Моля да подскайите как трябва направя
В случай, че " как " обхваща и тази част :
Подавате Д6 с код К е верните данни с дата същата като на преди подадената Д6/13.
трябва да подам наново с коректни данни  в намаление става въпрос ДОО ДЗПО НЗОК
Моля да подскайите как трябва направя

Пробвайте да подадете по електронен път без значение какъв е или е бил срокът. Може системата да приеме корекцията, а ако не - на място в НАП.
Чисто математически погледнато резултатът е един и същ. Ако няма съмнение, че лицето иска да има осигуряване върху 1000 лв. и ще докаже този доход с изплатения личен труд няма някаква причина да не си спестите довнасяне и възстановяване на надвнесен данък и просто да си облекчите работата - личен труд 1000 и осигуряване върху тях .  :smile1:
delphine, данните са верни, просто декларацията за този месец е пусната 3 пъти, така че с код К няма да стане - няма какво да се коригира, трябва 2 от тях да се заличат

Здравейте, данните са верни, но Д1 е с натрупване и за това лице подадените данни са се натрупали вече в троен размер. Не може да се заличава/коригира определена декларация, а се заличават/коригират данни за дадено лице за определен месец. . Като подадете Д1 с код К и верните данни натрупаните вече данни ще се коригират с правилните.
Същото е и със заличаването - заличават се данни / натрупани вече във вашия случай /  за лицето, а не конкретна декларация.
Всъщност вместо заличаваща и редовна можете да подадете една Д1 с код К и верните данни. След приемането на декларациите , подадени по който и да е начин от допустимите проконтролирайте резултата чрез ПИК-а на лицето.
Успех ! :smile1:
Да, по електронен път ще пробвам, но ако пусна Д.1 с код заличаване, няма ли да се заличат и трите и след това да е необходимо да пускам наново д.1

Като подадете заличаваща за даден месец ще заличи всичко по това ЕГН за този месец - след нея подавате редовна с верните данни. Просто проконтролирайте нещата да имате правилно подадени Д1 за всеки месец.
Благодаря, а от къде идва надвнесения данък и в какъв размер?

Осигуровките, които ще довнесе лицето при годишното изравняване ще намалят годишната данъчна основа при изчисляване на данъка.
Точно защото се вижда това задъ.жение от 2-те в повече вноски  аз  искам да ги за.ича по някакъв начин

Пробвайте по електронен път, но ако не успеете единственият начин е на място. Заличаването е само начина да закриете неправомерните задължения.
Останалата част от осигуровките върху 390 лв * 31,3 % = 122,07 лв - ще са за довнасяне с ГДД и без годишен данък?

Да, точно това ще се получи. Ще има и надвнесен данък.
С Д.6-13 си е декларирано коректно - 537.60 лв. плюс сумата за довнасяне от годишното изравняване

Задължението на СОЛ се формира от подадените Д1. При подадени в повече и внесени точно ще имате задължения, които може да видите с ПИК на лицето.
Въпросът ми е мога ли по някакъв начин сега да залича тези 2 декларации в повече, или и трите за м.март 2019 и да пусна нова.

Опитайте. Много е вероятно да не стане и тогава ще се наложи да отидете на място в НАП, за да го направите и да нямате задължения, породени от това дублиране.
Или да подам Д6 редовни данни в увеличение за м.01, 2020 в т.9 и в т.18 31.01.2020.

Това е правилния начин. Вероятно ще се появят лихви . Други последствия едва ли ще има.
не е подавана основна гедишна

След като лицето е СОЛ ГДД трябва да бъде подадена по електронен път. Не знам дали системата ще позволи - по-вероятно да. За глоба - да, "полага се " и рискът си е реален. Дали , ако не подадете ще забележат, че има пропуск - може би да като се има предвид подадената справка чл.73/1 няма как да минете между капките. 
Основна подавана ли е ?
"пластмасова надстройка" ... за около 2000 лв.
...
Ще бъде ли правилно ако я изпиша директно за разход, или да начислявам амортизации като самостоятелен актив.

Със сигурност можете да си отговорите на въпроса сам/а.  :smile1:
Колко е прагът на същественост за счетоводни цели ?
Здравейте, как отчитате счетоводно приходите от компенсациите 60/40

Прочетете темата - тя дава отговор на въпроса Ви.
Свободна професия, в майчинство, извършваща дейност извън обхвата на тази, за която е регистрирано, в размер под МРЗ за страната. Попълва ли Т1

Според мене и в двата случая - и когато доходът е от дейност, за която лицето е регистрирано като СОЛ и за доход от различна дейност следва да се попълва Т1. Не знам как се "съвместява" фактът, че лицето е избрало да се осигурява за ОЗМ / след като е СОЛ / с написаното в писмото, че върху този доход не се дължи ОЗМ.
Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.

 Според мен е необходима корекция на Д1, защото въпреки че тези 60 дни неплатен отпуск влизат в сила от 14.05.2020 г., те важат за цялата 2020 г.

Споделям това мнение. Даже съм направила и корекции за тези случаи, които имам. Този отговор на НАП е просто едно прехвърляне на топка между институции и чиновници, които не искат да се ангажират с мнение. Аз не виждам да има някакво противоречие в Закона - да, приет е на 14.05.2020, но ясно е казано, че става дума за неплатен за 2020 - цялата.

Който има съмнения - да изчака, но не виждам какво .