http://ekspertis.bg/document/view/qanda/138371/0/

Прекратяване на договор с прокурист

Скрит текст :

Спирате да начислявате възнаграждение, когато фактически прекратявате договора / според предвидения за това начин в ДУ - с предизвестие, анекс и прочие / , а не след вписването на това обстоятелство в ТР. Вписването има информативен характер и е последваща стъпка след прекратяване на договора с прокуриста.
Чл. 403а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.)
.........

(2) Работодателят е длъжен писмено да определи длъжностни лица в предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, които да го представляват пред контролните органи на инспекцията по труда.

Явно е от 30.07.2010. :smile1:
В какъв смисъл за контакт?
Длъжностно лице по ЗБУТ - да, но това другото не съм и чувала.

Сигурно съм го измислила в момента аз / за по-бързо /  - да, за длъжностно лице по ЗБУТ става дума. Трябва да направя един комплект документи за ИТ за една фирма, която изобщо до сега е нямала такива нито пък счети и не знам с коя дата да направя тази Заповед за определяне на това ДЛ.
Дали някой си спомня / да не търся / от кога се въведе задължителното определяне със заповед от работодателя на лице за контакт с ИТ ?
delphine, с моя ПИК мога само да подавам декларация по чл.55. Не видях за ГДД, въпреки че в сайта на НАП пише, че може.

n_alex76 ,
за 2015 година подадох на всички физически лица, на които имах да подавам ГДД чл.50 с ПИК. Може би трябва да провериш защо с твоя ПИК не ти е възможно , но наистина може. :smile1:
Работодателят не е заинтересован да отсъстват служителите му през работно време, за да си подадат ГДД.По вероятно е да поиска справка от НАП, която всеки може да си разпечата у дома с ПИК от НАП.
Другият вариант е да направят възможно подаване на ГДД за ФЛ с ПИК.

Тази опция е активна за физическите лица и те спокойно могат да си подават с ПИК ГДД . Не виждам да има проблем от гледна точка на отсъствия от работа. Изпращането по пощата е също една алтернатива, пестяща време.
И друго - пише за тази декларация че няма принудителни суми...."че към момента на подаването ? пред работодателя няма"
Т.е. ако в понеделник 19.12.16 си изкарат справка от НАП например, че нямат принудително за вземане суми им правя данъчно облекчение..

Да, това е коректно по отношение на работодателя - да не носи отговорност за последващи задължения на лицето. И наистина влиза в сила от 01.01.2017 - за 2016 следва да са подадени до 31.12, но коментарите не са излишни. Пораждат въпроси и поводи за мислене...
Един вид приемаме евентуално декларацията с пълното съзнание, че ако не е с вярно съдържание ние си правим после корекциите и тичаме да се оправяме. Не, мерси...
Ей сега ще започне масово да се отказват хората от подобни "облекчения".
Колеги, как смятате да процедирате?
1.Декларация в свободен текст?
2.Приложение от задължения на лицата от НАП?

Не знам още как, n_alex76 , но не и с декларация свободен текст. Повече клоня към ГДД чл.50 подадена от тях самите.
И сега какво да им казвам - писмена в свободен текст декларация за липса на принудителни суми а това за ГДД на обратно са го написали нещо..
И какво, ако напишат такава декларация , а се окаже , че имат задължения - после фирмата за своя сметка ли ще плаща данъка им.
Мисля си, че май най-добре ще бъде желаещите да ползват данъчни облекчения да си подават ГДД.Мога да си представя колко ще са "информирани" дали имат или не задължения.
Доколкото разбирам,това е целта-да има само една фирма. В такъв случай явно няма да е само изкупуване на дялове.

Определено няма да е само изкупуване на дялове.Като се изясни какво точно ще е тогава можете и да мислите по счетоводните аспекти на сделката.
" Адвокатът казал,че това трябва да стане чрез прехвърляне на дяловете от ЕООД-то на бащата на ЕООД-то на сина. Бащиното ЕООД ще се закрие."

От това разбирам , че физическото лице / бащата / прехвърля дела си на ЕООД-то на сина и мисля, че по този начин ЕООД-то на бащата не се закрива, а само става собственост на ЕООД-то на сина.

  Ако оставя нещата така, какъв проблем би могъл да възникне за служителя или фирмата?

 Няма да ги оставите така . Бихте могли да изпратите служебни бележки на лицата, за да си подадат ГДД и съответно да си платят данъка. :smile1:
На мене не ми стана ясно какво точно се случва .
и никакакви Д6:)
А, delphine, а има ли нещо специфично, когато се заявява като такъв в Д5,примерно в "управлявам дейност като...... " като собственик ли е редно да е или конкретната трудова дейност според личния труд?
благодаря ти..

Пишете собственик, съдружник - какъвто е . И все пак Д6/13 , нали ? :)
Момичета, при така разиграната ситуация на собственик с личен труд, но без възнаграждение предполагам, че в Д1 т. след 29 до края не следва да се попълват??

Правилно, ако СОЛ-ът се осигурява на ниския процент. Ако се осигурява обаче на високия в т.34 винаги се пише осигурителния доход.
http://www.odit.info/?s=6&i=239299&f=3
/ абсолютно същия въпрос и разни разсъждения /

И аз като n_alex76 мисля, че следва да има три дни от работодател.
Подавате само новите опции, които искате да имате. В случая кликнете на т.5 " Декларации, документи или данни, подавани от ЮЛ".
Ами защото за да бъдат за реклама нали трябва да са с логото или търговската марка на фирмата, а те не са. Направо се чудя какво да ги правя.


вижте това дали не би помогнало :
http://novacon.bg/blog/?p=303