - дали за наеми, дали за дивиденти - има за подаване декларации и хората ще си ги подават - не всички ще чакат 31.01.2013 . Тези новости са такива колкото за нас, толкова и за работещите в НАП.
Да, Катя , входящ номер от тези на ръка и не, не са я качили. Нали системата им не работеше и това уж до 07.01.2013.
" За дължимия авансов данък по чл. 43 и чл. 44 от ЗДДФЛ декларация за четвъртото тримесечие не се подава."

Такъв данък - авансов тримесечен - през 2012 не се е и дължал от платците на доходи по тези членове. Очевидно този текст не касае 2012 г..

Ако се спрем на уговореното - то е уговорено в ТД, а там определяме основно трудово възнаграждение и клас.
Чл. 264.(изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ) За работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение.

Разбирам го с включен клас.
Сметка за изплатени суми - при всяко плащане.
Подаваме декл. по чл.55 - декларираме задължение, после плащаме - погасяваме същото.
Аз мисля и нещо друго - плащаме една сума за януари - срещу нея трябва да има съответни декларации, отразяващи наше задължение, което се покрива. Плащаме осигуровки - обр.1, плащаме ДДС - СД по ЗДДС, плащаме ДДФЛ за наеми, ГД - декларация чл.55, плащаме дивидент - чл.55 и т.н.. Няма как да платим ДДФЛ за 12.2012  без да сме указали, че имаме такова задължение. Така мисля.......Не случайно искат декларации и за данъци отпреди 31.12.2012 , които ще платим след 01.01.2013 ........целта е да се " заяви" това наше задължение, което ще се плати и закрие след 01.01.2013.
Редактирам се :
Аз смятам, че трябва да се подава. Във формуляра на декл. чл.55 освен, че има тримесечия има и месеци. Реално подаваме декл. чл.55 за месец 12.2012.
това дали няма да  е в помощ

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4622.0.html


Сега виждам, че питането  е за обр.1 , а по-горе постнах за обр.6 - пише се преизчисленият данък с увеличението от 5 лв. вкл..
Така става , Катя - пак ходене . Ще се научим и ще си оптимизираме нещата - те само да я пуснат тази декларация и в ел. услугите - всичко си отива на мястото.

 :laugh:  "...ако имаш и данък дивидент за плащане към 31-ви януари, то още една декларация ли да им подадеш? "

Те една не искаха какво ли ще е още един път да отида . :laugh:
И аз това мислих, но нищо не измислих. :laugh: От гледна точка на предпазливост бих я подала по-рано. И да попитам в НАП мислех, но се отказах - те декларацията не бяха видели та за срока ли ще ми кажат........
Taka se polucawa, ce razgadawame ...napisani ne twarde jasno tekstowe. :sorry: