Моля, да ми отговорите какъв е осигурителния ми доход по основния трудов договор за месец юни 2021 г.?

Бих Ви посъветвала , ако имате ПИК код да го видите в системата на НАП, деклариран с Д1.
Здравейте,
данъчното облекчение касае ДДФЛ и няма значение размера на осигурителния Ви доход. Вижте чл.19 ал.1 и 2 от ЗДДФЛ - облекчението чрез работодател е на месечна основа. Ако не го правите чрез работодател можете да го ползвате на годишна база като си подавате годишна данъчна декларация.

ЗДДФЛ
Чл. 19.
Скрит текст :
Не - след като няма дейност не би и имал какво да декларира.
Ще ми търси ли авансови вноски в ГДД за 2020.

Не, ако не сте били задължени или не сте избрали да имате такива през 2020.
Притесни ме твърдението на колега, че след като изплащам заплатата за май 21г. През м.06.21г., то следва да подам декл 1 и 6 с код 5 за м.май през м.07.21г? А аз правя това само за декл6 с код 8, греша ли?

Не, всичко си е точно. :smile1:
1.изплащам заплата за м.май 2021г.на 20.06.21г., подала съм декл.1 и 6 с код 5 за май да тази майска заплата  до 25.06.21г и декл 6 за май с код 8 с ДОД от заплатата за м. Април.

Да, правилно. В подадената Д6 с код 8 сумата на данъка е от априлската ведомост, но в самата Д6 периодът е май.

2. Неправилно съм измислила класа на 1 служител за м.май, мога ли сега да подам корекция декл 1 и 6 с код 5 за м.май 2021г.?

Опитайте да подадете електронно. После споделете резултата. Колеги са споделяли различни резултати. Някои Д6 са връщани с условие, че са извън срока. Явно неправилно разбираме този двумесечен срок. Други обаче са споделяли, че са им приемани .

Земята е включена в САПл.

Земя - неамортизируем актив
САП - счетоводен амортизационен план

 Понеже земята не е включена в ДАПЛ, затова се замислих дали трябва да посочвам балансова стойност.

Би трябвало и в САП да не е включена. :smile1:
Счетоводна балансова стойност на отписаните активи от счетоводния амортизационен план (чл.66, ал.1) 7020

Данъчна стойност на отписаните активи от данъчния амортизационен план (чл.66, ал.2) 8020


Посочвате всички отписани активи.
Можем ли да не подаваме нищо, щом през 2019г. вече сме подали за без дейност, или има нещо по-различно защото е в ликвидация?

Нищо по-специално няма. Имаше тука една тема, в която се коментираше малко двусмисленото "неподаване"  в НСИ на Декларация за липса на дейност. Не мога сега да я намеря. Аз лично подадох в НСИ въпросната декларация. В АВ - нищо.


доп.:
ето я темата

https://kik-info.com/forum/index.php?topic=28837.msg168043#msg168043
Вижте чл.113 ал.3 ППЗДДС.
 Като постъпка пускам Invic  и начислявам ддс нали така? 

Така.

Клиента е физическо лице което не е   данъчно задължено...... Изобщо това ВОД ли е, трябва ли да доказвам доставка ?

ЗДДС какво определение дава за ВОД ?
10% кд на чистата печалба от стопанската дейност

 :good:
С ПИК няма създадена такава възможност. Бихте могли да изпратите искането в pdf формат на електронната поща на компетентната НАП. Ще получите впоследствие и входящ номер . Остава и обратната реакция и връзка да са коректни.
 вместо да го трансформираме в актив 205 сметка го продаваме.

Нали това казвам - нямате на практика актив. "Трансформирайте" го в стока. :smile1:
А редно ли е да имате 207 при положение, че нямате актив ?
Какъв е проблема да промените контировката от 207 в 304 или да я сторнирате и да вземете правилната ?
На мене ми изглежда не продажба на ДМА, а на стока.
Когато договора е граждански Д1 е с код 14 . ..Правилно ли разсъждавам?

Не. Кодът си е 12 за СОЛ с личен труд. И не е необходимо да прекратите самоосигуряването в другата фирма, за да бъде лицето СОЛ и в тази.