Как да оправя счетоводно  тази разлика в количествата? Някой попадал ли е на такъв случай?

Не, никой - Вие сте първата ... / шегувам се / .
Как се оправя счетоводно ли ? Единствено и само с документи - в случай, че Ви ги предоставят. Влагат ли продуктите, бракуват ли, продават ли - документи !

Как ще го обясните това на одитори или данъчни, че сте приели неистински документи?

Имаше тези дни една тема с предложение счетоводителят да бъде наказван за назначаването на тези, дето им се вършат услуги за обезщетение от НОИ. Сега и за документите да го подгоним счетоводителя, а собственикът къде е в тази схема ? Него да питат одитори и данъчни.

Явно документ няма. Ако имаше нямаше да има и въпроси...Те обаче са излишни и особено в частта с ДДС или без при отсъствие на фактура.
Най - близо до някаква реакция по въпроса ми се струва
Би могло Дт "Гориво" / Кт "Приход" (някакъв извънреден, по която отчитате излишъците при инвентаризация), по направена от инвентаризационната комисия оценка. За ДДС-то не знам.

Въпросът ми е подлежи ли на възстановяване ДДС-то платено в Германия в този случай?

Да.
Възстановяване на ДДС от ЕС
 Въпросът ми е за вече получените суми с въпросното решение от 6.2019 ще има ли проблем при проверка. Споделете опит или мнение.

Според мене, ако акцентираме на проверка от НАП то едва ли би имало проблем - държавата е получила своя данък дивидент. От кого е удържан и правомерно ли е - това не мисля, че ще е източник на проблем с тази институция.
Вижте кл.34 и махнете вписаната цифра там / ако има такава / .
Та въпроса ми е вече имам ли право на платена борса?

Принципно - да. НОИ обаче се отнася вече с подозрение към тези кратки "пребивавания" и за договор под 1 месец все по-често назначават проверка на фирмата .
Това "ако  не е уговорено друго" не може ли да се приеме само с решението на общото събрание. Мислите ли че данъчните ще го оспорват при евентуална проверка, нали са си внесли данъка, всички са съгласни, подписали са се. Принципно кой би направил проблем?

За да бъде издържана цялата процедура и най - вече да е законосъобразна дори и това - ОС чрез свое Решение и конкретни критерии за всяко отделно разпределение на дивидент - да може да разпределя същите следва да е залегнало / уговорено / в Дружествения договор. На пръв поглед държавата така или иначе ще си получи своето, но правилното разпределение на дивидент би могло да се оспори от наследници впоследствие. Посочвам този частен случай на база личен опит в това отношение. "Уговарянето" е най - добре да залегне в Дружествения договор макар и като принцип , формулиран според  Вашите виждания по въпроса  , а не да се упоменават проценти.
Ами няма как да не се породят и въпроси . Примерно до момента, ако не се приключи деня оборота отива в следващия ден и т.н.. Това пък би повлияло на месечния отчет ...Вероятно фирмите за обслужване на КА ще са / евентуално / по-запознати. Може пък в новите КА да не е така...
Как пък все на парче ги въвеждат тези новости - един път комплексно няма да го решат .
Всъщност хубавото е, че вече отпада задължителният характер на тези книги. Не пречи по усмотрение на фирмата да продължи да се води такава отчетност , ако без нея не може да се следи регулярно и точно паричния поток. На други места обаче ще се спести доста ненужна бумащина. :smile1:
 как ще си водим касата ,ако не вадим отчети

Ами , ако водите подневно каса ще си ги вадите, но не с цел да ги лепите в касова книга.
Най-вероятната причина за това е, че вече сте извън срока за корекция и следва да отидете на място. :smile1:
1.Д6 с код К и нули ще заличи подадените две. После подавате правилната.
2.Д6 с код К и правилните данни свърши работата по т.1 наведнъж.
а по какъв начин може да се анулира едната? по ел. път май не става

По никакъв    :smile1: - или заличавате и подавате редовна отново или по указания по-горе начин се прави корекция.
Според мен трябва да се анулира едната..

От двете еднакви ??? Коя да е ?

Става дума за Д6/13 ?
Подавате Д6 с код К и правилните суми. Опитайте с ПИК, а ако не стане - на място в НАП.
Застрахована е, но застрахователя ще плати на доставна цена, не на продажна.
Клиента иска да му изплатим пазарна цена.

Иска да вземе и от застрахователя и от вас ли ? Къде го дават това освен , ако не е договорено предварително, както писа и bobo ?
...аз ли трябва да му ги платя?

Стоката не е ли застрахована ?
 другият вариант дали пък толкова е необходим управител а няма да стане само с персонал .

Само с персонал ще стане, обаче нали този персонал трябва да е назначен от управител  ...
.не знам вие имате предвид ,да прекъснем осигоряването в ЕТ и да подадем осигуряване в ЕООД на малкия процент ли

Неслучайно се коригирах - това не може да стане сега, защото срокът за тази промяна е минал.
В ЕТ няма да има проблем фирмата да си работи. Излизането на собственика в болнични не е причина да се назначава нов управител. В ЕООД - то пуснете едно ОКД5 с дата преди датата на болничния, ако сте в срок за това.